مکتب‌های ادبی، رضا سیدحسینی Literary Schools, Reza Seyyed Hosseini

مکتب‌های ادبی، رضا سیدحسینی

Literary Schools, Reza Seyyed Hosseini

200:00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

مکتب‌های ادبی، رضا سیدحسینی

Literary Schools, Reza Seyyed Hosseini

مشخصات اثر

 

عنوان اصلی:

مکتب‌های ادبی (دوره دو جلدی)

نام نویسنده:

رضا سیدحسینی

ناشر:

کتاب زمان

تاریخ چاپ:

۱۳۶۵

محل چاپ:

تهران

قطع کتاب:

۱۹۵ در ۱۲۲ در ۲۱ میلی‌متر (پالتویی)

تعداد صفحات:

۶١۹

وزن کتاب:

۴۰۰ گرم

بهاء:

۲۰۰ کرون سوئد

فهرست مندرجات:

مقدمه چاپ دوم

۵

 

سخنی چند با خوانندگان

۷

پیش‌گفتار: پیدایش ادبیات ملی در اروپا

١۰

کلاسیسیسم

١۳

اصول و قواعد مکتب کلاسیک

۲۶

قانون سه وحدت

۳۷

انواع آثار ادبی

۴۰

ادبیات قرن کلاسیک در کشورهای دیگر

۴۴

نمونه‌هائی از آثار کلاسیک

۴۹

رومانتیسم

۶۹

مکتب رومانتیک

۸۴

ادبیات رومانتیک در کشورهای دیگر

۱۰۲

دو اثر مهم از پیشوایان رومانتیسم

١١۳

نمونه‌هائی از آثار دوره‌ی رومانتیک

١١۸

رئالیسم

۱۴١

رئالیسم در کشورهای دیگر

۱۷١

نمونه‌هائی از آثار نویسندگان رئالیست

١۹١

ناتورالیسم

۲۲۷

نمونه‌هائی از آثار نویسندگان ناتورالیست

۲۶۴

هنر برای هنر و مکتب پارناس

۲۲۷

چند نمونه از اشعار پارناسین‌ها

۲۹١

سمبولیسم

۳۰١

سمبولیسم در کشورهای دیگر

۳۲۶

نمونه‌هائی از آثار سمبولیست‌ها

۳۳۹

نظر اجمالی به ادبیات آغاز قرن بیستم و در هم ریختن مکتبها

۳۶۵

آغاز عصر رمان

۳۷۳

چند تلاش کوچک و کم دوام

۳۸١

کوبیسم

۳۹١

مقدمه‌ی جریان‌های ادبی پس از جنگ

٣۹۳

دادائیسم

۴۰١

سوررئالیسم

۴١۷

سوررئالیسم در کشورهای دیگر

۴۷۸

نمونه‌هائی از آثار پیشروان مکتب‌های پس از جنگ اول

۴۸۹

نظری به ادبیات معاصر

۵۲۵

نمونه‌ای از «رمان نو»

۵۶۵

نمونه‌ای از «تئاتر نو»

۵۷۳

پایان سخن

۵۸۷

قسمتی از ماخذ کتاب

۵۹١

برای اطلاع بیشتر از شیوه‌های ادبی

۵۹۳

فهرست اعلام

۵۹۵

چکیده کتاب:

يادداشت نويسنده: من اين كتاب را در آغاز به عنوان راهنماي ساده و فهرست وار براي آشنائي با «ايسم» هاي گوناگون ادبي نوشته بودم به اميد اينكه در آينده، اساتيد متخصص و نويسندگان و محققان آثار كاملتري در اين مورد ارائه كنند، اما چنين نشد و كتاب به عنوان يگانه منبع و حتي كتاب درسي درباره مكتب ها باقي ماند.

هر چند كه اكنون دست اندر كار نوشتن كتاب ديگري با عنوان، فلسفه هنر و ادبيات هستم كه بيشتر وقت آزاد مرا مي گيرد، ولي در مورد اين كتاب نيز احساس مسئوليت مي كنم و وظيفه خود مي دانم سهمي از آنچه را كه در طول اين ساليان دراز خوانده و ديده ام به اين اثر اضافه كنم.

