غزلیات فضولی ghazals Fużūlīes

غزلیات فضولی ghazals Fużūlīes

غزلیات فضولی ghazals Fużūlīes

مشخصات اثر

عنوان اصلی: غزلیات فضولی

نام نویسنده: محمد فضولی

نام ویراستار: حمید آراسلی، زیر نظر محمدآقا سلطان‌زاده

تاریخ چاپ: ١٩٨۲

محل چاپ: باکو

نوبت چاپ: نخست

ناشر: نشریات یازیچی

قطع کتاب: ١١ در ١۵ در ٢ سانتی متر

تعداد صفحات: ١۰۴

وزن کتاب: ٢۰۰ گرم

معرفی محمد فضولی:

محمد فضولی یکی از معروفترین شاعر سدهی دهم هجری است. او فرزند مفتی معروف حلّه «ملا سلیمان» است. زندگی گزاران در تراجم احوال ازو به عزت یاد میکنند و به عشیرهی «بیات»های آذربایجان از عشایر ۲۴ گانه اوغوزان یا ترکان غز منسوب میدارند.

وی در دوران کودکی، تحصیلات خویش را با تحصیل مقدمات عربی و ادب ترکی و فارسی پیش پدر خود آغاز کرده، سپس به تصریح خویش سالهای جوانی در نجف به تحصیل معارف ادامه داده است.

در منابع اسلامی، «مولانا، سلطان الشعرا، شیخ الادبا، افضل الفضلا، حکیم ملا محمد بن سلیمان البیاتی البغدادی الملقب بالفضولی» نامیده شده است.

فضولی کلیهی علوم عقلی و نقلی رایج زمان خویش را بخوبی آموخته بود و در اغلب زمینههای دانش بشری قلم زده است.

وی در سه زبان ترکی، عربی و فارسی شاهکارهای اندیشگی چندی بر جای گذاشته است که برجستهترین آنها «دیوان اشعار ترکی» وی است.

Fużūlī (فضولی) was the pen name of the poet Muhammad bin Suleyman (محمد بن سليمان) (c. 1483 – 1556). Often considered one of the greatest contributors to the Dîvân tradition of Turkish literature, Fuzûlî in fact wrote his collected poems (dîvân) in three different languages: Azerbaijani Turkic, Persian, and Arabic. Although his Turkish works are written in Azerbaijani, he was well-versed in both the Ottoman and the Chagatai Turkish literary traditions as well. He was also well versed in mathematics and astronomy.

 

 

غزلیات فضولی ghazals Fużūlīes

53,00 kr

  • 0,2 kg
  • Available
  • Ships within 1-3 days