Brombergs stora citatbok av Uriel Hedengren (red.)

Brombergs stora citatbok av Uriel Hedengren (red.)

Upplaga:                     1a upplagan

ISBN:                         9789176086988

Förlag:                        Brombergs

Format:                       Inbunden

Språk:                         Svenska

Antal sidor:                 420

Utgivningsdatum:       2003-10-01

Vikt:                           850 g

INLEDNING

Winston Churchill lär i något sammanhang ha sagt att ingenting här i världen kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal. Och det är säkert sant. Tänk bara på alla de tillfällen man stått där med tappad haka, helt oförmögen att finna de rätta orden.

Å andra sidan är det kanske minst lika vanligt att istället gå för långt, det vill säga att man med ord bekräftar att man inte har något att säga. Eller för att nu citera Andrew Lang: Han missade ett ovärderligt tillfälle att hålla truten.

Det här är en bok för dig som är på jakt efter de rätta orden. Hjälp får du av storheter som Henrik Tikkanen, Erica Jong, George Eliot, Oscar Wilde, Hjalmar Söderberg, Astrid Lindgren och hundratals andra ordkonstnärer från världens alla hörn.

Och inte nog med att boken täcker in närmare femtusen år, här finns citat för alla möjliga och omöjliga tillfällen, vare sig du söker djupare visdom eller bara något dräpande för att få tyst på dina belackare.

Urvalet är högst personligt och utan ambition att vara rättvisande. Man bör väl också notera att det emellanåt kan vara lite kinkigt att avgöra vem som egentligen sagt vad. Många citat dyker upp i de mest skiftande skepnader, det är bara namnen under som växlar.

Ett litet tips, slutligen. Det här är förmodligen ingen bok man sträckläser från pärm till pärm. Använd den däremot ofta, men samtidigt - såsom finsmakaren - med måtta. På så sätt får du garanterat störst utbyte av de närmare tretusen spetsfundigheter som serveras i denna flödande samling.

Vår förhoppning är förstås att dessa, minst sagt, varierande citat ska roa och stimulera, men också trösta och ge hopp – ja, helt enkelt fungera som ett stöd i det fantastiska äventyr vi kallar livet.

URIEL HEDENGREN

INNEHÅLL

Inledning                     7

Barnet                         9

Äktenskapet                25

Kunskapen                  55

Pratet                          83

Livet                           107

Ondskan                      143

Arbetet                        155

Kärleken                     181

Politiken                      209

Lyckan                        219

Människan                  237

Vännerna                    267

Mannen och kvinnan 283

Pengarna                     325

Sanningen                   347

Dygderna                    359

Ålderdomen                395

BAKSIDESTEXT

Här har vi samlat närmare tre tusen citat ur världslitteraturen för att roa och stimulera, men också för att ge tröst och hopp – ja, helt enkelt att fungera som ett stöd i det fantastiska äventyr som vi kallar livet. Boken är därför också indelad i kapitel som följer livets kronologi, det vill säga från vaggan till graven.

Du hittar här citat för alla tillfällen, antingen du söker djupare visdom eller bara något slagkraftigt till födelsedags talet.

Det här är ingen bok man sträckläser från pärm till pärm. Använd den däremot ofta, men samtidigt – såsom finsmakaren - med måtta. Då har du en skatt fylld av klokskap, dårskap, fördomar, fantasier och fakta att glädja dig åt under lång, lång tid.

"Det är bättre att vara skicklig i en syssla än att vara klåpare i hundra."

JAPANSKT ORDSPRÅK

BROMBERGS

ISBN 91-7608-698-4

 

9 789176 086988

Brombergs stora citatbok av Uriel Hedengren (red.)

70,00 kr

 • 0,85 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Migrationskunskap för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

Migrationskunskap för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

 

Information

Utgiven:                      2021

ISBN:                         978-91-983540-9-6

Förlag:                        Läroverket i Småland AB

Språk:                         Svenska

Antal sidor:                 136

Dimensioner:               220 x 150 x 8 mm

Vikt:                            200 g

 

Migrationskunskap är särskilt anpassad till utbildningen i migrationskunskap, dess omfattning, längd och innehåll. Terminologilistor och Instuderingsfrågor ingår.

Innehållet i boken utgår till stor del från svensk lagstiftning, främst utlänningslagen och lag om mottagande av asylsökande m fl. vilka är centrala lagar i svensk migrationsrätt.

Den här boken ger läsaren grundläggande kunskaper i migrationsrätt och god förståelse för migrationsrättsliga sammanhang. Många yrkesgrupper är verksamma i flykting- och migrationsfrågor, vilket kan kräva specifika kunskaper om skyddsstatus, asylprocessen, uppehållstillstånd, avvisning och utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder och om Migrationsverket och dess uppdrag samt processen i migrationsmål.

Migrationskunskap är en ytterst viktig lärobok i olika tolkutbildningar och för den som ska avlägga auktorisationsprov för tolkar. Boken har också stor betydelse som referenslitteratur för redan verksamma tolkar, översättare med flera yrkesgrupper.

Migrationskunskap kom ut första gången i december 2016 och är den tredje boken i serien Tolklitteratur, de övriga är Juridik, en lärobok och Samhällskunskap för tolkar. Samtliga tre böcker uppdateras kontinuerligt i takt med, exempelvis ny lagstiftning och förändringar inom myndigheters verksamhet och organisation. Den här utgåvan av Migrationskunskap är omarbetad och uppdaterad till och med 2021.
Böckerna återfinns på Kammarkollegiets lista Allmänna lästips inför tolkprov.

Innehållet i boken är brett och innehållsrikt och kan med fördel användas i utbildningar som har olika nivåer och inriktningar. Tillsammans med cirka 400 instuderingsfrågor och lika många facktermer, utgör Migrationskunskap ett komplett undervisningsmaterial i grundläggande migrationsrättslig utbildning.

I Tolklitteraturs tre böckerna förekommer avsnitt som är så väl översiktliga som fördjupade, således kan huvuddragen i ett ämne beskrivas i en av böckerna och mer detaljerat i en av de andra. Därför är det klokt att använda böckerna parallellt vid studier i ämnena juridik, samhällskunskap och migrationskunskap.

Migrationskunskap är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson, som under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur. Brittmari har författat Juridik sedan början av 1990-talet och Samhälls- och Migrationskunskap sedan 2016

Innehåll

Kap 1 Migrationsrätt (Förändringar i migrationsrätten, Lagar, direktiv, konventioner m m)

Kap 2 Migrationsverket (Inledning, Organisation, Uppdrag, Samarbeten)

Kap 3 Migrationsdomstolar och migrationsprocessen (Överklagande av Migrationsverkets beslut, Migrationsdomstolar, Handläggning, Skyldighet att lämna ut uppgifter)

Kap 4 Skyddsstatus, statusförklaring m m (UtlL fjärde kapitel, Skyddsbehövande, Statusförklaring, Övrigt skydd)

Kap 5 Asylprocessen (Inledning, Asylprocessens olika delar, Myndighetsansvar för asylsökande, Mottagande enl LMA)

Kap 6 Barn i asylprocessen (Asylsökande barns rättigheter, Ensamkommande barn, Identitet, God man, offentligt biträde och särskilt förordnad vårdnadshavare, Myndighetsansvar för ensamkommande barn)

Kap 7 Handlingar inom migrationsområdet (Resehandlingar för utlänning, Pass för svensk medborgare, LMA-kort, Uppehållsrätt och uppehållskort, Uppehållstillståndskort, EU-blåkort)

Kap 8 Uppehållstillstånd (Inledning, UtlL femte kapitel, Från permanent till tidsbegränsat uppehållstillstånd, Olika skäl för uppehållstillstånd, Permanent uppehållstillstånd)

Kap 9 Avvisning, utvisning, kontroll- och tvångsåtgärder, uppsikt och förvar (Avvisning och utvisning, Utvisning på grund av brott, Kontroll- och tvångsåtgärder, Förvar och uppsikt)

Kap 10 Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (Verkställighet och verkställighetshinder)

Kap 11 Kostnadsansvar och straffansvar (Transportörsansvar, Straff, förverkande och avgifter enl UtlL, Ny terrorismbrottslag)

Begreppsförklaringar

Sakordsregister

 

Migrationskunskap för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

170,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Juridik för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

Juridik för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

ISBN 978-91-988466-0-7

Utgiven: 2023

Förlag: Läroverket i Småland AB

Språk: Svenska

Antal sidor: 405

Vikt: 510 gr

Den här boken ger läsaren stabil kunskap i juridikens grunder och god förståelse för rättsliga sammanhang. Oavsett yrkesroll och verksamhet krävs inte sällan en viss juridisk yrkeskompetens för att klara av arbetsuppgifter. Det kan handla om att agera i domstol, hos Polismyndigheten, Kriminalvården eller hos övriga myndigheter, men även att verka inom vård, skola och omsorg med flera kommunala, regionala eller privata verksamheter.