اينك آن متن نهايي كه در چاپ پيش وعده اش را داده بودم كه گفتن آنها ضروري به نظر مي رسيد به مقاله هاي اصلي افزوده شده و در بخش نمونه هاي هر مقاله،گذشته از آنكه نمونه هاي اساسي تري آورده شده است ،اصرار داشته ام كه در مورد هر مكتب قسمت هايي از آثار نظريه پردازان آن مكتب را هم ترجمه و نقل كنم تا فهم آن جريان فكري را كه به ظهور مكتب انجاميده است تسهيل كند.

به عنوان نمونه مي توان به صفحاتي از مقدمه كرامول اثر ويكتور هوگو و مقاله هاي تئوريك از پيشوايان رومانتيسم آلمان و نيز مانيفست هاي سوررئاليسم اشاره كرد. و ديگر اضافات...

 

 

 

 

 

رضا سیدحسینی متولد اردبیل (۱۳۰۵ - ۱۳۸۸) نویسنده و مترجم، سرپرست و عضو اصلی تألیف و ترجمهٔ مجموعهٔ شش جلدی «فرهنگ آثار» بوده است. کار ترجمه را از سن ۱۶ سالگی با ترجمه از ترکی قفقازی و ترکی استانبولی شروع کرد. وی پس از آن نزد کسانی چون دکتر پرویز ناتل خانلری و عبدالله توکل زبان فرانسه را یاد گرفت و اولین ترجمه‌اش از این زبان در سال ۱۳۲۶ منتشر شد.

Thousand Years of Persian Prose by Karim Keshavarz هزار سال نثر پارسی به کوشش کریم کشاورز

گزیده‌ای از نمونه‌های نثر فارسی از آغاز تا کنون. هزار سال نثر پارسی مجموعه‌ای از منتخبات برجسته نثر فارسی است که جریان تکامل هزار ساله نثر فارسی را برای مخاطبان روشن می‌سازد. آغاز هر مدخل با چکیده‌ای از یکی از متون آثار فارسی به نظر خوانندگان می‌گذرد و سپس به بخشی از آن اثر و در پایان به روشنگری در باره واژه‌های‌ پیچیده هر گزیده می‌پردازد.

جلد اول – سده چهارم و پنجم (از مقدمۀ شاهنامه ابومنصوری تا تاریخ سیستان)

جلد دوم – سده پنجم و ششم (از تاریخ بیهقی تا کلیه و دمنه)

جلد سوم – سده ششم و هفتم (از تذکرة الاولیاء تا گلستان)

جلد چهارم – از سده هفتم تا یازدهم (از مرزبان نامه تا شرفنامه)

جلد پنجم – از سده یازدهم تا به امروز

 

م

250:00 kr

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

مجلد اول

سرسخن ۵

١ – مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری ۴١

٢ – الابنیه عن حقایق الادویه – هروی ۵۵

٣ – ترجمۀ تفسیر طبری ۶٣

۴ - ترجمۀ تاریخ طبری (تاریخ بلعمی) ٩۷

۵ – حدود العالم من المشرق الی المغرب ۱٣۷

۶ – کشف المحجوب سجستانی ۱۵٢

۷ – اخبار خوارزم – بیرونی ۱۶۷

٨ – معراجنامه – ابن سینا ۱۷٩

٩ – سفرنامه – ناصر خسرو علوی ۱٩٨

۱۰ – زین‌الاخبار – گردیزی ٢٢۵

۱۱ – کشف المحجوب – هجویری ٢۵٩

۱٢ – تاریخ سیستان ٢۷۵

 

