Dagbok från Spandau av Albert Speer

Dagbok från Spandau av Albert Speer

Titel: Dagbok från Spandau

Författare: Albert Speer

Utgivare: Staka Bokförlag

Översättare: Hans Dahlberg

Orginalspråk: Tyska

Dimensioner: 177*110*30 mm

Antal sidor: ca 395

 

Albert Speer var Hitlers arkitekt och rustningsminister. Under Nürnbergsrättegången efter andra världskriget dömdes han till tjugo års fängelse i Spandau. Mot alla odds lyckades Speer smuggla ut mängder av anteckningar vilka ligger grund för denna bok. Dagbok från Spandau är en ensam mans försök att förså ett mörkt förflutet - ett försök att hitta fram till en bräcklig sanning. Boken avslutas med ett nyskrivet efterord av Yrsa Stenius. 

 

Dagbok från Spandau av Albert Speer

40,00 kr

 • 0,2 kg
 • Sold Out

Svensk språklära - Kortfattad svensk språklära för realskolan

Svensk språklära: på grundval av Carl Rebbe: Kortfattad svensk språklära för realskolan / Carl Rebbe, Helge Gullberg, Nils Ivan.

Rebbe, Carl (författare)

Gullberg, Helge, 1903-1987 (författare)

Ivan, Nils (författare)

Svenska 164 sidor

Medskapare: Ivan, Nils, 1896- Gullberg, Helge, 1903-1987

Språk: Svenska

Publicerad: Stockholm : Esselte studium, 1977

Upplaga: 15. tr

Beskrivning: [6], 163, [1] s.] 20 cm

ISBN: 9124104566

Ämnesord: Svenska -- högstadiet  -- läromedel

 

Genre/form: Läromedel

Svensk språklära: på grundval av Carl Rebbe: Kortfattad svensk språklära för realskolan

50,00 kr

 • 0,22 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

NU: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation av Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg

NU: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation av Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg

NU: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation av Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg

En modern kommunikationsmodell.

I den här boken introduceras strategisk improvisation som ett nytt sätt att tänka och agera kommunikativt. Den är skriven för dig som leder eller lever kommunikation, för dig som söker en modern kommunikationsmodell och konkret vägledning till det vardagliga kommunikationsarbetet. Du kan vara chef, ledare, kommunikatör men också mycket annat.

Svaret på vad strategisk improvisation är och hur modellen kan användas i din verksamhet baseras på forskning, konkreta exempel och intervjuer med kommunikationschefer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Självklart finns också ett självtest: hur är din och din organisations förmåga till strategisk improvisation? Stor inspiration hämtas från improvisatörer från bland annat musikens och politikens värld. De har alla förmågan att kombinera ordning och kaos, analys och kreativitet, långsiktighet och spontanitet, erfarenhet och nyskapande.

 

Produktinfo:

A bok inom affärsstrategi

Författare:  Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Antal sidor: 150

Utgivningsdatum: 2017-09-01

Upplaga: 1

Förlag: Roos & Tegner

Medarbetare: Kalmaru, Walter (form) och Sörensen, Johanna (form)

Dimensioner: 225 x 170 x 20 mm

Vikt: 546 g

SAB: Qblb

ISBN: 9789187905858

 

Jesper Falkheimer

Forskare och professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet. Jesper är författare till flera fackböcker och läromedel.

 

Katarina Gentzel Sandberg

Senior partner och kommunikationsrådgivare på Gullers Grupp.

Gullers Grupp är Sveriges ledande kommunikationsbyrå för samhällsaktörer. Vi erbjuder våra kunder såväl strategisk analys och rådgivning som ett brett utbud av tjänster inom kommunikationsområdet.

 

 

NU: Strategisk improvisation för effektiv kommunikation av Jesper Falkheimer och Katarina Gentzel Sandberg

100,00 kr

 • 0,55 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man till väga? I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett jämställdhetsarbete kan organiseras och vad det kan innehålla, exempelvis vilken roll utbildningar kan spela för utvecklingen och olika sätt att hantera motstånd. Boken är baserad på ett omfattande arbete med jämställdhetsintegrering i offentlig sektor - inom bland annat skola, socialtjänst, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård. Jämställdhet i verksamhetsutveckling kan användas som kurslitteratur inom högskoleutbildningar i t.ex. genusvetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi samt som fördjupningslitteratur i anslutning till ledarskaps- och personal-utbildningar. Den vänder sig också till praktiskt verksamma med intresse för förändringsprocesser i organisationer, verksamhetsutveckling, utvärdering och jämställdhet. Boken finns även översatt till engelska, Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations.

 

Information

Redaktörer: Kristina Lindholm

Författare: Anna Klerby; Anne-Charlott Callerstig; Elisabeth Sundin; Gun Hedlund; Helena Spets; Ingrid Osika; Karin Sjöberg Forssberg; Lennart Svensson; Lina Nilsson; Marie Trollvik; Renée Andersson

Antal sidor: 261

Dimensioner: 223 x 155 x 14 mm

Format: Häftad

Förlag: Studentlitteratur

ISBN: 9789144068800

SAB: 306,Oab

Sidantal: 262

Språk: Svenska

Upplaga: Första

Utgivningsdatum: 2011-06-28

Vikt: 400 g

 

Innehållsförteckning

Författarpresentation 9

KAPITEL 1 Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklingsprocess 13

Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm, Karin Sjöberg och Lennart Svensson

Jämställdhetsarbete i offentliga organisationer 16

Forskning om jämställdhetsintegrering 18

Motsättningar och dilemman 20

Multidimensionella problem 22

Bokens teman 24

Vad är ett hållbart utvecklingsarbete 29

Om lärande i utvecklingsarbetet 31

Bokens disposition 33

 

KAPITEL 2 Förändring i linjen eller vid sidan om 41

Karin Sjöberg

Utvecklings- och driftsfrågor 42

Utvecklings- och driftsfrågor i praktiken 45

Förändringsarbete i driftsorganisationen 45

Förändringsarbete i en utvecklingsorganisation 46

Organisationen med jämställdhetscoacher 47

Chefens avgörande roll 50

 

KAPITEL 3 Projektformens paradoxer 55

Lina Nilsson och Marie Trollvik

Omöjligt uppdrag 55

Upp till bevis 57

Hållbarhet genom stöd 58

Hållbarhet genom styrning 61

Strategisk påverkan 65

Hållbarhet genom störning 69

Avslutande reflektioner 71

 

KAPITEL 4 Jämställd medborgarservice 73

Anne-Charlott Callerstig

Jämställdhet som verksamhetsförbättring 75

Närbyråkratens vardag 77

Jämställdhetsbyråkraten 78

Närbyråkraten och jämställdhetsmålen 79

Ett intersektionellt perspektiv 79

Vägen till ett gemensamt arbete 80

Jämställdhet – en ny ambition 81

Nya perspektiv växer fram 82

Jämställdhetsarbetets möjligheter 83

Socialsekreteraren som närbyråkrat 85

Realisten, regelföljaren och idealisten 87

Att prioritera mellan olika perspektiv 90

 

KAPITEL 5 Jämställdhetsintegrering av offentliga budgetar 95

Anna Klerby och Ingrid Osika

Gender budgeting 95

Genusmedveten budgetanalys 97

Könsuppdelad statistik 99

Samhällets resurser 99

Två fallstudier från Botkyrka kommun 101

Analysmetod 102

Att synliggöra resursfördelning 102

Analys av budgeten 103

Komplementära resurser 106

Analys av komplementära och ersättande resurser 107

Att ifrågasätta budgetens grundvalar och struktur 108

Analys av budgetens grundvalar och struktur 109

Att förändra en ojämställd budgetfördelning 109

Förändring inom den primära budgeten 110

Förändring av ersättande och komplementära resurser 111

Avslutande reflektioner 111

 

KAPITEL 6 Evidensbaserad jämställdhet i vården 115

Kristina Lindholm

Vad är jämställd vård 116

Genusperspektiv på vården 117

Evidensbasering 117

Standardiserade vårdplaner 119

Att mäta jämställdhet 120

Att arbeta med vårdplaner 121

Att integrera ett genusperspektiv 124

Dialog, reflektion och flexibilitet – vägen framåt 126

 

KAPITEL 7 Två spår i praktiskt jämställdhetsarbete 131

Hannes Frizén och Johanna Sjons

Arbete för förändring eller anpassning 132

Exempel från skolan 133

Förskolan 134

Grundskolan 134

Problem- och målformulering 135

Från mål till genomförande 136

Att fånga resultat 139

Ett reflekterande utvecklingsarbete 140

Utblick 142

 

KAPITEL 8 Utbildning för en jämställd verksamhet 145

Anne-Charlott Callerstig

Jämställdhetsarbete som professionellt fält 147

Att kunna, vilja och förstå 148

Ledarutbildningen 150

Från vaga mål till obligatorisk utbildning 151

En förskjutning av ägarskapet 153

Två perspektiv på kunskap och förändring 156

Medvetenhet, kunskap, förmåga eller vilja 158

Utbildningens betydelse 161

 

KAPITEL 9 Jämställdhetsintegrering och lokal demokrati 165

Renée Andersson och Gun Hedlund

Vilka medverkar i den lokala demokratin 165

Politik och förvaltning i teori och praktik 167

Mindre politik och mer effektivitet 169

Kvinnorörelse och jämställdhetsintegrering 171

Nya idéer och gamla problem 172

Historien om Örebro och jämställdheten 173

HJÄMT dras igång 175

Medborgarfokus och kunder – rätt i tiden 177

Att koordinera politiken 178

Förvaltningen som politisk aktör 179

Att undvika feminism 181

Kunskap istället för tyckande 183

Ramen 184

Samspel politiker och förvaltning – hur gick det 186

Kampen om tolkningsföreträde 187

 

KAPITEL 10 Makt, motstånd och jämställdhetsarbete 193

Helena Spets

Att omsätta teori i praktik 193

Kunskap om makt på olika strategiska nivåer 195

Kontextuellt jämställdhetsarbete 197

Olika strategiska utgångspunkter 198

Verktyg för jämställdhetsarbete 200

Reflektioner kring jämställdhetsarbetarens yrkesroll 202

Jämställdhetsarbetaren och motståndshantering 203

Reflektion och handling 204

 

KAPITEL 11 Lärande och motstånd i räddningstjänsten 207

Kristina Lindholm

Lärande och motstånd som begrepp 208

En förändrad räddningstjänst 210

Förändring på ytan eller djupet 211

Förutsättningar för lärande 215

Hur hanterar man motstånd 217

Att lära av misstag 218

Individuella och organisatoriska förändringar 219

 

KAPITEL 12 En tidstypisk strategi 223

Gun Hedlund och Elisabeth Sundin

Tidigare projekt 225

Lärdomar från tidigare projekt 227

Politik kan göra skillnad 228

Pengar, insikter och legitimitet 230

Projektformen – en gammal bekant 231

Det organisatoriska landskapet 232

Jämställdhet som mål eller medel 234

Internationella influenser 236

Kunskapsökning inom jämställdhetsområdet 237

Intersektionalitet 238

Makt och identitet i centrum 239

 

KAPITEL 13 Mot framtiden 243

Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm, Karin Sjöberg och Lennart Svensson

Projektformen 243

Att driva utveckling uppifrån eller nedifrån 244

Att driva utveckling integrerat eller sidoordnat 245

Att driva utveckling inifrån eller utifrån 246

Projektorganisationen 247

Att stödja, styra, störa och ställa krav 249

Vart tar jämställdheten vägen 252

Handling i kombination med reflektion 255

Strukturella eller stegvisa förändringar 256

Vart tar rationaliteten vägen 257

Tidigare erfarenheter 258

Nästa steg 259

 

 

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

200,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Hur du vinner vänner av Dale Carnegie

Hur du vinner vänner av Dale Carnegie

Hur du vinner vänner av Dale Carnegie

Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan

En klassiker som kom ut redan på 1930-talet. Boken handlar om mänskliga relationer i både affärs- och privatlivet.