Under fyra decennier har Juridik varit en ytterst viktig lärobok i olika tolkutbildningar och även för den som avlagt auktorisationsprov för tolkar. Boken har också stor betydelse som referenslitteratur för redan verksamma tolkar, översättare med flera.

Böckerna återfinns på Kammarkollegiets lista Allmänna lästips inför tolkprov.

Innehållet i Juridik är brett och innehållsrikt och kan med fördel användas i utbildningar som har olika nivåer och inriktningar. Tillsammans med drygt 1 000 instuderingsfrågor och 2 200 facktermer, utgör Juridik ett komplett undervisningsmaterial för grundläggande juridisk utbildning.

Juridik är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson, som under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur. Brittmari har författat den här boken sedan början av 1990-talet.

Innehållet i böckerna uppdateras kontinuerligt och utgår till stor del från ”Vägledande studieplaner” för tolkutbildning.

Innehåll

Kap 1 Juridik

Kap 2 Individen och samhället

Kap 3 Offentlig förvaltning

Kap 4 Familjerätt

Kap 5 Föräldrar och barn

Kap 6 Förmyndare, god man m fl

Kap 7 Arvsrätt

Kap 8 Äganderätt, avtalsrätt, köprätt och konsumenträtt

Kap 9 Associationsrätt

Kap 10 Fastighetsrätt

Kap 11 Aktörer inom rättsväsendet

Kap 12 Processrättens grunder

Kap 13 Tvistemål, alternativ tvistlösning, summarisk process och obestånd

Kap 14 Förvaltningsmål

Kap 15 Rättsordningen vid specialdomstolarna

Kap 16 Brottmål

Kap 17 Brott

Kap 18 Påföljd och annan rättsverkan

Kap 19 Kriminalvården

 

Sakordsregister

Juridik för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

290,00 kr

 • 0,51 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Statsministermordet av Hans-Gunnar Axberger

Statsministermordet av Hans-Gunnar Axberger

Statsministermordet av Hans-Gunnar Axberger

Produktinfo

Författare: Hans-Gunnar Axberger

Område: Samhälle & debatt

Format: Storpocket

ISBN: 9789113127101

Språk: Svenska

Antal sidor: 456

Utgivningsdatum: 2023-02-08

Förlag: Norstedts

Upplaga: 1

Dimensioner: 200 x 125 x 31 mm

Vikt: 400 g

Produkts beskrivning

När chefsåklagare Krister Petersson vid en presskonferens i juni 2020 meddelade sitt beslut att avsluta utredningen av mordet på Olof Palme, med motiveringen att den misstänkte var avliden, blev det en kollektiv antiklimax för många svenskar. Alla som minns den där sena februarikvällen 1986, som följt utredningen med dess huvudspår och villospår, skulle de aldrig få något entydigt svar på vad som hände? Något som hjälpte dem att äntligen lämna det här nationella såret och gå vidare?

Hans-Gunnar Axberger återvänder till början och ger oss en bred och detaljerad beskrivning av världens största polisutredning, som redan från början missköttes så grovt att det efter några månader stod klart att förövaren med största sannolikhet skulle komma att klara sig undan.

Vad var det som gick fel? Hur kunde Sveriges statsminister mördas på öppen gata? Och hur kunde så många poliser och utredningstimmar ändå inte leda till en lösning av mordet?

Som huvudsekreterare i statens granskningskommission har Hans-Gunnar Axberger djupare kunskap om Palmeutredningen än de flesta. Statsministermordet är ett oumbärligt stycke nutidshistoria. Det är också en berättelse om Sverige, om vår bild av oss själva, och om vår oförmåga att lära av våra misstag.

Om författare

 

Hans-Gunnar Axberger är professor i konstitutionell rätt. Han har bland annat varit byråchef på Brottsförebyggande rådet, pressombudsman, PO, 1990–92 samt justitieombudsman, JO, 2008–2013. Han var ledamot och huvudsekreterare i Granskningskommissionen (1996–99), den statliga kommission som tillsattes för att granska polisens arbete med utredningen av mordet på Olof Palme.

Statsministermordet av Hans-Gunnar Axberger

120,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Gudar och odjur av Denise Mina

Gudar och odjur av Denise Mina

Titel: Gudar och odjur

Författare: Denise Mina

Orginalspråk: Engelska

Orginaltitel: Gods and beasts

Översättare Boel Unnerstad

ISBN: 978-91-85419-74-6

Språk: Svenska

Utgivare: minotaur

Antal sidor: 303

Dimensioner: 215*140*26 mm

 

Veckan före jul rånar en ensam man postkontoret i Glasgow. I kön till luckan står en äldre man med sitt barnbarn. Plötsligt kliver han fram och hjälper rånaren. Han packar ner pengarna, bär dem till dörren och möter rånarens blick. Redan innan AK47:an lyfts vet han vad som väntar. Kriminalinspektören Alex Morrow är förbryllad över den gamle mannens agerande. Varför hjälpte han till? Enligt alla han kände var han hederligheten själv. Polisutredningen pekar i olika riktningar. En märklig ung man tog hand om den gamles barnbarn på posten. Vem är han egentligen? Ett annat spår leder till en känd politiker som just hamnat i blåsväder. En tredje koppling går till Glasgows ljusskygga undre värld. När Morrow inser hur det egentligen ligger till blir obehagligt överraskad.  

Gudar och odjur av Denise Mina

70,00 kr

 • 0,4 kg
 • Sold Out

Mannen som försvann av Jeffery Deaver

Mannen som försvann av Jeffery Deaver

Titel: Mannen som försvann

Författare: Jeffery Deaver

Orginalspråk: Engelska

Orginaltitel: The Vanished Man

Översättare: Nils Larsson

ISBN: 91-1-301269-X

Språk: Svenska

Utgivare: Nordstedts

Antal sidor:  460

Dimensioner: 235*155*35 mm

 

I en av New Yorks finaste musikskolor hittas en kvinnlig student bestialiskt mördad. Polisen är mördaren på spåren men han lyckas fly. Det visar sig att de har med en magiker att göra som likt den gamle mästaren Houdini kan ta sig ut ur både kedjor och låsta rum. Polisen är till att börja med ständigt försent ute, och flera mord hinner inträffa innan kriminalteknikern Loncoln Rhyme och hans medhjälpare Amelia Sachs tvingas ta hjälp av en kvinnlig magiker för att försöka få fast mördaren. 

Mannen som försvann av Jeffery Deaver

50,00 kr

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Samtalet i Katedralen av Mario Vargas Llosa

Samtalet i Katedralen av Mario Vargas Llosa

Titel: Samtalet i Katedralen

Författare: Mario Vargas Llosa

Översättare: Annika Ernston

Språk: Svenska

ISBN: 978-91-1-303642-7

Utgivare: Nordstedts

Tryckår: 2010

Antal sidor: 608

Dimensioner: 230*165*43

Det är femtiotal och diktatorn Manuel A Odría håller Peru i ett järngrepp med vidriga metoder: förföljelse av oppositionella, utpressning och repressalier mot politiska motståndare med militära maktmedel.

Journalisten Santiago Zavala stöter ihop med sin fars gamle chaufför, Ambrosio, och tar med honom till baren "Katedralen" där Limas utslagna brukar träffas. Under fyra timmar sitter de båda männen och pratar och dricker samtidigt som de försöker besvara frågan: När gick det egentligen åt helvete för Peru?
Santiago vill också få reda på om hans far, Don Fermin, var ansvarig för mordet på en känd politisk motståndsman. När han fyra timmar senare vacklar ut från baren, ordentligt berusad, är han inte mycket klokare.