مجلد دوم

۱٣ – تاریخ بیهقی ٣۰۷

۱۴ – مناجات و مقالات – خواجه عبدالله انصاری  ۴۱۱

۱۵ – قابوسنامه – وشمگیر ۴٢٢

۱۶ – نوروزنامه – خیام ۴۴٢

۱۷ – سیاست‌نامه – نظام‌الملک ۴۵٨

۱٨ – کیمیای سعادت – غزالی ۴۹۵

۱۹ – اسکندرنامه ۵٢۰

٢۰ – فارسنامه – ابن بلخی ۵٢۶

٢۱ – مجمل التواریخ و القصص ۵٣٨

٢٢ – ترجمۀ تاریخ بخارا – نرشخی ۵۴۶

٢٣ – عتبه الکتبه – علی بن الکاتب جوینی ۵۵۷

٢۴ – مقامات حمیدی ۵۷۰

٢۵ – کلیله و دمنه ۵۷٨

 

مجلد سوم

٢۶ – تذکرة‌الاولیاء – عطار ۶۰۷

٢۷ – تفسیر ابوالفتوح رازی ۶٢۱

٢٨ – چهار مقاله – نظامی عروضی ۶٣۴

٢۹ – سندباد نامه – محمد بن علی الظهیری ۶۵۶

٣۰ – حدایق السحر – وطواط ۶٨۶

٣۱ – تاریخ بیهق – ابن فندق ۷٣۴

٣۲ – اسرارالتوحید – محمد بن منور ۷۴٣

٣٣ – ترجمۀ تاریخ یمینی – عتبی ۷۶۴

٣۴ – راحة‌الصدور – راوندی ۷۷۴

٣۵ – تاریخ طبرستان – ابن اسفندیار ۷٨۶

٣۶ – مرصاد العباد – نجم الدین دایه ٨۲۴

٣۷ – جوامع الحکایات – عوفی ٨٢۹

٣٨ – اخلاق ناصری – خواجه نصیر طوسی ٨۶۱

٣۹ – گلستان – سعدی ٨٨۲

۴۰ – تاریخ جهانگشا – جوینی ٨۹۹

 

مجلد چهارم

۴۱ – مرزبان نامه – مرزبان بن رستم بن شروین ۹۱۷

۴۲ – جامع التواریخ – رشیدالدین فضل الله ۹۴۱

۴۳ – تجارب السلف – هندوشاه نخجوانی ۹۵۹

۴۴ – تاریخ وصاف – عبدالله بن فضل الله ۹۶۵

۴۵ – نزهة القلوب – حمد الله مستوفی ۹۷۹

۴۶ – اخلاق الاشراف و رساله دلگشا – عبید زاکانی ۹۹۱

۴۷ – ظفرنامه – شرف الدین علی یزدی ۱۰۱۱

۴۸ – مطلع السعدین – کمال الدین عبدالرزاق ۱۰۱۹

۴۹- بهارستان جامی – نورالدین عبدالرحمن جامی – ۱۰۲۵

۵۰ – اخلاق جلالی – جلال الدین محمد بن اسعد دوانی کازرونی – ۱۰۵۳

۵۱ – روصة الصفا – میر خواند – ۱۰۵۹

۵۲ – تاریخ طبرستان و رویان و مازندران – ظهیرالدین مرعشی – ۱۰۶۷

۵۳ – تذکرة الشعرا – دولتشاه سمرقندی – ۱۰۷۹

۵۴ – انوار سهیلی – کمال الدین کاشفی – ۱۰۹۵

۵۵ – حبیب السیر – غیاث الدین خواند میر - ۱۱۰۹

۵۶ – بدایع الوقایع – زین الدین محمود واصفی – ۱۱۱۹

۵۸ – اسکندرنامه - ؟؟؟؟ - ۱۱۴۱

۵۹ – راماین – ترجمه نقیب خان بدوانی – ۱۱۴۷

۶۰ – تذکره شاه طهماسب – شاه طهماسب اول – ۱۱۵۳

۶۱ – مجالس المومنین – نورالله شوشتری – ۱۱۶۱

۶۲ – عالم آرای عباسی – اسکندر بک ترکمان – ۱۱۶۹

۶۳ – تاریخ گیلان – عبدالفتاح فومنی – ۱۱۷۵

۶۴ – شرفنامه – شرف خان بدلیسی – ۱۱۸۹

۶۵ – تاریخ شاه عباس دوم – محمد طاهر قزوینی – ۱۱۹۷

۶۶ – دُرّۀ نادره – میرزا مهدی خان منشی - ۱۲۰۳

 