"Det här är en klassisk bok. Exemplen är från USA:s 30 och 40 tal. Trots det är det än idag en bok som säljs med framgång över hela världen. Våra mänskliga beteenden begränsas inte av tiden eller kulturen. Som vi själva brukar säga " It is common sense, but not common practice".

 

DALE CARNEGIE, 1888–1955, var en föregångare med sina böcker om hur du kommunicerar positivt och konstruktivt. I Hur du blir en bra talare förmedlar han sin tro på individens egen förmåga att med entusiasm och övertygelse komma mycket längre än du tror är möjligt.

 

Produktinfo:

En bok inom psykologi & pedagogik

Format: Kartonnage

Språk: Svenska

Antal sidor: 301

Utgivningsdatum: 2008-09-08

Upplaga: 3

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Översättare: Lars Göran Larsson

Dimensioner: 215 x 136 x 20 mm

Vikt: 510 g

SAB: Dokb

ISBN: 9789127116702

 

Lyssna boken om du vill inte köpa den:

https://www.youtube.com/watch?v=yxZK3dAGGJI

 

Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning : om kommunikation människor emellan är en av de första storsäljande böcker om självhjälp som publicerats. Boken skrevs av Dale Carnegie och publicerades första gången 1936. Den har det sålts i ca 15 miljoner exemplar världen över.

År 1981 utgavs en ny reviderad upplaga med uppdaterat språk och uppdaterade anekdoter.

Bokens innehåll

Tolv saker den här boken kommer att göra för dig

1.     Ge dig nya tankar, nya visioner, nya ambitioner.

2.     Visa dig hur du kan få vänner snabbt och enkelt.

3.     Öka din popularitet.

4.     Hjälpa dig att övertyga människor om ditt sätt att tänka.

5.     Öka ditt inflytande, din prestige, din förmåga att få saker gjorda.

6.     Göra det möjligt för dig att få nya kunder.

7.     Öka din intjäningsförmåga.

8.     Gör dig till en bättre säljare.

9.     Hjälpa dig att hantera klagomål, undvika argument, hålla din mänskliga kontakter smidiga och trevliga.

10.  Gör dig till en bättre talare, en mer underhållande konversatör.

11.  Gör principerna i psykologi enkla för dig att använda i dina dagliga kontakter.

12.  Hjälper dig att väcka entusiasm hos dina medarbetare.


Boken har sex större avsnitt. De grundläggande principerna i varje avsnitt återges nedan.

Fundamental teknik i att hantera människor

1.     Kritisera, fördöm eller klaga inte. Den mänskliga naturen gillar inte att erkänna fel. När människor kritiseras eller förödmjukas så besvarar de detta sällan väl och kommer ofta bli defensiva och ta illa vid den som kritiserar. För att hantera människor väl så måste vi aldrig kritisera, fördöma eller klaga för det kommer aldrig resultera i beteendet vi önskar.

2.     Ge ärlig och uppriktig uppskattning. Uppskattning är ett av de kraftfullaste verktygen i världen. Människor kommer sällan att arbeta till deras maximala potential under kritik, men ärlig uppskattning tar fram deras bästa. Uppskattning är dock inte simpelt smicker, det måste vara uppriktigt, meningsfullt och med kärlek.

3.     Väck i den andra personen en ivrig önskan. För att få det vi vill från den andra personen så måste vi glömma vårt eget perspektiv och börja se saker från andra personers synvinkel. När vi kan kombinera våra önskemål med deras behov så blir dom ivriga att arbeta med oss och vi kan gemensamt uppnå våra mål.

Sex sätt att få människor att tycka om dig

1.     Bli genuint intresserad av andra människor. "Du kan skaffa fler vänner på två månader genom att vara intresserad av dom, än på två år genom att göra dom intresserade av dig." Det enda sättet att skapa kvalitativ, bestående vänskap är att lära sig att vara genuint intresserad i dom och deras intressen.

2.     Le. Glädje beror inte på yttre omständigheter, utan snarare på inre attityder. Leenden är gratis att ge och har en fantastisk förmåga att få andra att känna sig underbara. Le i allt som du gör.

3.     Kom ihåg att en persons namn är, för den personen, det ljuvaste och viktigaste ljudet i något språk. "Den genomsnittlige personen är mer intresserad i sitt eget namn än alla andra namn i världen sammanlagt". Folk älskar sitt eget namn så mycket att dom ofta donerar stora summer pengar bara för att få en byggnad uppkallad efter sig själva. Vi kan få folk att känna sig extremt värderade och viktiga genom att komma ihåg deras namn.

4.     Var en god lyssnare. Uppmuntra andra att prata om sig själva. Det enklaste sättet att bli en bra konversatör är att bli en bra lyssnare. För att vara en bra lyssnare, så måste vi verkligen bry oss om vad folk har att säga. Många gånger så vill inte folk ha en underhållande konversationspartner; dom vill bara ha någon som lyssnar på dom.

5.     Tala i termer av vad den andra personen är intresserad av. Den enkla vägen till en persons hjärta är att prata om sakerna han eller hon värdesätter högst. Om vi pratar med folk om vad de är intresserade av, så kommer dom känna sig värderade och värdera oss i gengäld.

6.     Få den andra personen att känna sig viktig - och gör det uppriktigt. Den gyllene regel är att behandla andra så som vi själva skulle vilja bli behandlade. Vi älskar att känna oss viktiga och det gör alla andra med. Folk kommer prata i timmar om vi låter dom prata om sig själva. Om vi kan få folk att känna sig viktiga på ett uppriktigt och erkännsamt sätt, så kommer vi tillvinna oss alla vänner som vi någonsin kunde drömma om.

Tolv sätt att övertyga människor om ditt sätt att tänka

1.     Det enda sättet att få det bästa ur en dispyt är att undvika den. Varje gång som vi har en dispyt med någon, oavsett om vi vinner eller förlorar, så förlorar vi. Den andra personen kommer antingen att känna sig förödmjukad eller stärkt och kommer bara söka att stärka sin position. Vi måste försöka undvika dispyter närhelst vi kan.

2.     Visa respekt för den andres åsikter. Säg aldrig "Du har fel." Vi måste aldrig säga till folk rakt ut att de har fel. Det kommer bara tjäna till att förolämpa dom och såra deras stolthet. Ingen gillar att bli förolämpad; vi får inte vara så plumpa.

3.     Om du har fel, erkänn det snabbt och med eftertryck. Närhelst vi har fel så borde vi erkänna det omedelbart. När vi grälar så tar det aldrig slut, men genom att ge oss så får vi ofta mer än vad vi förväntade oss. När vi erkänner att vi har fel så litar folk på oss och börjar ha förståelse för vårt sätt att tänka.

4.     Inled på ett vänligt sätt. "En droppe honung kan fånga fler flugor än en liter galla." Om vi inleder vår interaktion med andra på ett vänligt sätt, så kommer folk vara mer mottagliga. Även om vi är väldigt upprörda, så måste vi vara vänliga för att influera folk till vårt sätt att tänka.

5.     Starta med frågor på vilka den andra personen kommer att svara ja. Börja inte med att lyfta fram aspekterna i vilka vi och den andra personen avviker i. Börja med att understryka och fortsätta understryka sakerna som vi är överens om. Folk måste ledas in i den gynnsamma riktningen och dom kommer ofta med villigt. Säg aldrig att någon har fel, men istället led dom dit där vi vill ha dom genom frågor som de kommer svara "ja" på.

6.     Låt den andra personen göra en hel del av pratandet. Folk gillar inte att lyssna på oss skryta, dom gillar att prata själva. Låt dom rationalisera och prata om idén, för det kommer smaka mycket bättre för dom i deras egen mun.

7.     Låt den andra personen känna att idén är hans eller hennes egen. Folk gillar naturligt idéer som de kommer på själva än idéer som de får serverade på fat. Idéer kan bäst verkställas genom att låta andra tro att de själva kom på idén.

8.     Försök ärligt att se saker från den andra personens synvinkel. Andra kan ofta ha fel, men vi kan inte fördöma som. Vi måste försöka att förstå dom. Framgång i att hantera personer kräver en sympatisk förståelse för den andra personens synsätt.

9.     Var sympatisk till den andra personens idéer och önskemål. Folk hungrar efter sympati. Dom vill att vi erkänner allt det som dom önskar och känner. Om vi kan sympatisera med andra, så kommer dom att uppskatta vår sida också och ansluter sig ofta till vårt sätt att tänka.

10.  Vädja till ädla motiv. Alla gillar att vara ärofulla i sina egna ögon. Folk tror att dom gör saker för ädla och moraliska skäl. Om vi kan vädja till andras ädla motiv så kan vi framgångsrikt övertyga dom att följa våra idéer.

11.  Dramatisera dina idéer. I denna hektiska värld så räcker det helt enkelt inte med att bara säga sanningen. Sanningen måste göras levande, intressant och dramatisk. Television har gjort det i åratal. Ibland är idéer inte tillräckligt och vi måste dramatisera dom.

12.  Ge en utmaning. Det som motiverar folk allra mest är tävlingen. Alla önskar att utmärka sig och visa sitt värde. Om vi vill att någon ska göra något, så måste vi ge dom en utmaning och de kommer ofta anta den.