 

Mario Vargas Llosa föddes 28 mars 1936 i Arequipa i södra Peru. Han växte upp i Cochabamba, Bolivia och i Piura, Peru, med sin mor och sina morföräldrar, eftersom föräldrarna separerat kort tid före hans födelse. Vid 10 års ålder fick Mario träffa sin far för första gången då familjen slog sig ner i huvudstaden Lima.
Efter en misslyckad tid som kadett vid Perus militära akademi Leoncio Prado , skildrad i den debutromanen Staden och hundarna (sv. övers Jan Sjögren, 1966), hoppade Vargas Llosa av den militära banan och inledde i stället studier i humaniora och juridik vid San Marcosuniversitetet.

Vid den här tiden gifte han sig som omyndig 18-åring med sin morbrors f.d. hustru, Julia Urquidi, som var tio år äldre än han själv. För att försörja sig och hustrun upprätthöll han en mängd olika ströjobb vilket skildras med en stor portion humor i romanen Tant Julia och författaren (sv. övers: Jens Nordenhök, 1981). 1958 avreste Vargas Llosa till Madrid på ett doktorandstipendium från Complutenseuniversitetet och han kom efter sin doktorsexamen att tillbringa stora delar av 60- och 70-talen i Europa, främst i Paris, London och Barcelona.

Vid mitten av 60-talet fick Vargas Llosa sitt stora internationella genombrott med den sinnrikt konstruerade romanen Det gröna huset (sv. övers. Jens Nordenhök, 1979) som belönades med Latinamerikas främsta litterära pris, Premio Rómulo Gallegos och översattes till en mängd språk. Vid den här tiden hade Mario gift om sig med Patricia Llosa, som han har tre barn med, Álvaro, Gonzalo och Morgana.

1976 blev Vargas Llosa ordförande i PEN och under hela 70-talet undervisade han vid en mängd olika universitet, främst i USA och Storbritannien men senare också i Spanien och Tyskland.

1983 utsågs Mario Vargas Llosa av den peruanska regeringen till ordförande för en kommission med uppgift att utreda morden på åtta journalister, vilka misstänktes ha fallit offer för gerillarörelsen Sendero Luminoso. Erfarenheterna från arbetet i kommissionen resulterade i romanerna Den sanna berättelsen om kamrat Mayta (sv.övers. Jens Nordenhök, 1987), Vem dödade Palomino Molero (sv. övers. Jens Nordenhök, 1989) och Döden i Anderna (sv. övers. Annika Ernstsson, 1998).

Efter det att Vargas Llosas entusiasm för den kubanska revolutionen svalnat i och med affären Padilla och att hans arbete i PEN kommit att omfatta kubanska politiska fångar blev han i mitten av 80-talet aktiv politiker och var med om att grunda rörelsen Movimiento de Libertad, som drev liberala idéer. I det peruanska presidentvalet 1990 ställde han upp för koalitionspartiet Frente Democrático (FREDEMO) mot Alberto Fujimori, som vann valet trots anklagelser om valfusk.

Sedan 1993 är Mario Vargas Llosa bosatt i Spanien med sin familj och har dubbla medborgarskap. Han har mottagit både Premio Planeta (1994), Premio Príncipe de Asturias (1986) och Premio Cervantes (1994), det senare Spaniens främsta litterära utmärkelse. 2010 tilldelades han Nobelpriset i litteratur.

Mario Vargas Llosa har främst gjort sig känd som romanförfattare men han har skrivit ett flertal novell- och berättelsesamlingar, intervju- och reportageböcker samt uppskattade essäsamlingar (bl.a. om Miguel de Cervantes, Gustave Flaubert och Victor Hugo). Han är också verksam som dramatiker och manusförfattare och en flitig medarbetare i den spanska dagstidningen El País.

Vargas Llosas romaner finns utgivna i dryga trettiotalet länder.
Läs mer om författaren på www.mvargasllosa.com och på www.vargas-llosa.com

 

Samtalet i Katedralen av Mario Vargas Llosa

120,00 kr

 • 1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Livvakten av Lee Child

Livvakten av Lee Child

Titel: Livvakten

Författare: Lee Child

Orginalspråk: Engelska

Orginaltitel: Without Fail

Översättare: Anders Bellis

ISBN 13: 978-91-31-33319-4

ISBN 10: 91-32-33319-6

Språk: Svenska

Utgivare: B.Wahlström

Antal sidor: 390

Dimensioner: 210*135*25 mm

 

Den f.d. militärpolisen Jack Reacher är en kringflackande ensamvarg. Han har inget jobb, inga ID-handlingar, ingen känd adress. Han har liftat österut till ett siande kallt Atlantic City med ett åldrigt syskonpar som spelar blues på sjaskig barer runt om i landet Han hänger på baren där de spelar och ser till att den skumme ägaren inte lurar dem på pengar, men funderar på att ta sig tillbaka till Kaliforniens behagliga värme. 

 

Men han hinner aldrig dit. En kvinna spårar upp honom och ger honom ett uppdrag. Hon ansvarar för livvaktsskyddet av vicepresidenten och vill testa säkerheten i sitt team. Reachers uppdrag blir att försöka bryta igenom de rigida säkerhetsåtgärderna i avsikt att lönnmörda vicepresidenten. Plötsligt befinner sig Reacher i maktens centrum i Washington - i Secret Service slutna rum. Och för den uppgiften som väntar honom behöver han allt sitt kunnande, all sin list och charm och sitt instinktiva men kontrollerande våld. 

Livvakten av Lee Child

100,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

En liten hattaffär på hörnet av Marita Conlon-McKenna

En liten hattaffär på hörnet av Marita Conlon-McKenna

Titel: En liten hattaffär på hörnet 

Författare: Marita Conoln-McKenna

Orginalspråk: Engelska

Orginaltitel: The Hat Shop on the Corner

Översättare: Cecilia Falk

ISBN: 978-91-1-302038-9

Språk: Svenska

Utgivare: Nordstets

Antal sidor: 330

Dimensioner: 180*110*20

 

När Ellie Matthews mamma dör blir hon plötsligt ensam ansvarig för mammans gamla hattaffär i hjärtat av Dublin. Men förändringens vindar blåser och ett stort fastighetsföretag vill riva alla butikerna på gatan för att bygga en stor galleria. Ellie måste bestämma sig: Ska hon följa i sin mammas fotspår eller ska hon sälja?

Uppmuntrad av sina vänner bestämmer hon sig för att behålla affären och snart har brätten och band, fjädrar och flor blivit viktiga ingredienser i hennes liv. Kundkretsen växer snabbt - mängder av kvinnor visar sig vara på jakt efter den perfekta hatten för bröllop, modevisningar och fester 

En liten hattaffär på hörnet av Marita Conlon-McKenna

70,00 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Om konsten att resa av Alain de Botton

Om konsten att resa av Alain de Botton

Titel: Om Konsten att resa

Författare: Alain de Botton

Orginalspråk: Engelska

Orginaltitel: The  Art of Travel

Översättare: Thomas Andersson

ISBN: 91-46-20477-6

Språk: Svenska

Utgivare: Whalström och Widstrand

Tryckår: 2004

Antal sidor: 264

Dimensioner: 180*110*15

 

I om konsten att resa skriver Alain de Botton med sedvanlig humor och intellektuell skärpa om turistens fröjder och besvikelser. Hur vi först föreställer oss resmålet och sedan faktiskt upplever det. Alain de Botton tar oss med till bensinmackar, flygplatser, paradisöar med vita sandstränder och spännande storstäder. Till sin hjälp har han bland annat "reseledarna" Charles Buadelaire, Vincent van Gogh, William Wordsworth, Alexander von Humboldt och Gustave Flaubert. Det blir alltså en annorlunda semester, där Alain de Bottons infall och påhittighet oavbrutet överraskar.

Om konsten att resa av Alain de Botton

100,00 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Värden av Francesco Alberoni

Värden av Francesco Alberoni

Titel: Värden

Författare: Francesco Alberoni

Översättare: Jessica Rosell

Orginalspråk: Italienska

ISBN: 91-7374-537-5

Språk: Svenska

Utgivare: Korpen

Antal sidor: 186

 

Dimensioner: 178*109*13

 

Francesco Alberoni har blivit mycket uppmärksammad för böcker som "Förälskelse och kärlek" och "Vänskap". människor ställt sig i alla tider - frågor om den fria viljan, förnuftet, kärleken, sexualiteten, mystiken, våldet och döden - deras förhållande till moral och etik. Miljöförstöring, befolkningsexplosion och ständig ekonomisk tillväxt är några av va tids stora utmaningar. Hur skall vi lyckas återställa balansen i väldens ekonomiska och ekologiska system? Intelligens och förnuft är inte nog, menar Alberoni. Idag fordras en moral baserad både på förnuft och kärlek till världen och dess framtid.