مجلد پنجم

۱ – حدایق الجنان – عبدالرزاق دنبلی – ۱۲۰۹

۲ – منشآت – قائم مقام – ۱۲۱۹

۳ – رسالۀ مجدیه – مجدالملک – ۱۲۳۱

۴ – بستان السیاحه – زین العابدین شیروانی – ۱۲۳۷

۵ – پریشان – قاآنی – ۱۲۴۵

۶ – هزار و یک شب – ترجمه طسوجی – ۱۲۵۳

۷ – مجمع الفصحا – رضا قلیخان هدایت – ۱۲۵۹

۸ – ناسخ التواریخ – سپهر – ۱۲۶۳

۹ – سیاحت‌نامه اراهیم بیک – زین العابدین مراغه – ۱۲۷۱

۱۰ – سفرنامه – ناصرالدین شاه – ۱۲۷۹

۱۱ – مقالان و نوشته ها – میرزا ملکم خان – ۱۲۸۹

۱۲ – قصص العلماء – محمد تمکابنی – ۱۳۰۱

۱۳ - مرآت البلدان – صنیع الدوله – ۱۳۰۹

۱۴ – شمس و طغرا – محمد باقر میرزا خسروی – ۱۳۱۷

۱۵ – منشآت – یغمای جندقی – ۱۳۲۷

۱۶ – منشآت – امیر نظام گروسی – ۱۳۳۳

۱۷ – کتاب احمد – طالبوف – ۱۳۳۹

۱۸ – جام جم – معتمدالدوله – ۱۳۴۷

۱۹ – فرسنامه ناصری – فسائی – ۱۳۵۵

۲۰ – سفرنامه مکه – امین الدوله – ۱۳۶۱

۲۱ – صد خطابه – میرزا آقاخان کرمانی – ۱۳۶۷

۲۲ – چرند و پرند – دهخدا – ۱۳۷۳

۲۳ – سفرنامه مکه – مهدیقلی هدایت – ۱۳۸۳

۲۴ – سیر حکمت در اروپا – محمدعلی فروغی – ۱۳۹۳

۲۵ – بیست مقاله – علامه محمد قزوینی – ۱۴۰۱

۲۶ – آذری – احمد کسروی – ۱۴۱۱

۲۷ – دورنمای تصوف در ایران – ملک الشعرا بهار – ۱۴۱۹

۲۸ – داش آکل – صادق هدایت – ۱۴۴۳

۲۹ – مقدمه تاریخ برامکه – عبدالعظیم – ۱۴۶۱

۹۵ – جوانمردان خراسان – سعید نفیسی – ۱۴۷۲

۹۶ – خاطرات – صدرالدین عینی (تاجیکی) – ۱۴۸۸

نمونه نثر فارسی در افغانستان:

۹۷ – دختر کوچی – پژواک – ۱۵۰۰

۹۸ – انتظار – دکتر سهیل – ۱۵۰۹

پایان سخن – ۱۵۱۳

 

فهرست پنج مجلد – ۱۵۱۵

سراب سینمای اسلامی ایران، رضا علامه زاده

 

The Mirage of Iranian Islamic Movies, Reza Allamehzadeh

 

60:00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

 

سراب سینمای اسلامی ایران، رضا علامه زاده

 

The Mirage of Iranian Islamic Movies, Reza Allamehzadeh

 

عنوان اصلی: سراب سینمای اسلامی ایران

 

نام نویسنده: رضا علامه زاده

 

ناشر: نشر برداشت

 

تاریخ چاپ: -۱۳۷۰

 

قطع کتاب: -۲۱ در ۱۴ در ١ سانتی متر

 

تعداد صفحات:-۲۴۱

 

وزن کتاب:-۳۰۰ گرم

 

موضوع کتاب:-در باره سینمای ایران و مشکلات آن

 

فهرست مندرجات:

