The Quatrain of Khaqani of Shirvan رباعیات خاقانی شروانی

The Quatrain of Khaqani of Shirvan

رباعیات خاقانی شروانی

افضل‌الدّین بدیل‌ بن علی خاقانی شروانی متخلّص به خاقانی (۵۲۰ قمری در شَروان - ۵۹۵ قمری در تبریز) از جملهٔ بزرگ‌ترین قصیده‌سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی به‌شمار می‌آید. از القاب مهم وی حسان العجم می‌باشد. آرامگاه او در شهر تبریز است. خاقانی از سخنگویان قوی‌طبع و بلندفکر و یکی از استادان بزرگ زبان پارسی و در درجهٔ اول از قصیده‌سرایان عصر خویش است. توانایی او در استخدام معانی و ابتکار مضامین در هر قصیدهٔ او پدیدار است.

 

مشخصات اثر

عنوان اصلی: رباعیات خاقانی شروانی

نام نویسنده: خاقانی شروانی

نام ویراستار: محمد آقا سلطان زاده، حمید محمدزاده

تاریخ چاپ: ١٩٨١

محل چاپ: باکو

نوبت چاپ: نخست

ناشر: نشریات یازیچی

قطع کتاب: ١١ در ١۵ در ٢ سانتی متر

تعداد صفحات: ١٢۰

وزن کتاب: ٢۰۰ گرم

گزیده متن كتاب:

ای دوست غم تو سربسر سوخت مرا

چون شمع به بزم درد افروخت مرا

من گریه و سوز دل نمی‌دانستم

استاد تغافل تو آموخت مرا

 

پذرفت سه بوس از لب شیرین ما را

یک شب به فریب داشت غمگین ما را

گفتم بده آن وعده‌ی دوشین ما را

دوشی بزد و نکرد تمکین ما را

 

ای تیر هنر، سهیل و برجیس لقا

شعری فش و فرقد فر و ناهید صفا

پیش رخ تو ماه و سماک و جوزا

 

خوارند چو پیش مهر، پروین و سها

The Quatrain of Khaqani of Shirvan رباعیات خاقانی شروانی

31,80 kr

  • 0,2 kg
  • Available
  • Ships within 1-3 days