 

 

Värden av Francesco Alberoni

40,00 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Framtidens röster

Framtidens röster

Titel: Framtidens röster

Författare: 34 debutanter från pirat

Orginalspråk: Svenska

ISBN10

ISBN 91-642-0031-0

Språk: Svenska 

Utgivare: Piratförlaget

Antal sidor: 221

Dimensioner: 109*177*15 mm

 

Drömmar om kärlek. Ljusa förhoppningar om en bättre värld. Sorgsna tankar kring ungdomars alla bekymmer. Spännande berättelser om vår samtid och framtid. Allt detta finns med i Framtidens röster. Boken är ett resultat av skrivprojekt Vår framtid. Projektet har genomförts i tio gymnasie- och högstadieskolor av Föreningen Kriminalförfattare i Stockholm med ekonomiskt stöld av Stiftelsen framtidens kultur i Uppsala. Syftet har varit att stimulera eleverna till ökat läsande och eget skrivande.

Framtidens röster

30,00 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Ursinne av Salman Rushdie

Ursinne av Salman Rushdie

Malik Solanka är en historiker och dockmakare, bosatt i England men med rötterna i Indien. En dag tar han steget ut ut sitt eget liv, lämnar sin familj och flyr till New York. Ett ursinne har börjat växa inom honom, och han fruktar att han blivit farlig för sina nära. Han kommer till New York under en tid av oöverträffat välstånd, när USA står på höjden av sin makt och rikedom, och han kommer med en längtan att försvinna. Sluka mig, USA, ber han, och ge mig frid. 

   Men ursinnet finns överallt omkring honom. Taxichaufförer vrålar smädelser. En seriemördare slår ihjäl kvinnor med en betongklump. Storstadens smågräl och bottenlösa förbittring sköljer över honom. Samtidigt börjar hans egna tankar och begär överhettas. En ung kvinna i basebollkeps har dykt upp. Och en annan kvinna, oändligt vacker, som han kommer att förälska sig i och därmed dras mot ett annat ursinne, med rötter någon helt annanstans.

   Ursinne är ett bländande porträtt av staden New York, men också en nattsvart komedi, en oroande lodning av människor och mörker och - inte minst - en trollbindande kärleksroman.

Ursinne av Salman Rushdie

50,00 kr

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Vill gå hem av Jonas Gardell

Vill gå hem av Jonas Gardell

Det här är berättelsen om två systrar. Rut som vet hur allting skall vara, och Rakel som mest är hysterisk. När Rakels förhållande kraschar flyr hon till Ruts familj. I samma ögonblick som hon sätter sin fot i det välordnade hemmet faller porslinselefanten från mahognyhyllan, och kriget mellan systrarna kan börja. Mellan systrarna står lille Daniel, Ruts son, tyst, tafatt och blyg, sämst i brännboll, hatar träslöjd och har blicken redan långt borta i en annan värld.

Vill gå hem av Jonas Gardell

70,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Om man håller sig i solen av Johanna Ekström

Om man håller sig i solen av Johanna Ekström

Det vackra huset på Stora Skuggan är alltid redo att beskådas. Kakelugnar, nyplockade vildrosor, ostindiska koppar och linnehanddukar på gästtoaletten. Den borgerliga författarfamiljen visar gärna upp kreativiteten och lyckan, skrivmaskinen och dillpotatisen på spisen. Men vad händer när ytan är allt? När estetiken upphöjs till sanning? Om man håller sig i solen är en uppgörelsen med en uppväxt där sanningen definieras av hur väl man lyckas formulera sig. Om man hela livet tvingas befinna sig i solen - vad händer när man går in i skuggan?

Om man håller sig i solen av Johanna Ekström

80,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Älska livet som det är av Byron Katie och Stephen Mitchell

Älska livet som det är av Byron Katie och Stephen Mitchell

En bok skriven av Byron Katie och Stephen Mitchell, "Älska livet som det är", ger råd om hur man kan hitta frid och lycka i sinnet genom att acceptera och älska livet som det är. Boken introducerar läsaren till Byron Katies metod "The Work", som syftar till att ta bort dåliga tankemönster och uppnå inre klarhet.

 

Författarena visar genom exempel och övningar hur man kan identifiera och ifrågasätta de tankar och övertygelser som orsakar lidande och negativa känslor. Genom att använda "The Work" kan läsaren bli mer medveten om sitt eget sinne och de problem som livet ställer.

 

Boken betonar hur viktigt det är att släppa taget om förväntningar och behov av kontroll och istället öppna sig för att ta emot och ta emot.

Älska livet som det är av Byron Katie och Stephen Mitchell

50,00 kr

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Gå försiktigt på jorden av Clary Bengtson

Gå försiktigt på jorden av Clary Bengtson

En diktsamling samlad i en bok skriven av Clary Bengtson 

Gå försiktigt på jorden av Clary Bengtson

40,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Strindberg om drama och teater av Göran Lindström

Strindberg om drama och teater av Göran Lindström

Göran Lindström har skrivit boken "Strindberg om drama och teater", som undersöker den svenska författaren August Strindbergs perspektiv på drama och teater. Strindbergs personliga perspektiv, tankar och åsikter om olika aspekter av teaterkonstens presenteras i boken.

 

Genom att studera Strindbergs skrifter, brev och essäer ger författaren en förståelse för dramaturgin, sättet att berätta och dramatiska stilen. Dessutom tar boken upp Strindbergs experiment med teater och hur hans arbete utvecklades under åren.

 

Dessutom undersöker författaren Strindbergs syn på teatern som ett verktyg för att undersöka konflikter, känslor och mänskliga relationer. Genom att betona Strindbergs inflytande på utvecklingen av teatern diskuteras också hur hans verk fortfarande påverkar och inspirerer teaterkonstnärer och dramatiker i dagens samhälle.

 

"Strindberg om drama och teater" är en användbar bok för teaterentusiaster och forskare.

Strindberg om drama och teater av Göran Lindström

50,00 kr

 • 0,25 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Litteraturens Världshistoria Upplysningstiden

Litteraturens Världshistoria Upplysningstiden

En bok som heter "Litteraturens världshistoria: Upplysningstiden" undersöker upplysningstidens litteratur och dess betydelse för världslitteraturen. Boken undersöker de författarskap, teman och idéer som präglade denna tid och ger en översikt över dess intellektuella kontext.

 

Boken ger en inblick i de olika rörelser och tankeskolor som blomstrade under upplysningstiden genom att analysera verk av utmärkta författare och tänkare från denna tid. Den betonar hur viktigt vetenskap, filosofi, rationalitet och individens frigörelse är för litterära verk och samhället som helhet.

 

Dessutom tar boken upp hur litteraturen från upplysningstiden påverkade och formade samhällen och kulturer runt om i världen. Den tar upp ämnen som makt, politik, moral, religion och hur människan är en del av samhället och ger en grundlig analys av olika synpunkter.

Litteraturens Världshistoria Upplysningstiden

50,00 kr

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

En mästares ledning av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

En mästares ledning av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en berömd andlig lärare och grundare av Hare Krishna-rörelsen, var författaren till boken "En Mästares Ledning". Boken undersöker andligt ledarskap som Swami Prabhupada lade grunden för och praktiserade.

 

Swami Prabhupada ger en holistisk syn på ledarskap genom sina upplevelser. Han betonar personlig utveckling och andlighet. Han betonar att det är viktigt att vara medveten om sin roll och sin inre natur som en andlig sökare, samt att uppnå självförverkligelse.

 

Dessutom tar boken upp de grundläggande principerna för att vara en bra ledare, som att vara i stand att inspirera och guida andra genom att vara ärlig, uppriktig och exempelrik. Swami Prabhupada säger också att det är viktigt att ha en djup förståelse för vad sina anhängare behöver och att göra allt för att de ska må bra.

 

En mästares ledning av A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

110,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Ledarskapets fallgropar av Ichak Adizes

Ledarskapets fallgropar av Ichak Adizes

Ichak Adizes, en berömd expert på organisationsutveckling och ledarskap, är författaren till boken "Ledarskapets fallgropar". Boken undersöker de vanligaste felen och svårigheterna som ledare stöter på i sitt arbete och ger användbara råd om hur man kan undvika eller övervinna dessa misstag.