 

سرسخن -۹

 

-بخش اول : انقلاب و سینمای ایران

 

 ۱- دولت موقت و انقلاب ۲- کشمکش بر سر قدرت ۳- تلاش برای تدوین تئوری سینمای اسلامی - سینمای الگوی اسلامی ۵ - سینمای فرصت طلب اسلامی ۶ - سینمای خودجوش پس از انقلاب -١۵

 

-بخش دوم : سیاست های اقتصادی ، بازوی سانسور رژیم

 

1- سینمای ملی ، دولتی یا خصوصی؟ 2- موسسات و نهادهای فیلمسازی پس از انقلاب الف: بنیاد سینمایی فارابی ب: موسسه امور سینمایی بنیاد مستعضعفان ج : حوزه هنزی سازمان تبلیغات اسلامی د : ... و دیگران 3- ضابطه های ناشناخته سانسور اسلامی الف: تصویب فیلمنامه ب: صدور پروانه ساخت ج: شورای بازبینی فیلم د : طبقیه بندی کیفی فیلم ها و کمیسیون اکران-۱۰۵

 

-بخش سوم : جشنواره ها و ترفندهای رژیم اسلامی

 

 1- جشنواره فیلم فجر 2- جشنواره های جهانی و جلوه فروشی رژیم اسلامی 3- سینمای تبعیدی ایران -۱۹۱

 

-سخن پایانی-۲۲۵

 

-پیوست ها-۲۲۹

 

چکیده کتاب: -در باره سینمای ایران و مشکلات آن

 

گلچین ترانه و شعر کودک جلد نخست: فولکلور گردآورنده: احـد قـربانـی

Anthology of Persian Children Poetry Volume 1: Folklore By

Ahad Ghorbani

50:00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

 

گلچین ترانه و شعر کودک جلد نخست: فولکلور گردآورنده: احـد قـربانـی

 

Anthology of Persian Children Poetry Volume 1: Folklore By Ahad Ghorbani

 

 

 

مشخصات اثر

 

عنوان اصلی:  گلچین ترانه و شعر کودک جلد نخست: فولکلور

 

عنوان فرعی: جلد نخست: فولکلور

 

نام نويسنده: احـد قـربانـی

 

تاريخ چاپ:   ۱۳۸۸

 

محل چاپ:  سوئد

 

نوبت چاپ: نخست

 

ناشر: نشر ماز

 

قطع کتاب:    ۲۱  در  ۱۵  در ۲  سانتی متر

 

تعداد صفحات: ۱۱۲

 

وزن کتاب: ۴۰۰ گرم

 

موضوع کتاب: شعر کودک

 

چکيده کتاب:

 

  بسیاری از سرگرمی های مدرن، کودکان را از جمع و خانواده جدا و به مصرف کنندگان منفعل و غیر خلاق تنزل می دهد. شعر و داستان خوانی برای کودکان و پرسش کردن راجع محتوی خوانده ها ویا در خواست از کودکان در بازخوانی خوانده ها و حتی تشویق آنها به سرودن شعر و گفتن داستان، در رشد فکری، گسترش توان تخیل و رسائی بیان کودک نقشی سازنده دارد و کودکان را از مصرف کننده منفعل به آفریندگان فعال تبدیل می کند.

 

ادبيات كودكان شامل قصه، شعر، نمايش، افسانه و داستان تلاشی برای رشد همه جانبه کودک، با زبان و شيوه ای مناسب و در خور فهم آنهاست

 

ادبيات، كودكان را در همه ی عرصه های زندگي رشد و پرورش مي دهد و باعث مسرت خاطر، وسعت تخيل و قوت تصور او مي شود و نيز نيروی ابتكار و ابداع به او مي بخشد. داستانها و اشعاری اثری ژرف در تفكر و روحيه ی کودکان می گذارد و ايشان را برای معاشرت با ديگران و در درك و فهم زندگي و مشكلات آنان را ياري مي كند.