Var en ledare: Hur man förändrar människor utan att förolämpa eller orsaka förbittring

1.     Börja med beröm och ärlig uppskattning. Folk kommer motvilligt göra saker utifrån kritik och en ledare som styr med järnhand, men de kan prestera underverk när de får beröm och uppskattning.

2.     Påtala folks misstag indirekt. Ingen gillar att göra misstag, särskilt framför andra. Att skälla och klandra tjänar bara till att förödmjuka. Om vi subtilt och indirekt visar folk misstag, så kommer de att uppskatta oss och vara mer sannolika att förbättra sig.

3.     Prata om dina egna misstag innan du kritiserar den andra personen. När något går fel, att ta ansvaret kan hjälpa till att vinna över andra till din sida. Folk gillar inte att ta på sig all klander och att ta kredit för misstag hjälper till att ta bort svedan från vår kritik av andra.

4.     Ställ frågor istället för att ge direkta order. Ingen gillar att ta order. Om vi erbjuder förslag, istället för order, så kommer det stärka andras självförtroenden och låta dom att snabbt lära sig av sina misstag.

5.     Låt den andra personen rädda ansiktet. Ingenting skadar värdigheten hos en person som en förolämpning av dennes stolthet. Om vi inte fördömer våra anställda framför andra och låter dom rädda ansiktet, så kommer de bli motiverade att göra bättre i framtiden och säkra på att de kan.

6.     Beröm varje förbättring. Folk älskar att få beröm och uppskattning. Om vi verkligen vill få någon att förbättra sig i någonting, så måste vi berömma varje framsteg. "Förmågor förtvinar genom kritik, dom blommar ut genom uppmuntran."

7.     Ge den andra personen ett gott rykte att leva upp till. Om vi ger folk ett bra rykte att leva upp till, så kommer dom vilja förkroppsliga karaktärsdragen som vi har beskrivit dom med. Folk kommer arbeta med vigör och självförtroende om de tror att de kan bli bättre.

8.     Använd uppmuntran. Få felet att verka lätt att korrigera. Om det önskade resultatet verkar vara en enorm uppgift, så kommer folk ge upp och tappa modet. Men om en brist verkar enkelt att rätta, så kommer dom med glädje ta tillfället i akt att förbättra. Om vi uttrycker mål som små och lätta förbättringar, så kommer vi se en dramatisk ökning i vilja och framgång i våra anställda.

9.     Få den andra personen att med glädje göra vad du föreslår. Folk svarar oftast bra när de vill utföra beteendet som framförts. Om vi vill influera folk och bli effektiva ledare, så måste vi lära oss att uttrycka vår vilja i termer av andras viljor.

Sju sätt att göra ditt hemliv lyckligare

Det här avsnittet ingick i den ursprungliga utgåvan 1936 men har utelämnats från den reviderade upplagan 1981.

1.     Tjata inte.

2.     Försök inte att göra om din partner.

3.     Kritisera inte.

4.     Ge ärlig uppskattning.

5.     Ge uppmärksamhet.

6.     Var artig.

7.     Läs en bra bok om den sexuella sidan av äktenskapet.

 

 

Hur du vinner vänner av Dale Carnegie

250,00 kr

 • 0,51 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Vem snodde osten? av Spencer Johnson

Vem snodde osten? av Spencer Johnson

Vem snodde osten? av Spencer Johnson

 

Vem snodde ostenhar länge toppat världens bestsellerlistor. Det är en insiktsfull och roande berättelse om hur vi kan lära oss att tackla förändringar i arbetsliv och privatliv. Boken berör viktiga livsfrågor som vi alla ställs inför, oavsett ålder.

 

En bok inom karriärplanering, organisationsteori & organisationers beteende, yrkesvägledning

 

Antal sidor: 96

 

Format: Inbunden

 

Författare: Spencer Johnson

 

Förlag: BrainBooks

 

ISBN: 9789189250435

 

Språk: Svenska

 

Upplaga: 1

 

Utgiven: 2009-06-15

 

Vikt: 260 gram

 

Originalspråk: Engelska

 

Originaltitel: Who moved my cheese?

 

Dimensioner: 210 x 135 x 8 mm

SAB: Dokb,Qbaab

 

Vem snodde osten? av Spencer Johnson

150,00 kr

 • 0,26 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Projektledning av Bo Tonnquist

Projektledning av Bo Tonnquist

Projektledning av Bo Tonnquist

Projektmetodiken omfattar både projektstyrning och projektledning som tillsammans utgör en helhet med syfte att säkerställa verksamhetens behov samtidigt som det ska garanterar resultat i de enskilda projekten. Detta har förtydligats och exemplifierats på flera ställen i denna sjunde upplaga för att harmoniera med de nya standarder och guidelines som de internationella organisationerna ISO, PMI och IPMA publicerat de senaste åren. Den sjunde upplagan av boken Projektledning innehåller fler modeller, riktlinjer och processer för att stödja hela projektprocessen, allt från urval och prioritering mellan olika projektidéer fram till nyttorealisering och effektuppföljning. Beroende på förutsättningar och behov kan det innebära att den traditionella projektmetodiken behöver kombineras med agila utvecklingsmetoder. Detta beskrivs ingående i boken. Projektledning har utsetts till ”Bästa lärobok på högskolenivå i företagsekonomi”, vilket bekräftar bokens pedagogiska upplägg och höga nivå. Att innehållet i boken hela tiden testas mot verkligheten är nog en av orsakerna till att den hittills varit så framgångsrik.

 

Upplaga: 7e upplagan

Utgiven: 2018

ISBN: 9789152354988

Förlag: Sanoma Utbildning

Format: Häftad

Språk: Svenska

 

Sidor: 499 st

Projektledning av Bo Tonnquist

200,00 kr

 • 0,95 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Ett land i gryningen av Dennis Lehane

Ett land i gryningen av Dennis Lehane

Ett land i gryningen av Dennis Lehane

Ett land i gryningen (originaltitel: The Given Day) är en historisk roman av Dennis Lehane. Man får följa två unga män vars vägar korsas; den ena en nybliven poliskonstapel, den andra en afroamerikansk basebollspelare. Det är en orolig tid, den gryende fackliga medvetenheten i Bostons poliskår bekämpas lika skoningslöst som de afro-amerikaner som försöker hävda sina medborgerliga rättigheter.

Slutet av första världskriget och genom Boston drar en malström av revolutionärer och anarkister, immigranter och lokala väktare, intelligentian och vanliga invånare, alla indragna i striden för överlevnad och makt.

 Här korsas vägarna för en svart och en vit; Luther Laurence är jagad för mord på en knarkboss i Tulsa, har lämnat sin gravida fru bakom sig och när han tar tjänst i familjen Coughlin i Boston stöter han på familjens son, polisen Danny Coughlin. Danny har tvingats att gå undercover för att avslöja de revolutionära kretsarnas planer.

 I en tidsanda fylld av djupgående konflikter inser Luther och Danny att de har samma syn på sakernas tillstånd -- att det är dags för en våldsam uppgörelse med den urspårade amerikanska drömmen. Kriget i Europa har inte bara förmörkat framtidsutsikterna utan också skapat insikter med en oanad laddning. Landet är en krutdurk och rättvisan står på spel.

 

Provläs:

https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789100118402/partner/abforlag/

 

Om författare:

Dennis Lehane är född 1965 och bosatt i Boston och Kalifornien. Han har sedan debuten 1994 utgivit ett tiotal böcker. Bland dem finns den uppmärksammade deckarsviten om kriminalarna Patrick Kenzie och Angela Gennaro, och de historiska romanerna Ett land i gryningen och Nattens dåd, som är de två första delarna i en trilogi som 2015 avslutas med Den värld som var vår. Flera av Lehanes romaner har filmatiserats, bland annat de fristående verken Rött regn (Mystic River), Patient 67 (Shutter Island) och The Drop.

 

Produktinfo:

Titel: Ett land i gryningen

Författare: Dennis Lehane

Förlag: Albert Bonniers förlag

Översättare: Ulf Gyllenhak

Originalspråk, -titel:

Engelska, The Given Day/A Country at Dawn

Utgiven datum: 2013

Genre, Ämnesord: Skönlitteratur: allmänt, Första världskriget, Boston, revolutionärer, politik, överlevnad, makt, konflikter, uppgörelser, revolution

ISBN10: 978-91-7429-017-2

ISBN13: 9789174290172

Språk: Svenska

Bindning: Storpocket

Mått (mm): 135 x 210 x 44 mm

Sidantal: 763

Vikt (g): 800 g

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:  mezerah.eshop

Ett land i gryningen av Dennis Lehane

100,00 kr

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Hur du blir en bra talare av Dale Carnegie

Hur du blir en bra talare av Dale Carnegie

Hur du blir en bra talare av Dale Carnegie

Den här boken lär dig hur du håller rampfebern i schack och lyckas hålla ett bra tal inför publik.

Den här boken hjälper dig att

·       Presentera dina idéer på ett övertygande sätt.

·       Göra ett säkert första intryck.

·       Entusiasmera ett team.

·       Förklara svåra ämnen på ett begripligt sätt.

·       Få de tveksamma att tro på din ståndpunkt.

·       Övertyga kunder om att din produkt är den bästa.

·       Förmå en grupp att agera.

·       Konversera med. personer du inte känner.

Över sju miljoner människor världen över har deltagit i kurser som bygger på Dale Carnegies träningsprogram för talare.

DALE CARNEGIE, 1888–1955, var en föregångare med sina böcker om hur du kommunicerar positivt och konstruktivt. I Hur du blir en bra talare förmedlar han sin tro på individens egen förmåga att med entusiasm och övertygelse komma mycket längre än du tror är möjligt.

 

Produktinfo:

En bok inom Psykologi

Format: Kartonnage

Språk: Svenska

Antal sidor: 235

Utgivningsdatum: 2008-09-08

Upplaga: 1

Förlag: Natur & Kultur Akademisk

Översättare: Osmo Vatanen

Dimensioner: 216 x 137 x 20 mm

Vikt: 420 g

SAB: F.063

 

ISBN: 9789127116696

Hur du blir en bra talare av Dale Carnegie

200,00 kr

 • 0,42 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Marys chans av Sidney Sheldon

Marys chans av Sidney Sheldon

Marys chans av Sidney Sheldon

 

Beskrivning:

Av någon anledning bestämmer sig USA:s president för att utse helt okända lärarinnan Mary Ashley till ambassadör i Rumänien. Det skall bli hon som lyckas öppna upp slutna östeuropaländer för samarbete med Amerika och göra presidentens ambitiösa Folk-till folk-program till en succé.