 

Genom att använda sin breda erfarenhet och forskning ger författaren en grundlig analys av de problem som kan dyka upp inom organisationer och hur ledarskapet är avgörande för att hantera dem. Adizes identifierar och pratar om flera saker som kan leda till ledarskapsmisslyckanden. Dessa inkluderar dålig kommunikation, brist på tillit, felaktig delegation, otillräcklig konflikthantering och oförmåga att anpassa sig till förändringar.

 

Dessutom ger boken ledare praktiska metoder, strategier och verktyg för att undvika eller hantera

Ledarskapets fallgropar av Ichak Adizes

150,00 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Den andra kvinnan av Jane Green

Den andra kvinnan av Jane Green

Den andra kvinnan av Jane Green

Titel: Den andra kvinnan

Författare: Jane Green

Förlag: Månpocket

Översättning: Britt-Marie Thieme

Originalspråk, -titel: Engelska, The Other Woman

Utgiven datum: 2006-07-21

Ämne: Samtida skönlitteratur

ISBN10: 91-7001-384-5

ISBN13: 9789170013843

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 178 x 109 x 20 mm

Sidantal: 267

Vikt (g): 140 g

Beskrivning:

Om du önskar att din man hellre hade en älskarinna än en mor- då har du problem ...  När Ellie träffade Dan var det som om alla bitar föll på plats. Hon blev blixtförälskad och redan på deras tredje date visste hon att han var Den Rätte. När han friade visste hennes lycka inga gränser. Men snart gick det upp för Ellie att hon fått något mer på köpet. En annan kvinna. Dans mor.
Till en början tycker Ellie att det är charmigt med den stora och kärleksfulla familj hon ska gifta in sig i. Men snart visar det sig att Dans mamma är med överallt. Bokstavligt talat. Hon dyker upp när som helst, var som helst. Hon tar över bröllopsplanerna helt. Ellie får inte ens bestämma hur hennes klänning ska se ut. Och det är ändå bara början. För när Ellie och Dan berättar att de dessutom väntar barn, inser Ellie att hon bara sett en bråkdel av vad hennes svärmor är kapabel till ... 

"Jag kunde inte lägga boken ifrån mig/.../ det kändes inte som fiktion, utan snarare som om jag pratade med en väninna och visste exakt vad hon gick igenom!"  Läsarrecension, amazon.com

"Det finns humor i denna bok som är underbar att läsa." Dagbladet om Trollbunden

Om författare:

Jane Greens roliga och avslöjande skildringar om kvinnors liv har lockat en världspublik. Hennes tidigare romaner har alla toppat bästsäljarlistorna i England och USA. 39-årskrisen är hennes nionde roman. Jane Green delar sin tid mellan London och Connecticut, USA, där hon lever med man och fyra barn.

http://www.janegreen.com

http://www.facebook.com/pages/Jane-Green/28942670587

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID: mezerah.eshop

Den andra kvinnan av Jane Green

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Berömda svenska böcker av Magnus von Platen

Berömda svenska böcker av Magnus von Platen

Berömda svenska böcker av Magnus von Platen

Förlagsfakta:

ISBN: 9137031171

Titel: Berömda svenska böcker

Författare: Platen, Magnus von

Förlag: Bokförlaget Forum

Utgivningsår: 1992

Bandtyp: Kartonnage

Språk: Svenska

Format (cm): 12 x 17 x 2,4

Sidantal: 247

Vikt (gr): 350

Gott skick. Forum NärVarHur-serien. 1 uppl. 1972. 247 s. Plastad. Gallrad ur bibliotek. Stämplar

Beskrivningen ur baksidestexten:

I BERÖMDA SVENSKA BÖCKER refereras drygt 150 svenska och finlandssvenska författares verk, från 1200-talsmunken Petrus De Dacias OM DEN SALIGA JUNGFRUN KRISTINA AV STOMMELN till Lars Noréns BISKÖTARNA utgiven 1971. Boken är alfabetiskt uppställd efter författarnamn. För varje författare presenteras de refererade verken i kronologisk ordning. Om man känner till titeln på ett verk men inte författarens namn, kan man hitta författaren med hjälp av ett verkregister. Ett gestaltregister, en förteckning av huvudpersonerna och de viktigaste bipersonerna i ett stort antal verk, omfattar ca 450 namn, som förekommer dels i de refererade verken, dels i lyriska dikter, barnböcker och andra kända verk som inte refereras.

Om författare:

Magnus von Platen, född 1 maj 1920 i Malmö, död 9 juli 2002 i Stockholm, var en svensk litteraturvetare och författare.

 

Magnus von Platen var son till majoren och friherren Gösta von Platen och Stina Hjorth. 1952 gifte han sig med förlagsredaktör Karin Göransson, dotter till lantbrukare Carl Göransson och Lydia Göransson. 1954 disputerade von Platen med den biografiska doktorsavhandlingen Johan Runius, där han gjorde en noggrann genomgång av västgötapoeten och rimsmidaren Johan Runius liv och verk. 1969 blev von Platen utnämnd till den första professorn i litteraturvetenskap vid Umeå universitet, en tjänst han upprätthöll till sin pensionering 1985.

Berömda svenska böcker av Magnus von Platen

150,00 kr

 • 0,35 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Raskens av Vilhelm Moberg

Raskens av Vilhelm Moberg

Raskens av Vilhelm Moberg

Genre: Skönlitteratur

Utgivningsår: 1927

Format: Pocket

Vilhelm Moberg flyttade från sin småländska hembygd redan när han var några och tjugo, men i sitt författarskap lämnade han den aldrig. De romaner som utspelas bortom Värendsbygden handlar nästan alltid om längtan tillbaka dit, till jorden, till ursprunget. Debutromanen Raskens från 1927 handlar om den indelta knekten Gustav Rask och hans hustru Ida, och deras kamp för en dräglig tillvaro. Mobergs far var knekt, liksom hans farfar och farfarsfar. Han inspirerades till Raskens av alla de historier som fadern och hans vänner berättade om soldatens liv på 1800-talet.

Handling

Berättelsen utspelar sig under senare hälften av 1800-talet i sydöstra Småland och handlar om den fattige drängen Gustav som blir indelt soldat och tilldelas ett soldattorp och soldatnamnet Rask. Han gifter sig med den fattiga pigan Ida. Romanen handlar om parets strävsamma liv på torpet, men den är också ett tidsdokument över hur många människor levde i Sverige vid den tiden; systemet med indelta soldater avskaffades 1901. Inspiration till romanfiguren Rasken fick Vilhelm Moberg från sin egen far, som var soldat vid Konga kompani vid Kalmar regemente.

Raskens gjordes också 1976 till en uppmärksammad och omtyckt TV-serie.

 

Vilhelm Moberg är Sveriges största författare genom tiderna. Samtidigt var han en av Sveriges absolut främsta journalister och samhällsdebattörer. 

Raskens av Vilhelm Moberg

63,60 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Misstaget av Lee Child

Misstaget av Lee Child

Titel: Misstaget

Författare: Lee Child

Förlag: Ponto Pocket

översättare: Anders Bellis

Originalspråk, -titel: Engelska, The Hard Way

Upplaga: 1

Utgiven datum: 2011-04-01

Genre, ämnesord: Skönlitteratur, Deckare kriminalromaner, Thrillers

ISBN: 9789174750119

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): 178 x 108 x 22 mm

Sidantal: 383

Vikt (g): 200 g

Beskrivning:

Detta är den tionde boken om Jack Reacher - mannen som är så hård att man kan åka skridskor på honom! Den här gången blir han indragen i ett kidnappningsdrama som för honom till den sömniga engelska landsbygden. Allt går dock inte som han har tänkt sig och han begår ett misstag, ett fatalt misstag  

Lee Child är engelsman, men efter tjugo års arbete inom brittisk television flyttade han till USA och började en ny karriär som thrillerförfattare.

Hans tuffe actionhjälte Jack Reacher har blivit en stor internationell succé med böcker som sålt i över tjugo miljoner exemplar.

Om författare:

Lee Child är en av världens främsta thrillerförfattare. Hans romaner om actionhjälten Jack Reacher når alltid topplistorna i England och USA och har totalt sålt i över 90 miljoner exemplar. Lee Child är född i Coventry, England men bor nu i USA.