 

ادبيات كودك، به ويژه در زمينه هاي زبان آموزي و آموختن كلمات تازه به كودكان، نقش قاطعي دارد. هدف ادبيات كودكان را شاید بتوان در موارد زیر دسته بندی کرد:

 

كمك به پرورش قدرت بيان و عواطف و افكار

تقويت و پرورش نيروی تخيل

تحريك توان ابتكار و ابداع

ايجاد عشق و علاقه به ادبيات

رشد اعتماد به نفس

علاقه مند ساختن به جامعه، مردم، آزادی و عدالت

ارضای کنجکاوی و نيازهای عاطفي

آماده ساختن براي دريافت پيام های اخلاقی و انسانی

پایه ریزی شهروندی خوب و روادار بودن

 

این مجموعه با توجه به این اهداف ذکر شده در بالا برای ادبیات کودکان برگزیده شد. ودر پنج جلد منتشر می شود:

 

جلد نخست: فولکلور

 

جلد دوم: از آغاز تا انقلاب مشروطیت

 

جلد سوم: از انقلاب مشروطیت تا ۱۳۴۰

 

جلد چهارم: از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

 

جلد پنجم: از ۱۳۵۷ تا امروز

 

فهرست مندرجات:

 

 پیشگفتار

 

ترانه و شعر کودک فولکلوریک

 

نوروز

 

نوروز نامه

 

نوروز نامه (روایت دیگر)

 

نوروز نامه (روایت افغانستانی)

 

نوروز نامه (روایت تاجیکی)

 

حاجی فیروز

 

کتاب

 

عموزنجیرباف

 

عروسک

 

خورشید خانم

 

پرنده

 

گندم گل گندم

 

گل گندم

 

یه توپ دارم قل قلیه

 

خنده

 

آفرین

 

تولدت مبارک (١)

 

تولدت مبارک (۲)

 

مرغ زرد پا کوتاه

 

یکی بود، یکی نبود

 

ماشین من

 

دویدم و دویدم

 

لی لی لی لی حوضک

 

ماه آسمون

 

آقا خرگوشه

 

جان مريم

 

ننه سرما

 

عروسک قشنگ من

 

مداد زرد

 

زنبور طلايی

 

پاشو پاشو کوچولو

 

کبوتر ناز

 

چرخ و فلک

 

مادر بزرگ (۱)

 

مادر بزرگ (۲)

 

خوشحال و شاد و خندان

 

باغ وحش

 

تلفن

 

توپ سفيدم

 

پاشو پاشو کوچولو

 

نقاشی

 

پیاز

 

بچه خوب

 

قلک

 

حاجی لك لك

 

كبوتر من

 

دختر خاله

 

خرگوش من

 

پلیس

 

کلاغه

 

دست تو دماغ نکن

 

پاییزه پاییزه

 

خروس

 

آقا لاک پشت

 

يك و دو و سه

 

بارون مياد

 

گریه نکن

 

حيوانات

 

بخاری

 

وقتی پا می شم

 

گریه نکن

 

دامن من

 

من یه گلم

 

نهال سیب 

دكتر 

اتل متل یه مورچه

 

سيب خوشمزه

 

ابر چاق سیاه

 

سبز

 

کوچولویم کوچولو

 

رودخانه

 

حسنی بی دندون

 

مداد

 

پاییز

 

تنبلی

 

پاییز

 

پیشی پیشی ملوسم

 

گنجشگک اشی مشی

 

بزبزک

 

تمیزی گربه

 

مادری حیوانات

 

مرغک قشنگ

 

آهو

 

گربۀ من

 

لولو

 

درد دل آقا موشه

 

شکارچی

 

صدا

 

پاشو

 

صبح

 

ورزش

 

پروانه

 

زیبایی ای ایران

 

منابع

 

کتاب

وبگاه

پژوهش نوشته‌ی ا. ح. آریان پور

The Method of Research  by Amir-Hossein Aryanpour 

 

 

30:00 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

 

نام کتاب:          پژوهش

 

نام نويسنده:       ا. ح. آریان پور

 

تاريخ چاپ:       ۱۳۶۲

 

نوبت چاپ:       چهارم

 

محل چاپ:        تهران

 

تعداد:               ۱۱۰۰۰

 

ناشر:               مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر

 

قطع کتاب:        ۱۲۳ در ۲۰۰ میلی متر

 

تعداد صفحات:    ۸۷ 

 

وزن کتاب:         ۱۰۰

 

چکيده کتاب:      کتاب روند تحقیق را به اجمال و روند تنظیم و تحریر نتایج تحقیق را به تفصیل بررسی می کند.