överraskad och smickrad tackar dock Mary nej, familjen och det goda livet i lugna trygga Kansas väger tyngre. Då råkar maken mycket lägligt dö i en bilolycka och saken är biff; Mary startar livet på nytt som ambassadör i Rumänien och begravs i arbete. Inte en aning om vad som väntas av henne har hon, och misstagen hon gör är många.

Mary är vacker och får både vänner och fiender. Men dum är hon inte och till mångas förvåning lyckas hon med en del till synes omöjliga uppgifter. Både USA och Rumänien älskar Mary Ashley! Nej, inte då! Naturligtvis finns det folk som inte tycker om vare sig Mary eller presidentens försök att få till samarbete med diktaturstater och kommunistländer. Hemliga sällskap planerar att få bort Mary från både Rumänien och planeten jorden!

Alla lurar alla i denna måttligt intressanta bok. Livvakter, politiker, sekreterare, militärer, rådgivare och vänner - vem kan man lita på? Det dröjer ganska länge innan det tar fart och blir något sånär spännande. Betyget två är inte så långt borta även om det är lättläst och det bjuds på några överraskningar.

 

Om författare:

Sidney Sheldon, eg. Sidney Schechtel, född 1917 i USA, död 2007, var en amerikansk författare, manusförfattare och regissör/producent. Sheldons böcker handlar ofta om smutsiga intriger mellan olika personer i en glamorös överklassmiljö och karaktärerna ställs ofta inför svåra moraliska dilemman.

 

Produktinfo:

Titel: Marys chans

Författare: Sidney Sheldon

Förlag: Bonniers

Översättning: Eva Larsson

Utgivningsår: 1989

Ämne: Roman

ISBN: 91-0-047610-2 / 9789100476106

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden

Format (cm): 16 x 22 x 3

Sidantal: 351

 

Vikt (gr): 400

Marys chans av Sidney Sheldon

60,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Kristina Gustav III av August Strindberg

Kristina Gustav III av August Strindberg

Kristina Gustav III av August Strindberg

Sven Söderman kallade i en recension Strindbergs skådespel om drottning Kristina (1901) "ett slyngelaktigt, okunnigt och okonstnärligt verk". Sedan har pjäsen blivit en av våra mest spelade i den historiska genren. Huvudrollen med dess skiftningar har varit ett virtuosnummer för framstående karaktärsskådespelerskor som Harriet Bosse (vilken dessutom bidrog genom att stå modell), Inga Tidblad, Karin Kavli och Gunn Wållgren. Men stycket är provocerande: bakom det historiskt välbekanta och högaktningsfullt profilerade har Strindberg sökt fånga det kvinnligt nyckfulla, förledande och farliga, de komplikationer i Kristinas karaktär som kom att forma hennes öde.

Gustav III (1902) är ett av Strindbergs skickligast komponerade skådespel, fyllt av överraskningar. Kungen tecknas som mästerintrigören i ett intrigernas Sverige, den överlägsne skådespelaren på landets tron. Men över hans tillvaro faller djupa skuggor: mordhot, förräderi, skvaller om hans sexuella egenart och hans sons börd, ensamhet mitt i hovvimlet.

 

August Strindberg

August Strindberg (1849-1912) ses allmänt som den störste svenske författaren, inte minst internationellt, och representerar det moderna genombrottet i svensk litteratur.

Han inledde sitt författarskap som dramatiker och skrev sina första pjäser i början av 1870-talet. Det stora genombrottet kom med den samhällssatiriska romanen Röda rummet (1879), av många ansedd som den första moderna romanen i svensk litteratur, vilken gjorde honom till Sveriges mest omdiskuterade och kritiserade författare.

Efter Inferno (1896) framträder han delvis som en ny författare och bryter med den naturalistiska dramaturgin. Under sina sista år var Strindberg indragen i en våldsam kultur- och samhällsdebatt, den så kallade Strindbergsfejden 1910-12.

 

Produktinfo

En bok inom samtida skönlitteratur och Shakespearedramer

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Serie: August Strindbergs samlade verk (del 48)

Antal sidor: 366

Utgivningsdatum:1988-10-01

Upplaga: 1

Förlag: Norstedts

Medarbetare: Dahlbäck, Lars (red.) / Ollén, Gunnar (red.)

Dimensioner: 220 x 150 x 40 mm

Vikt: 650 g

SAB: Hc.02,Hc

ISBN: 9789118718625

 

 

Kristina Gustav III av August Strindberg

150,00 kr

 • 0,65 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Berättelse om herr Roos av Håkan Nesser

Berättelse om herr Roos av Håkan Nesser

Berättelse om herr Roos av Håkan Nesser

 

Titel: Berättelse om herr Roos

Författare: Håkan Nesser

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Utgivningsår: 2008

Ämne: Deckare, filosofi, psykologi, humor, spänning

ISBN10: 9100118273

ISBN13: 9789100118273

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden

Dimensioner (mm): 147 x 220 x 40

Sidantal: 511

Vikt (gr): 690

 

Beskrivning:

Ante Valdemar Roos, 59-årig ekonom med pyrofil läggning, Anna Gambowska, 20-årig flicka på glid, kriminalinspektör Gunnar Barbarotti i gips, kriminalinspektör Eva Backman utan gips. Det är några av personerna i Nessers tredje roman om Gunnar Barbarotti och hans poliskolleger i Kymlinge någonstans i Västsverige. Ett falurött torp mitt i skogen och en lång kedja av hotell, motell och bensinstationer på sträckan mellan Kymlinge och Maardam är spelplatsen - allt till ödesmättade tonerna av Sånt är livet, Lucy Jordan, As tears goes by, Valdemar, the Penguin och Should I stay or should I go: Ante Valdemar Roos Song-lines.

 

Om författare:

Håkan Nesser föddes 1950 i Kumla och arbetade som högstadielärare i Uppsala innan han blev författare på heltid. Han debuterade 1988 med kärleksromanen Koreografen. Den följdes av tio kriminalromaner om kommissarie van Veteeren, uppväxtskildringarna Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla och Skuggorna och regnet, den filosofiska thrillern Flugan och evigheten, brevromanen Kära Agnes!, novellsamlingarna Barins triangel och Från doktor Klimkes horisont, New York-romanen Maskarna på Carmine Street, London-romanen Himmel över London samt kvintetten om kommissarie Gunnar Barbarotti i Kymlinge, varav den femte och sista boken i serien, Styckerskan från Lilla Burma, utkom i september 2012.Hans böcker har blivit översatta till ett tjugofemtal språk och legat till grund för tio filmer.

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:  mezerah.eshop

 

 

Berättelse om herr Roos av Håkan Nesser

70,00 kr

 • 0,69 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Jag vet varför burfågeln sjunger av Maya Angelou

Jag vet varför burfågeln sjunger av Maya Angelou

Jag vet varför burfågeln sjunger av Maya Angelou

 

Beskrivning:

Titel: Jag vet varför burfågeln sjunger

Författare: Maya Angelou

Översättning: Margareta Tegnemark

Originaltitel: I Know Why the Caged Birds Sing

Förlag: Bra böcker

Utgivningsår: 1976

ISBN: 9171601783, 9789171601780

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden

Format: 250 x 134 x 25 mm

Sidantal: 311

Vikt (gr): 400

 

Handling:

Maya Angelou berättar om sin barndom och uppväxt som svart kvinna i Sydstaterna; romanen beskriver den förtryckta människan som reser sig till egenvärde och jämlikhet.

Lilla Maya och hennes bror Bailey: små svarta barn i 30-talets amerikanska Södern. ändå upplevde de en tid av trygghet när de av sin mamma sändes att bo hos sin Farmor. Bara svarta bodde just där - de vita fanns runtomkring, men som något overkligt. Att idyllen var en chimär förstod väl Maya först när Ku Klux Klan kastade sin hemska skugga över den...  Och när hon besöker sin mor i St. Louis trasas idyllen sönder för alltid: som åttaåring blir hon våldtagen. Men hos Maya finns en oerhörd styrka, hon vill överleva livets orättvisor, förnedring, övergrepp. Hennes berättelse om sin barndom och uppväxt blir helt enkelt den amerikanske negerns historia i vår tid: den förtryckta människan som reser sig till egenvärde och jämlikhet.

 

Om författare:

Maya Angelou, född Marguerite Ann Johnson 4 april 1928 i Saint Louis, Missouri, är en amerikansk författare.

Hon är utbildad skådespelerska och dansare. Hon blev välkänd i USA för en serie TV-program om afro-amerikanska förhållanden. Hon har turnerat i Europa med musikalen Porgy and Bess och har även arbetat som journalist och lärare i Ghana. Hon var en varm förespråkare för den svarta medborgarrättsrörelsen och arbetade inom Martin Luther Kings organisation, "Southern Christian Leadership Conference.

Angelou har haft biroller i TV-serier och filmer. Bland andra Rötter (1977) och Hur man gör ett amerikanskt lapptäcke (1995). 1998 regisserade hon filmen Den långa vägen hem.

 

https://mayaangelou.com/biography/

 

 

Jag vet varför burfågeln sjunger av Maya Angelou

75,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Bravo två noll av Andy McNab

Bravo två noll av Andy McNab

Bravo två noll av Andy McNab

Bravo två noll: den sanna berättelsen om en kommandostyrka bakom fiendelinjerna i Irak)

Bravo Två Noll (en:Bravo Two Zero) var kodnamnet på en åtta man stark patrull från brittiska elitförbandet Special Air Service som under det första Irakkriget 1991 med CH 47 Chinookhelikopter sändes in bakom fiendens linje i Irak för att nattetid utföra sabotagerräder mot de scudmissiler Irak hotade skicka mot bland annat Israel. Patrullen skulle även söka upp och sabotera fiberoptiska kablar ute i öknen för att försvåra förbindelser mellan Bagdad och nordvästra Irak.

Tre man avled och fyra togs till fånga av irakiska styrkor under uppdraget. En man lyckades till fots fly 32 mil, utan vatten och föda, till gränsen och säkerheten i Syrien.

I patrullen ingick bland andra Andy McNab och Chris Ryan som båda skrivit böcker om sina upplevelser under uppdraget.