Jim Grant, född 29 oktober 1954 i Coventry, England, mer känd under författarnamnet Lee Child, är en brittisk författare.

Lee Childs böcker handlar om den före detta militärpolisen Jack Reacher som reser runt i USA som en vagabond. Jack Reacher är en före detta militärpolis och kallas endast Reacher, ingen använder Jack som tilltalsnamn.

Prickskytten är den första bok som filmatiserats men filmen heter bara Jack Reacher.

http://leechild.com

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Misstaget av Lee Child

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

En studie i rött av Sir Arthur Conan Doyle

En studie i rött av Sir Arthur Conan Doyle

En studie i rött av Sir Arthur Conan Doyle

Beskrivning:
Titel: En studie i rött
Författare: Sir Arthur Conan Doyle

Förlag: Lind Co förlag AB

översättning:  Mattias Boström

Utgivningsår:  2007

Ämne:  Deckare

ISBN10:       9185801038

ISBN13:       9789185801039 / 978-91-85801-03-9

Språk   Svenska

Bindning:   Pocket

Format (cm):  11 x 18 x 1,5

Sidantal:   183

Vikt (gr):   120

 

Den allra första boken om alla tiders störste deckare, Sherlock Holmes, dvs Arthur Conan Doyles roman En studie i rött, i nyöversättning. Det är i denna bok doktor Watson och Sherlock Holmes lär känna varandra och Sherlock Holmes-figuren introduceras för världen. Doktor Watson har varit militärläkare och sårats i kriget i Afghanistan och återvänt till London. Eftersom han har ont om pengar söker han efter någon att dela lägenhet med och träffar Sherlock Holmes. De flyttar in tillsammans på den berömda adressen Baker Street 221 B. Strax startar en spännande mordgåta som ger briljanta prov på Sherlock Holmes skarpsinne. Doktor Watson är berättaren, krönikören, som åtagit sig att korrekt förmedla det spännande händelseförloppet till läsaren.
Om författare:
Sir Arthur Conan Doyle, född 22 maj 1859 i Edinburgh, död 7 juli 1930 i Crowborough i East Sussex, var en brittisk läkare och författare. Han är mest känd som författare till böckerna om mästerdetektiven Sherlock Holmes och doktor Watson. Läs mer om Sherlock Holmes på:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle

 

 

En studie i rött av Sir Arthur Conan Doyle

50,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Med en gnutta fax av Herman Lindqvist

Med en gnutta fax av Herman Lindqvist

Titel: Med en gnutta fax

Författare: Herman Lindqvist

Förlag: MånPocket

Utgivningsår: 1997

ämne: Kåserier

ISBN10: 91-7643-322-6

ISBN13: 9789176433225

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 180 x 110 x 12

Sidantal: 241

Vikt (gr): 200

Beskrivning:

"En underhållare av rang."
Motala Tidning
Nya och träffsäkra kåserier av en av våra mest omtyckta författare, Herman Lindqvist.
De rör sig i klassisk Lindqvist stil mellan fest och vardag, stort och smått, högt och lågt, från hörn av världen som nyligen besökts: Sverige, Ryssland, Afrika, Island, Västindien, med flera exotiska ställen. Mest är de dock från Frankrike, där han är bosatt sen många år, ständigt uppslukad av sin favoritsysselsättning, jämförande folklivsforskning och studier av möten mellan människor från olika kulturer. I synnerhet svenska människors möten med andra människor - s k kulturkollisioner.
Om läsaren känner igen sig är det helt naturligt.
" . . . pärlorna är många . . . en mycket rolig bok och Lindqvist är p hugget."
Nordvästra Skånes Tidningar

Om författare:

HermanLindqvist publicerade våren 2011 sin femtifemte bok och han skriver ständigt fler. Det är framför allt historiska verk, men också skönlitteratur, biografier, kåserier m.m.
Han föddes i Stockholm 1943, men växte upp i Helsingfors. Han tog studenten, läste statskunskap och började sitt yrkesliv som journalist. Vid 25 års ålder blev han utrikeskorrespondent för Aftonbladet och bevakade sedan under mer än tjugo år krig och katastrofer i alla världsdelar för Aftonbladet, Expressen, SVT och Riksradion.
år 1969 debuterade han med en reportagebok om den ryska invasionen av Tjeckoslovakien. I sin skönlitterära debut Strax före deadline (1980) skildrade han sina upplevelser då de röda khmererna tog över Pnom Penh i Kambodja.
Sedan 1990 är han heltidsförfattare. Under åren 1992 - 2006 utgavs hans stora verk Historien om Sverige i elva delar. Den bokserien har tillsammans med de omkring trettio avsnitten av Hermans historia som sändes i SVT mellan 1991 och 2002 starkt bidragit till det ökade historieintresset i Sverige. Många har vittnat om att det är Herman Lindqvists medryckande sätt att berätta som har fått dem intresserade av historia.
Herman Lindqvist har en djup kunskap om Sveriges kungahus, som han har skrivit flera böcker om, senast Kungligt och mänskligt (2010). Han har också undervisat prinsessorna Victoria och Madeleine i Sveriges historia.
Ludvig XIV, Solkungen, som utkom våren 2011, är den tredje i Herman Lindqvists serie om franska historiska personligheter. Tidigare skrev han Jean Bernadotte, mannen vi valde om den franske marskalken som blev vår förste kung av ätten Bernadotte, Karl XIV Johan (2009). året före kom Madame de Pompadour, ett porträtt av 1700-talsborgarflickan som blev kunglig älskarinna och fick en maktställning som få andra.
För boken När Finland var Sverige (2013) belönades Herman Lindqvist med 18 000 euro av Svenska Litteratursällskapet i Finland.

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID: mezerah.eshop

Med en gnutta fax av Herman Lindqvist

31,80 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Det ska bli ett sant nöje att döda dig av Magdalena Graaf

Det ska bli ett sant nöje att döda dig av Magdalena Graaf

 

Titel: Det ska bli ett sant nöje att döda dig

Författare: Magdalena Graaf

Förlag: Lind & Co

Utgivningsår: 2006

ISBN-10: 91-85267-95-3

ISBN-13/EAN: 978-91-85267-95-8

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Format (mm): 178 x 110 x 20

Sidantal: 267

Vikt (gr): 200

Beskrivning:

Det här är en naken och mycket dramatisk skildring av en ung mammas kamp för att överleva och skydda sig själv och sitt barn för en man som när som helst kan gå till attack. Magdalena Graaf ger oss en berättelse om social misär och kvinnomisshandel, men också om styrka, stolthet och mänskligt mod.  Hon ger röst och samtidigt hopp åt många kvinnor som befinner sig i en liknande situation. Med sin historia vill hon återupprätta inte bara sig själv utan också alla de kvinnor som fallit offer för manligt våld.
I boken berättar Magdalena Graaf även om sin uppväxt med två sökande och kärleksfulla föräldrar, samt om tiden efter flykten från äktenskapet, den framgångssaga som innebar att hon och hennes syster Hanna inte bara blev kända utan även något av ett begrepp både i Sverige och utomlands.
Det ska bli ett sant nöje att döda dig är modellen och artisten Magdalena Graafs egen berättelse om äktenskapet med den etablerade gangstern Jorma, en tillvaro präglad av misshandel och dödshot. Boken är såväl ett inlägg i samhällsdebatten om kvinnovåld som en gripande historia om att komma tillbaka till livet.
Magdalena Graaf riktar skarp kritik mot offentliga myndigheter som inte ville ge stöd och skydd när hon och hennes son befann sig på flykt från den våldsamme makens kriminella nätverk. Istället fanns det bästa stödet, berättar Magdalena Graaf, hos familjen och religionen.
-Med Det ska bli ett sant nöje att döda dig vill jag ge en röst till alla kvinnor, oavsett ålder och bakgrund, som har råkat ut för en partners knytnäve. Tack vare min familj och möjligheten till en karriär som artist kunde jag ta mig ur ett destruktivt liv och ge min son en framtid - det ville jag berätta om här, säger Magdalena Graaf.
-Magdalena är en framstående person i medie-Sverige och hon hade någonting mycket viktigt att säga om våld mot kvinnor i hemmen och om hur genomskinlig den trygghet som offentliga myndigheter står för är. Därför ville vi publicera hennes bok. Jag tror att den kan inspirera många människor och även hjälpa kvinnor som idag lever i våldsamma förhållanden, säger Kristoffer Lind, förläggare Lind Co.
Magdalenas agent, Bengt Nordin Agency, sålde nyligen de norska utgivningsrättigheterna till Damm och även danska rättigheter av boken är sålda till Aschehoug Dansk Forlag. Förlag i andra länder visar också ett stort intresse för boken.
I boken Det ska bli ett sant nöje att döda dig! berättar Magdalena Graaf om det äktenskap som hon ingick som gravid nittonåring. Vad som till en början var ungdomlig familjelycka med en omtänksam om än kriminellt belastad man övergick snart i misshandel och fullständig terror. Magdalena Graaf skildrar trovärdigt och med den inlevelse som bara egna erfarenheter kan ge, hur hon till slut lär sig att leva med makens våldsamma raserianfall, trots att de utgör ett dödligt hot.
Hon ber inte om medlidande, utan beskriver osentimentalt och rakryggat hur den unga Magdalena sakta bryts ner. Hon visar också vilken betydelse stödet från föräldrar och vänner haft för att ge historien ett lyckligt slut.
Det här är en naken och mycket dramatisk skildring av en ung mammas kamp för att överleva och skydda sig själv och sitt barn för en man som när som helst kan gå till attack. Magdalena Graaf ger oss en berättelse om social misär och kvinnomisshandel, men också om styrka, stolthet och mänskligt mod.
Hon ger röst och samtidigt hopp åt många kvinnor som befinner sig i en liknande situation. Med sin historia vill hon återupprätta inte bara sig själv utan också alla de kvinnor som fallit offer för manligt våld.
I boken berättar Magdalena Graaf även om sin uppväxt med två sökande och kärleksfulla föräldrar, samt om tiden efter flykten från äktenskapet, den framgångssaga som innebar att hon och hennes syster Hanna inte bara blev kända utan även något av ett begrepp både i Sverige och utomlands.