 

فهرست مندرجات:

 

پیش گفتار

 

فصل اول: کار پژوهش

 

 1. زمینۀ کار پژوهنده

 2. جهت یابی

 3. یافته اندوزی

 4. نتیجه گیری

  فصل دوم: پژوهش نامه نویسی

 

 1. شیوۀ نوشتن

 2. شیوه آرایش پژوهش نامه

 3. شیوه تنظیم مطلب ها

 4. شیوه سند اوری

  کتاب نامه

   

  گزيده متن كتاب:

  فصل اول

  کار پژوهش

  پژوهش پویشی است یگانه، ولی عمل پژوهنده گذشته از آن که بر زمینه ای قبلی مسبوق است، سه گونه فعالیت را در بر می گیرد: جهت یابی و یافته اندوزی و نتیجه گیری.

  . . . .

  پژوهش از جهتی بر دو گونه است:

 

 1. پژوهش ابتکاری یا نوجویی، یعنی یافتن یا کشف آن چه بر دیگران مجهول است.

 2. پژوهش تأییدی یا نوگستری، یعنی گستردن یا تفصیل آن چه بردیگران به اجمال معلوم است.

   

  درباره نویسنده:

  میرحسین آریان‌پور، جامعه‌شناس، پژوهشگر و نویسنده و مترجم ایرانی، هشتم اسفند ۱۳۰۳ در تهران به دنیا آمد.

  او از اخلاف عصیانگران نایبی کاشان بود و از طرفی نسبتی هم با خاندان ملک‌المورخین سپهر نویسنده ناسخ التواریخ داشته‌است. او در سن ۱۸ سالگی یعنی در سال ۱۳۲۱ در مسابقات بوکس خراسان و در سال ۱۳۲۳ در مسابقات وزنه‌برداری چندملیتی خاور نزدیک اول شد. او از نظریه‌پردازان در زمینه علم جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی نیز به‌شمار می‌آید و در گسترش آن بیشترین تلاش‌ها و خدمات را در حوزه پژوهش و تحقیق به عمل آورد. او در سه زمینه، انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و معرفت‌شناسی گام‌های ارزنده‌ای برداشته و خلاقیت علمی را با درونمایه جنبه‌های اخلاقی دانش و پژوهش به عنوان وجه مشخصه تلاش‌هایی همراه داشت. کار عظیم او تدوین فرهنگ تفصیلی علوم اجتماعی (در حوزه فرهنگ فلسفه و جامعه‌شناسی) به چهار زبان فارسی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که در مدت زمانی بیش از چهل سال به طول انجامیده و بی شک، یکی از مهمترین آثار فرهنگ تفصیلی علوم در زبان پارسی و یکی از گرانبهاترین و بزرگترین آثار امیرحسین آریان پور است که حاوی سیصدهزار فیش بوده و تاکنون انتشار نیافته‌است.

  ابتکار ترجمهٔ پسوند ایسم (-ism) به «-گرایی» از آن اوست. وی در مقدمهٔ ترجمهٔ سیر فلسفه در ایران می‌نویسد: « «ism-» های غربی را با پسوند «-گرایی» - که با تأیید مرحوم دکتر محمدباقر هوشیار نخست در سال ۱۳۲۵ به‌کارش بردم، و اکنون زبانزد بسیاری از اهل علم و ادب است - [ترجمه کردم].»

   

  امیرحسین آریان‌پور در روز دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۰ در تهران درگذشت. پیکر وی در بهشت زهرای تهران و در آرامگاه خانوادگی آریان‌پور به خاک سپرده شد.