 

En bok inom deckare

Format: Kartonnage

Språk: Svenska

Antal sidor: 358

Utgivningsdatum: 1994-10-01

Förlag: Bokförlaget Forum

Originaltitel: Bravo Two-Zero

Dimensioner: 235 x 165 x 40 mm

Vikt: 680 g

SAB: Koa.58,Lz McNab, Andy,Lz

ISBN: 9789137105918

 

Andy McNab gick med i den brittiska armén redan som tonåring. Han lämnade det militära för att under pseudonym skriva om sina upplevelser i boken Bravo Två-Noll. Han har sedan dess också beskrivit sina erfarenheter i böckerna Attack! (Forum 1996) och Seven Troop (Forum 2010). Därutöver har han skrivit en lång rad framgångsrika spänningsromaner om legosoldaten Nick Stone, samt en serie ungdomsromaner tillsammans med Robert Rigby.

URL:

http://www.andymcnab.co.uk/

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:  mezerah.eshop

 

 

Bravo två noll av Andy McNab

70,00 kr

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

När livet börjar om av Lucy Dillon

Item NameNär livet börjar om av Lucy Dillon

När livet börjar om av Lucy Dillon

Pocketbok. Bonnier Pocket. 2016. 480 sidor.

 

Med titlar som Ensamma hjärtan och hemlösa hundar, Och så levde de lyckliga, Tango för vilsna själar och Hundra omistliga ting kommer Lucy Dillon nu med en ny härlig feelgoodroman, När livet börjar om.

Libby och Jason har lämnat London för att ta över ett gammalt familjehotell på landet. De ska förverkliga sin dröm och förvandla det till en lyxig tillflyktsort för stressade storstadsmänniskor. Men projektet bjuder på fler svårigheter än de anat. Snart börjar Libby undra om det verkligen är den nystart för henne och Jason som hon hoppats på.

En dag inträffar en otäck händelse precis utanför huset. En okänd kvinna blir påkörd och tappar minnet till följd av olyckan. När Libby erbjuder kvinnan att återhämta sig på hotellet sätter det igång en kedja av positiva händelser som kommer att förändra livet för många - och förverkliga mer än en dröm.

När livet börjar om är en charmfull och värmande roman om att börja på nytt - och hur en liten gest av vänlighet kan ge ringar på vattnet och förändra livet för många.

Förlagsfakta:

Titel: När livet börjar om

Författare: Dillon, Lucy

Översättare: Ann Björkhem

Förlag: Bonnier Pocket

Utgivningsår: 2016

Omfång: 480 sidor

Bandtyp: Pocket

Mått: 110 x 178 mm Ryggbredd 31 mm

Vikt: 259 g

Språk: Svenska

 

 

När livet börjar om av Lucy Dillon

40,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Våld och Islam av Adonis, Houria Abdelouahed

Våld och Islam av Adonis, Houria Abdelouahed

Våld och Islam av Adonis, Houria Abdelouahed

Beskrivning:

Varför används religion för att motivera hänsynslöst våld? Och är det möjligt att modernisera islam?

Som engagerad intellektuell och poet diskuterar Adonis i Våld och islam många av de teman som han ständigt återkommer till i sin diktning: religionen, radikaliseringen, våldsdåden, den arabiska vårens misslyckande, kvinnan och kvinnligheten, de intellektuellas engagemang och poesins roll i prövningarnas tid.

Här driver han tankegångarna ett steg längre i samtal med psykoanalytikern Houria Abdelouahed och resonerar djärvt och fritt med utgångspunkt i den arabiska kulturens historiska djup.

Den sekulära poeten Adonis föddes 1930 i Syrien men lämnade landet av politiska skäl redan 1956. Han anses vara det arabiska språkets allra främsta nu levande diktare och har mottagit flertalet prestigefulla priser för sin litterära gärning. Han nämns återkommande som en kandidat till Nobelpriset i litteratur.

2016 tilldelades han Stig Dagerman-priset med motiveringen: ”… för ett författarskap där lidelsen för den arabiska poesin bortom religion och politiska strömningar blottlägger diktkonstens frigörande väsen.”

Om Våld och islam skrev SvD: "I boken visar poeten hur djupt förtrogen han är inte bara med de arabiska litterära och filosofiska traditionerna, utan också de västerländska. Tillsammans med Houria Abdelouahed företar sig Adonis via närläsning en veritabel feministisk dekonstruktion av islams grundpelare - Koranen."

 

Produktinfo:

Författare: Adonis, Houria Abdelouahed

Översättare: Pär Svensson

Originaltitel: Violence et Islam

Formgivare: Håkan Liljemärker

Upplaga: 1

ISBN: 9789188123466

Språk: Svenska

Vikt: 370 gram

Utgiven: 2016-08-25

Förlag: Volante

Antal sidor: 200

Format: Inbunden

Dimensioner: 210 x 135 x 15 mm

SAB: Cmdd.08

 

Ur recensioner:

Dagens Nyheter

”Det är upplyftande att betrakta islam ur ett psykologiskt perspektiv, och slippa de vanliga politiska analyserna över attraktionskraften i islam.” […]

”Boken Våld och islam är ett exempel på detta ifrågasättande av det egna samhället; röster som i ett muslimskt sammanhang numera alltför ofta avfärdas som västvänliga och därmed korrupta.”

 

Göteborgs-Posten:

”Men kombinationen av bredd och djup samt inte minst det psykoanalytiska perspektivet formar sig till ett debattinlägg av ovanligt hög angelägenhetsgrad och vikt.” […]

”Av postkoloniala och identitetspolitiska företrädare i Väst lär de å andra sidan reflexmässigt avfärdas för att de kränker muslimer eller inte vet vad de talar om. Sanningen är snarare att Adonis och Houria Abdelouahed kritiserar institutionen islam för att de verkligen bryr sig och för att det är en av vår tids stora kulturfrågor, kanske rent av den allra största.”

 

Aftonbladet

”Jag vill att Adonis och Abdelouahed pratar vidare, att den här boken ska vara plantskottet på en prunkande dialog med världen runt omkring. Islam som ideologi och praktik.”

 

Svenska Dagbladet

”Läsaren kan inte annat än känna stor sympati med författaren inför denna känsla av vanmakt på grund av krigets fasor och bristen på lösningar.”

 

 INNEHÅLL

 • Förord 7
 • En vår utan svalor 9
 • En nödvändig nytolkning: historia och identitet 23
 • En ny tolkning av grunderna 41
  • Vad säger Koranen? 44
  • Kvinnan och Textens meandrar 77
 • Bortom de ekonomiska och geopolitiska intressena – drifterna 111
 • Västerlandet: älskar, älskar inte... 131
 • Konst, myt och religion 139
 • Poesin klämd mellan språk och föreskrifter 147
 • Bortom Al-Kitab 163
 • Hur avsluta? 173
 • Slutord 181
 • Ordlista 191
 • Noter 195

FÖRORD

Efter profeten Muhammeds död grundades det första kalifatet och i det ögonblicket förvandlades islam till en politisk regim. Religionen kom att bli ett verktyg i en maktkamp. Det folk som nyss hade stått enat kring profeten splittrades och började strida inbördes. Islam blev ett ideologiskt krig och Koranen kom att tolkas i ljuset av en rad intressekonflikter. Ur denna verklighet växte den kultur fram som är baserad på hadith och al-ijma (konsensus).

Dagens islam är detta historiska islam.

I den här boken diskuterar vi detta islam och den kultur som följt i dess spår. Vi vill poängtera att boken enbart handlar om det politiska islam, från det första kalifatet till vår tid.

Vi hoppas kunna avhandla våld och islam ur en filosofisk och psykoanalytisk synvinkel i en kommande bok.

Paris i augusti 2015

Adonis och Houria Abdelouahed

 

Våld och Islam av Adonis, Houria Abdelouahed

180,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Kärleksdikter av Petrarca

Kärleksdikter av Petrarca

Kärleksdikter av Petrarca

Han lade märke till henne i kyrkan en vårdag 1327 och blev oåterkalleligt förälskad. Hennes namn var Laura. Han skulle bara återse henne en enda gång. Men under återstoden av sitt liv hyllade han henne ständigt i sin diktning.

Francesco Petrarca (1304-1519) är renässanshumanismens portalfigur. Hans dikter på folkspråket italienska har gjort honom till en av Europas mest inflytelserika poeter. Med sin intensiva gestaltning av passionens skilda faser av uppenbarelse och plåga känns hans konstfulla sonetter lika levande och daggfriska idag som för sexhundra år sedan.

Ingvar Björkeson, Dantes och Vergilius lovprisade översättare, ger oss här ett fylligt urval av Petrarcas kärleksdikter i virtuos tolkning. I en inledande essä tecknar Bengt Holmqvist Petrarcas motsägelsefulla personlighet och utreder varför han i så hög grad framstår som en modern diktare.

Francesco Petrarca föddes i Arezzo, Italien. Han räknas som en av grundarna av renässansen och humanismen. I enlighet med pappans önskemål studerade han juridik i Montpellier och i Bologna. Humanist som han var föredrog han dock språk och litteratur. Han levde ett tag i franska Avignon där han antagligen också träffade Laura, som skulle bli hans litterära musa (inspirationskälla).

Petrarka reste en del och förmedlade sina upplevelser i resebrev. Kring 1340 återvände han till Italien där han i flera år reste runt för att finna rester av den antika litteraturen och kulturen. Han ville återknyta till de antika tänkarna och föra deras budskap vidare.

Petrarca skrev mycket på latin men blev trots allt mest känd för sina dikter på italienska. Diktsamlingen "Canzoniere" (Sångbok), är hans mest kända verk. "Canzonieri" innehåller olika versformer: sonetter, ballader och canzone bland annat De allra flesta dikterna handlar om kärlek.

Petrarca, som ju var en av de tidigaste renässansförfattarna, blev en mycket viktig förebild för efterkommande poeter.

En bok inom poesi av särskilda poeter

Format: Pocket

Språk: Svenska

Serie: Levande litteratur

Antal sidor: 257

Utgivningsdatum: 1989

Upplaga: 1

Förlag: Natur & Kultur

Översättare: Ingvar Björkeson

Originalspråk: Italienska

Originaltitel: Il canzoniere

Dimensioner: 180 x 115 x 20 mm

Vikt: 400 g

SAB: Hi.03=c,Hi.03

ISBN: 9789127091832

 

ur ”Il Canzoniere” av Francesco Petrarca

Dikt nr 3

Välsignad dagen, månaden och året

årstiden, veckan, timmen och minuten

det sköna land, den plats där pilen skjuten

från Amors båge, tillfogade såret

 

som jag i hjärtat bär – välsignad stunden

då han den ljuva plågan först mig gav

och gjorde mig till denna kvinnas slav,

av hennes sköna ögon evigt bunden.

 

Välsignade de gånger som jag ropat

min härskarinna namn, av gråt förtärd,

och suckarna, begäret, i var åder;

 

och mina blad välsignade som hopat

beröm åt henne, och min tankes värld

där hon allenast, ingen annan råder.