Om författare:

Magdalena Graaf är programledare, författare, fyrbarnsmorsa och driver en av Sveriges största bloggar. Hennes debutbok Det ska bli ett sant nöje att döda dig - en dramatisk skildring av hennes kamp för att skydda sig själv och sitt barn från en misshandlande man - har sålt i över 150 000 exemplar. Livet blev bättre för Magdalena, mycket bättre, och den här gången visar hon upp en betydligt mer humoristisk sida.
Magdalena har funnit sin väg ur förnedringen och har idag en framgångsrik karriär som sångerska och modell, är en aktiv biståndsarbetare och har gift sig med en av Sveriges främsta fotbollsmålvakter och därefter blivit framröstad till the worlds sexiest fotballswife.
Den här avslöjande berättelsen visar att man kan lyfta sig själv ur det svartaste mörker och den djupaste förtvivlan och med hjälp av andra vinna självrespekten åter och få ett värdigt och innehållsrikt liv.

Länk:

 

https://www.magdalenagraaf.se/boken/

Det ska bli ett sant nöje att döda dig av Magdalena Graaf  

31,80 kr

 • 0,2 kg
 • Sold Out

Omertà av Mario Puzo

Omertà av Mario Puzo

Omertà är den sicialianska koden för heder i bemärkelse tystnad av vördnad för familjen. Den här bokens handling utspelar sig delvis på Sicilien, lite i England, men mest i USA. FBI har nästan utplånat maffiafamiljerna i New York. Familjen Aprile är emellertid kvar. Vid en konfirmation av ett barnbarn mördas dess överhuvud, gudfadern Raymonde.

Omertà av Mario Puzo

Titel: Omertà

Författare: Mario Puzo

Förlag: Norstedts Pocket

översättning: Linné, Björn

Utgivningsår: 2001

Genre: Maffiathriller

ISBN-10: 9172631376

ISBN-13/EAN: 9789172631373

Språk: Svenska

Bindning: Pocket Bok

Format (mm): 178 x 108 x 23

Sidantal: 320

Vikt (gr): 200

 övrig fakta: Använt, men bra skick

Beskrivning:

De gamla maffiafamiljerna i New York har nästan utplånats av FBI. Kvar finns egentligen bara familjen Aprile, ledd av gudfadern Raymonde, som dragit sig tillbaka och lever ett stilla hederligt liv. änklingen Raymonde har tre egna barn som han nogsamt hållit utanför sin maffiaverksamhet. Den som Raymonde har tänkt skall ta över efter honom är hans unge skyddsling Astorre Viola? egentligen son till en nu död maffiagudfader på Sicilien. Astorre lever till synes ett lättingsliv men i hemlighet har Raymonde tränat honom för det krävande uppdraget att bli den nye gudfadern. När Raymonde skjuts ner på öppen gata mitt på Femte avenyn på Manhattan inser hans tre barn att det är Astorre som är Raymondes verklige arvtagare. Nu börjar striden om makten över familjens affärsbanker som är skälet till mordet på Raymonde. Sydamerikanska knarkintressen med förgreningar till maffian behöver bankerna för att tvätta sina pengar. Omertà är sicilianskt kodord för tystnad och heder. Mario Puzo avled 78 år gammal kort efter att han färdigställt manuskriptet sommaren 1999. Boken utkommer i USA och England på försommaren i år.

Om författare:

 

Mario Puzo (1920-1999) växte upp under fattiga förhållanden i Hell's Kitchen, New York. Han är för alltid förknippad med sina romaner om maffian. Gudfadern (1969) blev hans stora genombrott, som han också omarbetade till filmmanus och belönades för med två Oscars.
Mario Puzo växte upp i området Hell's Kitchen i New York i en siciliansk familj. Under andra världskriget tjänstgjorde Puzo inom US Army Air Forces och var stationerad i östasien och Tyskland. Efter militärtjänstgöringen studerade Puzo vid New School of Social Research, New York och Columbia University, där han tog lektioner i litteratur och skrivande. 1946 gifte han sig med Erika Broske som han fick fem barn med.
Hans första bok, Mörk Arena, gavs ut 1955. Under sitt liv hann Puzo skriva 12 böcker, varav de mest kända var de om den amerikanska maffian. Tillsammans med Francis Ford Coppola skrev Puzo manuset till tre filmer baserade på hans bästsäljare Gudfadern. Filmerna har vunnit flera priser, bland annat en Oscar för bästa manus.
Puzo dog i juli 1999 av en hjärtattack, 78 år gammal, efter att ha färdigställt manuskriptet till sin sista bok Omerta som gavs ut 2000. Sina sista år i livet tillbringade Puzo med att samla material till en bok om familjen Borgia, en av italienska renässansens mäktigaste familjer. Boken vid namn The Family, som aldrig översatts till svenska, färdigställdes senare av kollegan Carol Gino.

Omertà är den sicialianska koden för heder i bemärkelse tystnad av vördnad för familjen. Den här bokens handling utspelar sig delvis på Sicilien, lite i England, men mest i USA. FBI har nästan utplånat maffiafamiljerna i New York. Familjen Aprile är emellertid kvar. Vid en konfirmation av ett barnbarn mördas dess överhuvud, gudfadern Raymonde. I testemantet ser han till att det är brorsonen Astorre som tar över framför de tre egna barnen. Astorre har tränat i hemlighet för uppdraget. Bland annat ska han sköta familjens banker. Bankerna är av stort intresse för omvärlden och uppdraget blir inte helt enkelt, trots att det sköts av en mellanhand. Astorre söker dessutom efter gudfaderns mördare.

31,80 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Offer utan Ansikte av Stefan Ahnhem

Offer utan Ansikte av Stefan Ahnhem

Offer utan Ansikte av Stefan Ahnhem

Titel: Offer utan Ansikte

Författare: Stefan Ahnhem

Förlag: Månpocket

Formgivare: Nils Olsson

Utgiven datum: 2015-05-13

Genre, ämnesord: Deckare

Del i serien: Fabian Risk, Läsordning: 1

ISBN: 9789175034508

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): Bredd:110mm, Höjd:178mm, Djup:37mm

Sidantal: 591

Vikt (g): 400 g

Beskrivning:

Vinnare av Crimetime Specsavers Award 2015 som bästa deckardebut

En träslöjdslärare hittas brutalt mördad i sin slöjdsal. Bredvid kroppen har mördaren placerat ett klassfoto från början av 1980-talet, med mordoffrets ansikte överkryssat.

Fabian Risk återvänder med sin familj till hemstaden Helsingborg efter att i många år ha varit verksam vid Stockholmspolisen. Knappt hinner de anlända till det nya huset förrän han blir inkallad att bistå i utredningen av mordfallet. Offret är en av hans gamla klasskamrater och snart står det klart att mördaren följer en minutiöst utarbetad plan, som långt ifrån är slutförd.

Fabian dras djupare och djupare ned i utredningen, som väcker minnen av förträngda tonårsförälskelser och brutal mobbning under skoltiden. Minnen han är allt annat än stolt över. Snart är han insnärjd i ett fall där inget riktigt är vad det tycks vara. Där jakten på en undanglidande mördare driver Fabian att ta allt större risker för att komma framåt i utredningen. Risker som får ödesdigra konsekvenser för både honom själv och hans omgivning.

I Offer utan ansikte tar den erfarne manusförfattaren Stefan Ahnhem den svenska spänningsromanen till nya höjder med ett intelligent kollage av psykologisk thriller, amerikansk seriemördaraction och skånsk deckartradition. En tät skildring av vad mobbning och utsatthet i barndomen kan göra med människor. Han vann Crimetime Specsavers Award 2015 med motiveringen: "Skarp, adrenalinstinn nagelbitarspänning! I 600 sidor hålls läsaren i ett nästan kusligt skickligt grepp i denna kriminalroman som inte väjer för det spektakulära. Författaren är med sina 20 år i manusbranschen en säker berättare och har alla förutsättningar för att bli nästa stora, svenska thrillerstjärna".

"Frapperande fabulöst bra ... En helt igenom lysande och mycket stringent kriminalroman. Som man avverkar i stora sjok och med mycket oroväckande hög puls."
Norrbottens-Kuriren

Om författare:

 

STEFAN AHNHEM har arbetat som manusförfattare inom film och tv i över 20 år. Han har bland annat skrivit för några av Sveriges mest populära kriminalserier såsom Wallander och Irene Huss. Offer utan ansikte är hans debutbok.

Offer utan Ansikte av Stefan Ahnhem

63,60 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Beach av Alex Garland

Beach av Alex Garland

Beach av Alex Garland

Titel: Beach

Författare: Alex Garland

Förlag: Leander Malmsten

översättning: Rikard Svartvik

Originalets titel: The Beach

Utgivningsår: 1999

ISBN: 91-88700-14-2

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Format (mm): 179 x 111 x 28

Sidantal: 430

Vikt (gr): 300

Beskrivning:

Boken, som blev 90-talets generationsroman, beskrivs ofta som "en modern Flugornas herre". Boken filmatiserades med titeln Beach år 2000 med Leonardo DiCaprio i huvudrollen.
Richard är en ung äventyrare som rest till Thailand. En sen kväll för han ett märkligt samtal med sin granne på hotellet. Nästa dag har någon satt upp en karta på Richards dörr, och han hittar sin granne död. Det pratas mycket om en mytomspunnen ö bland ungdomarna, och kartan kan leda Richard dit. Han bestämmer sig för att försöka hitta ön tillsammans med ett ungt franskt par, Françoise och Ètienne. När de väl kommit dit, så blir de en del av det alternativa samhället som byggts upp där. Men med tiden får han uppleva de mörka sidorna på ön.

 

 

Beach av Alex Garland

42,40 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Mitt förbjudna ansikte av Latifa

Mitt förbjudna ansikte av Latifa

Mitt förbjudna ansikte av Latifa

Beskrivning:

Latifa växer upp i en medelklassfamilj i Kabul. Hon är sexton år gammal när talibanerna tar över makten. Plötsligt ligger gatorna öde. Telefonförbindelserna bryts. Radion tystnar. Latifas skola stängs och hon blir fånge i sitt eget hem. Hon får inte längre gå ensam på gatorna, hon får inte ens titta ut genom fönstret. Burkhan, den heltäckande slöjan, blir hennes uniform. Här berättar hon rakt och gripande om hur hon tvingades se på när hela hennes värld gick i spillror. Med sin bok vill hon låta läsare över hela världen få insikt om de afghanska kvinnornas lidande, och om hur ett helt folk terroriseras under en fanatisk tro de inte kan förstå.
Så sent som igår var livet i Kabul 'normalt', trots alla ruiner överallt, trots inbördeskriget. Igår var jag hos sömmerskan med min syster för att prova klänningar vi skulle bära vid ett bröllop, som var tänkt att äga rum idag. Där skulle ha funnits en orkester, vi skulle ha dansat! Livet kan inte bara upphöra så här en dag som idag, den 27 september 1996!Jag är bara sexton år gammal och har så mycket kvar att göra här i livet, ta min examen och fortsätta läsa journalistik på universitetet ... Nej, det är omöjligt att talibanerna tänker stanna kvar i Kabul, det här är bara tillfälligt. LATIFA  Mitt förbjudna ansikte är ett skakande dokument. En rapport om hur livet kunde gestalta sig i talibanernas barbariska Gudsrike. Men också en optimistisk bok som visar att terror aldrig - mer än högst tillfälligt - kan strypa den mänskliga motståndsviljan.  CARL JOHAN GARDELL, Uppsala Nya Tidning

Utdrag ur boken:

Talibanerna har redan förbjudit fotografier av djur, och kommer snart att förbjuda hundarna och fåglarna själva, det är jag övertygad om.

Innehåll:

1.     Den vita fanan över moskén  9

2.      En kanariefågel i bur   39

3.      Tre unga flickor    73

4.      Massakrer och mirakler  103

5.      Tre små flickor från Taimani  129

6.      Drakjakten    155

7.      Vem säger något i Afghanistan   183

Tack 211

Ordlista med förklaringar av ord som "jihad" och "mulla" 213

Liten Kronologi över viktiga årtal i den afghanska historien  215

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll

Detaljerad fakta:

Författare: x Latifa

Förlag: Wahlström Widstrand

översättning: Einar Heckscher

Originalspråk, -titel: Franska, Visage volé

Utgiven datum: 2002-10-18

Genre, ämnesord: Memoarer och biografier, Politisk terror, Krig, Förtryck, Kvinnofientlighet, Kampvilja

ISBN10: 91-46-20110-6

ISBN13: 9789146201106

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 178 x 110 x 17 mm

Sidantal: 216

Vikt (g): 110 g

 

och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID: mezerah.eshop

 

Mitt förbjudna ansikte av Latifa

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Befrielsens år av Zenta Maurina

Befrielsens år av Zenta Maurina

Befrielsens år av Zenta Maurina

Befrielsens år: svenska dagböcker 1951-1958

Maurina, Zenta, 1897-1978 (författare)

översättning Brita Edfelt

Originaltitel: Jahre der Befreiung: schwedische Tagebücher 1951–1958

Norstedt, 1968

Svenska 299 s.

222 x 144 x 22 mm

Zenta Mauriņa, född den 15 december 1897 i Lejasciems, Lettland, död den 25 april 1978, var en svensklettisk författare, essäist och forskare i filologi.

Mauriņas far var läkare, modern tyska. Hon var svårt polioskadad sedan barndomen och blev rullstolsbunden för resten av sitt liv. Efter studier vid ryska flickgymnasiet i Liepaja (1913–1915) studerade hon filosofi vid Lettlands universitet i Riga (1921–1923). Därefter studerade hon filologi i baltiska språk (1923–1927).

Hon undervisade sedan på den lettiska lärarinstitutet och vid Lettlands universitet i Riga och i Murmuiza, och uppnådde sin doktorsexamen i språkvetenskap 1938, på en avhandling om verk av den lettiska poeten och filosofen, Fricis Barda. Hon flydde med sin man, författaren Konstantin Raudive till Tyskland 1940 och bosatte sig sedan i Uppsala 1946. Mauriņa blev svensk medborgare 1955 och var 1969–1978 bosatt i Bad Krozingen i Västtyskland.

 

"Mauriņa har på lettiska och (främst på senare år) tyska skrivit litterär och filosofisk essäistik och monografier i heroisk och idealiserande anda. Upprörande och gripande som tidsdokument och personliga vittnesbörd är hennes minnesböcker från barndom, krig och ockupation i hemlandet och från de första åren som flykting i Sverige." (Litteraturhandboken, 1983)

Befrielsens år: svenska dagböcker 1951-1958

53,00 kr

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days