 

Dikt 30

En kvinna såg jag under grönskad lager

långt vitare och kallare än snö

som undgått sol i många långa år;

och så behagade mig hennes hår

och blick och  tal, att hon för mina ögon

står ständigt nu, bland bergen och vid strand.

 

Först då skall mina tankar nå sin strand

när gröna blad har flytt från vintrig lager,

min själ blir lugn och torra mina ögon

när man ser frusen eld och glödgad snö

Så många strån finns inte i mitt hår

som jag för denna dag vill vänta år.

 

Men eftersom de flyger, tid och år

och inom kort vi står på dödens strand

med glänsande eller med askgrått hår

följer jag skuggan av min ljuva lager

igenom brännhet sol och genom snö

tills sista dagen sluter dessa ögon.

 

Av ingen skådades så fagra ögon

i vår tid eller släktets första år,

de smälter ner mig såsom vårsol snö.

Av Amor leds min tåreflod mot strand

och fram till foten av min hårda lager

med diamant till grenar, guld till hår.

 

Jag fruktar ha bytt ansikte och hår

innan hon vänder mot mig sina ögon

av nåd, min avgud, formad skönt av lager.

Om jag ej räknar fel är det sju år

idag som suckande från strand till strand

jag gått i nätter, dagar, hetta, snö.

 

Eld inombords och utåt bländvit snö,

med dessa tankar, blott med annat hår

skall gråtande jag följa varje strand

för att beveka kanske någons ögon

som föds till världen efter tusen år

om så långt liv beviljas odlad lager.

 

Topas i solen, på ett lager snö,

förbleknar mot det blonda hår, de ögon

som leder mina år så snabbt mot strand.

 

 

Kärleksdikter av Petrarca

100,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days


Om svar anhålles! Av Bill Petitt, Hardy Olson

Om svar anhålles! Av Bill Petitt, Hardy Olson

 

Om svar anhålles! en bok om interaktionistiskt förändringsarbete: teori och analys

Författare: Bill Petitt, Hardy Olson

 

Häftad, Svenska, 2005

 

Interaktionistiskt förändringsarbete är en modell för olika former av förändringsarbete – familjeterapi, individualterapi, psyko­socialt ­behandlingsarbete etc. – som erbjuder ett enhetligt synsätt och praktiska metoder för klientarbete i olika sammanhang. När ­modellen presenterades var den långt före sin tid! I dag är ­modellen ­högaktuell. I denna bok presenteras utförligt grunderna i det som kallas systemiskt tänkande.

I Om svar anhålles! presenterar Hardy Olson och Bill Petitt även ­utförligt sitt begrepp sammanhangsmarkering.

Interaktionistiskt förändringsarbete är en modell för olika former av förändringsarbete — familjeterapi, individualterapi, psykosocialt behandlingsarbete etc. — som erbjuder ett enhetligt synsätt och praktiska arbetsmetoder för klientarbete i olika sammanhang. Modellen är utvecklad utifrån svenska förhållanden av Bill Petitt och Hardy Olson.

"Om svar anhålles! ger en utmärkt framställning av idébakgrunden till Interaktionistiskt förändringsarbete, samtidigt som den är praktisk. Boken innehåller modeller som tar till vara patienternas egna resurser och hjälper till att skapa klarhet i behandlingsarbetet. Psykiatrin behöver det synsätt som förmedlas i boken."

Göran Nordström

Med. dr.

Överläkare i vuxenpsykiatri

"Om svar anhålles! är rätt i tiden. Den första delen innehåller en sammanfattning av modern systemteori, resten är mer direkt anknuten till behandling och synnerligen matnyttig. Boken är först i sitt slag i Sverige — och internationellt."

Gunnar Bernler

Professor i socialt arbete

Överläkare i barnpsykiatri

Bill Petitt är leg. psykoterapeut, Hardy Olson socionom och leg. psykoterapeut. Båda har mångårig erfarenhet av förändringsarbete, och arbetar som handledare, lärare och konsulter inom olika verksamheter.

Författare: Bill Petitt, Hardy Olson

Upplaga: 3

ISBN: 9789197197602

ISBN 91-971976-02

Språk: Svenska

Vikt: 601 gram

Utgiven: 2005

Förlag: Mareld

Antal sidor: 416

 

Område: Psykologi, Pedagogik, Samhälle och samhällsvetenskap

 

 

Om svar anhålles! Av Bill Petitt, Hardy Olson

200,00 kr

 • 0,61 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro av Ola Schenström

Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro av Ola Schenström

Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro av Ola Schenström

INBUNDEN Svenska, 2007-09-01

Grundboken i mindfulness. Förord av Jon Kabat-Zinn. Cd-skiva medföljer!

Mindfulness är träning i att vara närvarande i nuet. Ett österländskt sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress. Mindfulness i vardagen är en efterlängtad introduktion till detta förhållningssätt som på kort tid blivit populärt i Sverige.

Mindfulness i vardagen utgår Ola Schenström från vardagssituationer och beskriver hur vi kan lära oss att se dem på ett nytt sätt, tänka om och göra kloka val genom att vara medvetet närvarande. Genom övningar och praktisk handledning blir boken en följeslagare, från det att vi vaknar på morgonen tills vi somnar på kvällen.

 

Ola Schenström är idag den enda läkaren i Sverige som enbart arbetar med mindfulness inom vården. Han är utbildad av mindfulness grundare Jon Kabat-Zinn och är en av Sveriges främsta experter på området.

 

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Antal sidor: 240

Utgivningsdatum: 2007-09-01

Förlag: Bokförlaget Forum

Dimensioner: 152 x 185 x 20 mm

Vikt: 450 g

Antal komponenter: Bok + cd

SAB: Dokba

 

ISBN: 9789185675050

Mindfulness i vardagen: vägar till medveten närvaro av Ola Schenström

150,00 kr

 • 0,45 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

På andra sidan drömmen av Ursula K LeGuin

På andra sidan drömmen av Ursula K LeGuin

På andra sidan drömmen av Ursula K LeGuin

Titel: På andra sidan drömmen

övers. av Peder Carlsson; efterord av John-Henri Holmberg.

Av: Le Guin, Ursula K

Vill du låna den här?

Målgrupp: Vuxna

Le Guin, Ursula K., 1929-2018 (författare)

Carlsson, Peder, 1945-2011 (översättare)

ISBN 918566801X

Publicerad: Jönköping : Kindberg, 1979

Tillverkad: Jönköping : Kindbergs grafiska

Svenska 158 s.

Vikt 400 g

Kindbergs Förlag

Hur skulle världen se ut om vi kunde ändra den?

 

Tänkvärd klassisk science fiction av den amerikanske författaren Ursula K. LeGuin.

Verkligheten är en dröm. Och George Orr är drömmaren.

Det han drömmer. är sant - och genom att drömma kan han förändra världen.

I händerna på en maktlysten psykiater tvingas George drömma fram en ny verklighet, fri från krig, sjukdomar och överbefolkning. Men inte heller den nya värld han skapat är perfekt, och återigen måste George drömma, ständigt på jakt efter det undflyende Utopia — till dess verkligheten själv hotar att falla samman.

På andra sidan drömmen är en av Ursula K LeGuins finaste romaner: en gripande och mänsklig skildring av en man som utan att önska det givits obegränsad makt över sin omvärld. I hans handlingar speglas vi själva; de beslut han tvingas fatta är de vi står inför idag.

"En unik och kraftfull syntes av poesi och vetenskap, förnuft och känsla." - New York Times

"En fulländad uppvisning av vad science fiction bör åstadkomma... LeGuin är enastående uppfinningsrik." - Newsweek

George Orr kan ändra verkligheten genom sina drömmar; "effektiva drömmar". Men han anser inte att han har rätt att förändra andra människors liv. För att undvika det använder han droger av alla slag. När han åker fast skickas han på terapi till en doktor Haber. Till en början tror inte doktor Haber på George, men snart förstår han att det är sant. Han börjar använda sig av Georges förmåga för att förbättra världen (och sitt eget liv). Till en början går allt ganska bra, men doktor Haber kan inte låta bli att fortsätta förbättra världen och varje gång han gör det så är det något annat som blir sämre. Snart är världen på randen till undergång...

Den här boken tar med oss på ett mycket obehagligt tankeexperiment: Vad skulle hända om det fanns en person i världen som kunde andra verkligheten bara genom att drömma?

 

George Orr är denna drömmare. Han kan inte kontrollera sina "krafter" och hans försök att undvika sömn landar honom till slut nära tvångsterapi. Georges psykiatriker får snart se prov på vad George kan åstadkomma bara genom att sova, vilket leder till...något otrevliga följder.

 

På andra sidan drömmen är precis lika mycket skräck som den är science fiction. Le Guin skildrar en bräcklig verklighet där en person som förefaller vilja väl leker gud med hela vår planet, med ett mycket trubbigt instrument till sitt förändringsförfogande. För varje påstått framsteg psykiatrikern gör med George får läsaren sig en tankeställare, samt en föraning om hur mycket värre ytterligare nästa steg kommer bli.

 

Inte den muntraste historia jag läst, men definitivt intressant och underbart obehaglig! Rekommenderas varmt!

Ursula K LeGuin föddes 1929. Hon debuterade 1962 och har under de gångna åren utvecklats till en av världens mest lästa och kritikerrosade science fiction-författare. Av hennes elva romaner har tidigare sex översatts till svenska och även här mottagits med entusiasm och lovord.

 

 

På andra sidan drömmen av Ursula K LeGuin

100,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Sverige under 1800-talet av Carl-Eric Ohlén

Sverige under 1800-talet av Carl-Eric Ohlén

Sverige under 1800-talet av Carl-Eric Ohlén

Inbunden bok

1972

800 g

Sverige under 1800-talet är en filmbok sammanställd av Carl-Eric Ohlén (1906-1974), med ett förord av Lars Widding (1924-1994). Boken utkom år 1972.

Kan man vara nostalgisk över en tid som man aldrig upplevt? En tid som försvann hundra år innan man ens föddes? Ja, i någon mån. Det lyser ett skimmer över 1800-talet, fastän det är orättvist, med tanke på de iskalla villkor som gällde för den stora delen av Sveriges befolkning. Svältår, epidemier, fattigdom... Allt detta sätter sin prägel på den tid som skildras i Sverige under 1800-talet, men som märks så föga i dess bilder.

Sverige under 1800-talet är en filmbok, alltså en bok vars huvudsakliga syfte är att presentera en stor mängd bilder. Bilderna utgörs av stads- och landskapsvyer tecknade under 1800-talet, företrädesvis dess senare hälft.

Trots att man mycket väl är medveten om att livet på många sätt var svåruthärdligt för de människor som befolkade dessa städer och vidder, kan man inte låta bli att gripas av de teckningar som ryms i Sverige under 1800-talet. Deras air av förgångenhet ger intryck och berör: vi ser hus som sedan länge är rivna, hästskjutsar som inte längre existerar, och så ser vi byggnader som fortfarande står på sin plats, trotsande tidens frätande effekt: kyrkor, ruiner, slott. De är konkreta ankare in i en annan epok.

Till varje bild finns en kortare bildtext. I de flesta fallen är texterna citat ur 1800-talskällor. Låt oss säga att framför oss är en bild av en Göteborgs vy. Då står under den ett klipp om staden. Inte nödvändigtvis från samma år som bilden, men ändå, från 1800-talet.

Som källor till bilderna har en mängd olika tidskrifter används, kanske främst Ny Illustrerad Tidning, som utkom mellan åren 1865-1900. Ohlén har valt att presentera vyerna i stort sett från norr till söder, så att den första bilden föreställer "Kajtumfallet i Luleå älf" och den sista bilden "Landshöfdingeresidenset i Malmö". Totalt rör det sig om fler än 230 teckningar.

Sverige under 1800-talet är en förledande bok, även om den inte är påtagligt idealiserande. Vi ser fabriker, vi ser slitande människor, men vi får skjuta till lite av vår egen föreställningsförmåga för att förstå slitets omfattning. Vi ser fjäll, men känner inte kylan i svårisolerade stugor. Vi ser segelfartyg, men inte riskerna med att vara en sjöman under denna tid.

Men samtidigt: den visar de miljöer som människor levde i, vare sig de nu var fattiga eller rika, borgare eller lantbrukare, ämbetsmän eller inte. Och det ligger ändå en skönhet i en värld som precis står i begrepp att gå in i den nymoderna tiden, som ännu inte upplevt världskrigen eller kärnvapen, men som dock börjat få det mycket bättre än vad man haft det: mitt emellan 1700-talet och 1900-talet.

Där, på 1800-talet, läggs grunden för det samhälle som vi fortfarande lever i, och som vi fortfarande bygger vidare på, vare sig det gäller politiska ideologier eller tekniska framsteg. Det är ändå inte helt fel att säga att vi alla är barn av 1800-talet, även i mer än en klichéartad betydelse.

Och under ytan ligger 1800-talet och ännu äldre tider fortfarande kvar, inte alls långt bort: i städernas gatunät, i skogarnas stigar, i hus utmed paradgatorna och i gårdarnas stenmurar. En del av detta 1800-tal, opåverkat av senare tiders inverkan, får vi skåda i ansiktet genom Sverige under 1800-talet.

Sverige under 1800-talet, Carl-Eric Ohlén. Förord av Lars Widding. Bokförlaget Bra Böcker AB 1972. 246 sidor.

 

INNEHÅLL

Förord av Lars Widding 7

Lappland 9

Väster- och Norrbotten 17

Jämtland 26

Ångermanland 33

Medelpad 42

Härjedalen 47

Hälsingland 53

Gästrikland 61

Dalarna 67

Västmanland 81

Värmland 91

Närke 101

Uppland 109

Stockholm 120

Södermanland 130

Östergötland 139

Dalsland 149

Bohuslän 153

Göteborg 164

Halland 174

Västergötland 184

Småland 197

Öland 212

Gotland 217

Blekinge 227

Skåne 235

Sverige under 1800-talet av Carl-Eric Ohlén

100,00 kr

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Fem felfunktioner i en grupp av Patrick Lencioni

Fem felfunktioner i en grupp av Patrick Lencioni

Fem felfunktioner i en grupp av Patrick Lencioni

Fem felfunktioner i en grupp och hur man skapar en fungerande arbetsgemenskap

Författare: Patrick Lencioni

 

Beskrivning:

En bok inom företagsledning & ledningsprinciper, social- & gruppsykologi

Som nytillträdd vd förstår Kathryn snart att hennes ledningsgrupp har samarbetsproblem och att detta fått konsekvenser för hela verksamheten. Trots att man har en efterfrågad produkt och branschens kanske mest kompetenta personal lyckas organisationen inte nå ett bra resultat. Hon inser att detta blir hennes största utmaning hittills: För att undvika konkurs måste hon ena en arbetsgrupp i kris och få alla att gå åt samma håll.

I en fängslande berättelse om en arbetsplats med samarbetssvårigheter väver Patrick Lencioni in en enkel modell för att förstå och övervinna de fem

felfunktionerna i ickefungerande grupper. För att lättare tillämpa bokens modell i den egna organisationen behandlas lösningarna till felfunktionerna separat i en avslutande del.

Patrick Lencioni är författare och ledarskapskonsult som specialiserat sig på utveckling av sund organisationskultur.

Fem felfunktioner i en grupp är en internationell bästsäljare, översatt till 28 språk och en hjälp för alla som arbetar tillsammans - inom näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle.

 

Produktinfo:

Författare: Patrick Lencioni

Översättare: Svante Hansson

Originaltitel: The Five Dysfunctions of a Team: a Leadership Fable

Formgivare: Caroline Lundbäck

Upplaga: 1

ISBN: 9789179995072

Språk: Svenska

Vikt: 375 gram

Förlag: Marcus förlag

Antal sidor: 249

Format: Kartonnage

Utgivningsdatum: 2006-09-01

Dimensioner: 215 x 145 x 20 mm

SAB: Dokaa, Qbiaa

 

INNEHÅLL

Inledning 7

En sannolik berättelse 11

Tur 13

Del ett: Sämre resultat än väntat 15

Del två: Braständning 37

Del tre: Tyngdlyftning 131

Del fyra: Dragkraft 191

Modellen 205

En översikt över modellen 205

Teambedömning 211

Att förstå och övervinna de fem felfunktionerna 217

 

En not om tid: Kathryns metoder 241

En särskild hyllning till lagarbete 243

Författarens tack 245

 

Om författaren 249

Fem felfunktioner i en grupp av Patrick Lencioni

150,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Livskvalitet - att erövra livets mening av Søren Ventegodt

Item NaLivskvalitet - att erövra livets mening av Søren Ventegodtme

Livskvalitet - att erövra livets mening av Søren Ventegodt

 

Livskvalitet – det är när livet slår gnistor. Det är när vi förverkligar vårt livs djupaste drömmar, när vi finner det projekt eller arbete som vi vill ägna livet åt, när vi finner kärleken och håller liv i den år efter år.

Om vi inte följer de sanna värdena i vårt eget liv försämras livskvaliteten, och hälsan likaså. Livskvalitet och hälsa kan inte andra ge oss. Det är något vi själva måste skapa i våra egna liv genom att ta ett personligt ansvar.

Men det är ofta först när vi ställs inför ett livsavgörande, när livet hotas, som vi upptäcker hur viktigt det är att ha erövrat livets mening – och det är aldrig för sent. Det har exempelvis många cancerpatienter kunnat erfara – att till och med fysisk sjukdom kan vändas genom en personlig insats.

Bestäm vad som är viktigt i livet för just dig, strunta i omgivningen och lev efter ditt livsmål.

Denna optimistiska och praktiska bok berättar om hur man kan tackla livets problem och sätta igång att skapa sig ett gott liv genom att erövra sitt livs mening och leva i överensstämmelse med den. Boken lägger också fram en ny förståelse av det levande och en ny sjukdomsmodell, som lägger vikten vid människans helhet. Sjukdomar ses som uttryck för sammanbrott i organismens ordning, som vi kan återställa genom att ihärdigt arbeta med oss själva. Boken vänder sig till alla som vill förstå sitt liv - var och en som vill sätta sammanhang, hälsa och livskvalitet på sin personliga dagordning.

Søren Ventegodt (f. 1961) är läkare och ledare för det oberoende Forskningscentret för Livskvalitet i Köpenhamn, som bl.a. har genomfört en livskvalitetsundersökning med 10 000 danskar. Søren Ventegodt har givit ut Mätning av livskvalitet och Livskvalitet i Danmark, och är med sin dynamiska personlighet en efterfrågad föredragshållare runtom i Danmark.

Översättare: Margareta Järnebrand

Originalutgåvans titel: Livskvalitet

Formgivare: Paul Eklund

Antal sidor: 235

Mått: 162 x 235 x 20 mm

Vikt: 407 g

Format (utgivningsdatum): Kartonnage, 9789137113203 (1998-05-13)

 

Innehåll

Förord 7

Inledning: När livet slår gnistor 15

 

1. Livskvalitet, lycka, livsmening 18

2. Vad är att vara människa? 32

3. Livets problem — och hur de kan tacklas 47

4. När människor kränker varandra 71

5. In i livet — mot en ny biologi 83

6. Hjärnan och medvetandet 100

7. Den inre kartan och människans fel 113

8. Psykiska sjukdomar, självmord och drogmissbruk 126

9. Fysiska sjukdomar: Varför uppstår de? 148

10. Att erövra livets mening och bli frisk igen 181

 

Litteraturhänvisningar till de vetenskapliga avsnitten 206

Litteratur 217

Forskningscenter for Livskvalitet: Resurser 226

Register 229

 

 

Livskvalitet - att erövra livets mening av Søren Ventegodt

90,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Ordspråk och talesätt med förklaringar av Pelle Holm

Ordspråk och talesätt med förklaringar av Pelle Holm

Ordspråk och talesätt med förklaringar av Pelle Holm

Inbunden bok

Bonniers Alba

Författare: Holm, Pelle

Utgiven: 1975

Vikt: 810 g

Storlek: 23,5 x 16 x 3,5 cm

Sidor: 385

ISBN: 91-34-50710-8, 9789134507104

 

Beskrivning:

Pelle Holms Ordspråk och talesätt ar liksom Bevingade ord ett begrepp i bokpublikens medvetande, ett standardverk med grundmurad popularitet. Den är rikhaltig, tillförlitlig och skarpsinnig och, inte minst, rolig att läsa.

PELLE HOLM

Pelle Holm (1888--1980) blev fil. Dr 1918 på en avhandling om ”Viktor Rydberg som språkrensare”. 1913 hade han inträtt i Svenska akademiens ordboksredaktion där han blev souschef 1919 och var ordbokschef 1940-57. Han utarbetade Svenska akademiens ordlista 1923 och 1950 och gav ut 1:a upplagan av Bevingade ord 1939 och Ordspråk och talesätt 1964. Professors namn fick han 1952.

 

Pelle Holms Ordspråk och talesätt är liksom Bevingade ord ett begrepp i bokläsarnas medvetande, ett standardverk med grundmurad popularitet. Den är rikhaltig, tillförlitlig och skarpsinning och, inte minst, rolig att läsa.

I en utförlig inledning ger Pelle Holm besked om vad ett ordspråk och ett ordstäv är, hur de kan ha uppkommit och hur de har förändrats genom tiderna. Skillnaden mellan ordspråk och bevingade ord är att vi känner till, eller tror oss känna till, de bevingade ordens upphovsmän, medan vi nästan aldrig vet vem som har gett ordspråket dess slutliga formulering. Vid en mängd ordspråk lämnas dels uppgifter om de olika ordspråkens ålder och dels förklaringar av dubbelbottnade eller på annat sätt svårtydda ordspråk, ofta också det utländska ursprunget.

Ordspråk och talesätt innehåller såväl gamla som nya ordspråk, allmänt spridda ordstäv och mer eller mindre ordspråksliknande talesätt och sentenser.

 

Här behandlas:

gamla och nya ordspråk

ett urval av mera allmänt spridda ordstäv (med tillägget "sa han", "sa hon" osv.), särskilt sådana som har anknytning till de anförda ordspråken mer eller mindre ordspråksliknande sentenser och talesätt, vanligen med upphovsmän som är — eller som önskar vara - okända.

För att i någon mån antyda de olika ordspråkens ålder hos oss har här angivits, om de finns upptagna i samma eller liknande form i någon av våra gamla ordspråkssamlingar (Låle 1400-talet, Ordseder 1604, Grubb 1665, Celsius 1700 f., Rhodin 1807). Verklig datering är det inte. Somliga ordspråk kan ha tagits med i samlingarna som översättning från andra språk utan att de då ännu hade kommit i bruk hos oss. Många fler har varit i bruk långt innan de kom med i samlingarna. Därför citeras endast i undantagsfall ordspråkssamlingar senare än Rhodin 1807, eftersom sådan datering skulle bli alltför missvisande. I regel anföres bara det äldsta beläggstället.

Utrymmet har inte tillåtit alltför många upprepningar med ordagrann återgivning av de äldsta formuleringarna vid sidan av de nyare. Föråldrade ord och stavningsformer har jämkats efter senare språkbruk.

De gamla ordspråken har i allmänhet motsvarigheter eller förebilder i andra språk. För dem har här inte kunnat beredas plats annat än i enstaka fall, där den utländska formuleringen är i gängse bruk hos oss.

Ordspråken är ofta dubbelbottnade; under den ordagranna betydelsen döljer sig anspelningar på allehanda förhållanden och missförhållanden. Därför kan olika människor lägga in olika mening i ordspråken allt efter den aktuella situationen. Här har bara tagits med en eller ett par av de många möjligheterna i varje särskilt fall.

 

Ordspråken är här samlade i grupper under det ord som utgör kärnan i uttrycket eller som ordspråket handlar om. Förteckning över ordspråkssamlingar och andra citerade skrifter finns i slutet av boken.

Ordspråk och talesätt med förklaringar av Pelle Holm

120,00 kr

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Landskapens röster – En antologi av Göran Palm

Landskapens röster – En antologi av Göran Palm

Landskapens röster – En antologi av Göran Palm

Inbunden

18 x 15 x 3 cm

Palm, Göran, 1931-2016 (medarbetare)

ISBN 9174486683

Publicerad: Stockholm: En Bok för Alla

Tillverkad: Slovenien

Svenska 414 s.

Utgivningsår 1992

Språk Svenska

Baksidestext:

"Det finns inga sånger om Kommunblock 1. Det finns inga sägner om Kristianstads län. Det finns inga myter om Fyrstadskretsen. Det finns inga hembygdsdräkter i Militärområde 3. Det finns inga bygdespel tillägnade stödområdena. Och få ölänningar håller lovtal över Kalmar län. De folkliga uttrycksformerna är alla förbundna med de landskap, byar och städer som rikets administratörer gjort allt för att slå samman eller avskaffa, och där sagorna och sångerna och berättelserna självklart lever eller hotas av undergång, dit söker sig också författarna. Inte alltid men ofta. Är människan i grunden lika lokal som naturen har författarna knappast något val. Flertalet av dem, det framgår med största eftertryck av texterna i den här antologin, har blivit sina landskaps skrivande röster."

Så skriver Göran Palm i sitt fylliga och infallsrika förord till denna innehållsdigra bok som rymmer drygt 280 bidrag av nästan lika många författare, ordnade landskapsvis.

Sidorna om Dalarna innehåller: Karl-Erik Forsslund Upp till källan. - Anders Wallenius, Ur Dalvisa. - Fyra utsocknes om Dalarna: H. C. Andersen, Ur: I Sverige, 1949, Carl von Linné, Ur: Iter Dalekarli- cum (Dalaresa), 1734, Rune Lindström, Visa i mid- sommartid, Ludvig Nordström, Ur: Bonde-Nöden, 1933 Erik Axel Karlfeldt, Inom hässjorna, (Ur: Vild- marks- och kärleksvisor, 1895), Dalahistorier (1954), Anna Maria Roos, Ur: Gustav Vasas äventyr i Dalarne, 1914, Dan Andersson, Julvisa i finnmar- ken (Ur: Visor och ballader, 1945), Greta Jakobs- son, Vi flyttar, Ur: Barn på Bränd Jons gård, 1978 Alice Tegnér, Mors lilla Olle (Efter Wilhelm von Braun), Werner Aspenström, De glesa ljudens afton, Ur: Bäcken, 1958), Kerstin Hed, Ur: En väv i Sång över markerna, 1943, Bengt Emil Johnson, Var är du hemma?, Ur: Hemort, 1984.

 

 

Landskapens röster – En antologi av Göran Palm

75,00 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days
Download
Landskapens röster – En antologi av Göran Palm
Innehåll
Landskapens_röster_3.pdf
Adobe Acrobat Document 273.7 KB

Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar

Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar

Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar

 

Ämne: Grundlagar, politik, samhällsvetenskap, statskunskap

Sverige, förvaltning, statsförvaltning

utgivna av Alf Bohlin, Lars-Göran Malmberg, Lena Sandström, Hans-Heinrich Vogel

Juristförlaget i Lund, 1999

Format: Bok

Kategori: För vuxna

ISBN: 91-544-2501-8

Antal sidor: 413 sidor

Vikt: 700 g

Språk: svenska

 

Sveriges grundlagar

Denna textsamling innehåller Sveriges fyra grundlagar, riksdagsordningen, och ett stort antal andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar såsom bl. a. sekretesslagen, förvaltningslagen, kommunallagen och lagarna om den kommunala kompetensen. Texterna i denna bok har sammanställts för undervisningsändamål och återger rättsläget per den I januari 1999. Texterna finns även på den CD som följer med denna bok och återges där i tre olika, generellt användbara format, i Adobe Acrobat-formatet, i ordbehandlingsformatet RTF och i internet-formatet HTML.

 

Innehåll

Regeringsformen 9

Successionsordningen 34

Tryckfrihetsförordningen 36

Yttrandefrihetsgrundlagen 59

Riksdagsordningen 73

 

Vallagen (1997:157) 112

Lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap 168

Lagen (1974:579) om handläggningen av nådeärenden 174

Lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn 174

Förordningen (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern 177

Lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar 180

Lagen (1979:368) om lagrådet 183

Folkomröstningslagen (1979:369) 186

Lagen (1980:7) om folkomröstning i kärnkraftsfrågan 189

Lagen (1994:1064) om folkomröstning om EU-medlemskap 191

Lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 192

Lagen (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer 198

Lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut 201

Förordningen (1975:1) om protokoll och expeditioner i regeringsärenden m. m. 203

Förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet 205

 

Sekretesslagen (1980:100) 240

Lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och

yttrandefrihetsgrundlagens områden 290

Förordningen (1991: 1712) om behörighet för vissa tingsrätter att ta upp tryckfrihetsmål och yttrandefrihetsmål 302

 

Förvaltningslagen (1986:223) 302

Lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting 309

Kommunallagen 315

Lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar 350

Lagen (1962:638) om rätt för kommun att bistå utländska studerande 352

Lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet 352

Lagen (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade 352

Lagen (1986:753) om kommunal tjänsteexport 352

Lagen (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer 353

Lagen (1993:406) om kommunalt stöd till boendet 353

Lagen (1994:693) om rätt för kommuner, landsting och kyrkliga kommuner att lämna internationell katastrofhjälp och annat bistånd 353

 

Brottsbalken 20 kap. 354

Lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 355

Förordningen (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 359

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 359

 

Användning av medföljande CD 412

 

 

Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar

80,00 kr

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Ledningsteam av Jon R. Katzenbach

Ledningsteam av Jon R. Katzenbach

Ledningsteam av Jon R. Katzenbach

Titel: Ledningsteam: hur man frigör ledarpotential hos både team och individer

Författare: Jon R. Katzenbach

översatt av: Carl G. Liungman

Bidragare: Institutet för säljträning och ledarutveckling

Utgivare: Göteborg, ISL (Institutet för säljträning och ledarutveckling), 1998

ISBN: 9176980812, 9789176980811

Längd: 267 sidor

Vikt: 580 g

Utgivningsår: 1998

Språk: Svenska

 

Ledningsgruppen - ett "Dream Team"

Jon R Katzenbach, medförfattare till bestsellern The Wisdom of Teams, redogör för hur ledningsgrupper kan frigöra ledarpotential hos både team och individer.

Syftet med boken är att beskriva när, var, varför och hur ledningsgrupper kan fungera som verkliga team. Enligt Katzenbach måste ett ledningsteam kunna variera sin sammansättning, sitt beteendemönster och sin inställning

till ledarskap.

Ledningsteam innehåller en rad exempel från välkända företag, såsom Texas Instruments, Hewlett Packard, General Electric och Mobil, som visar de avgörande beslut, valmöjligheter och överväganden som är viktiga för varje ledningsgrupp, oavsett företagets storlek eller bransch, om det skall uppnå optimal balans mellan team och andra arbetsformer. Med andra ord handlar det om hur ledningsgruppen kan förvandlas till ett "Dream Team", eller som Katzenbach själv uttrycker det:

"Inom ramen för ledandet av ett stort och komplicerat företag mot allt högre ställda mål är verkliga teamprestationer bara ett av flera tänkbara alternativ, men jag tror ändå att det är det alternativ som innebär den största möjligheten till omedelbara resultat samt det som är mest förbisett av ledningsgrupper.”

 

 

Ledningsteam av Jon R. Katzenbach

100,00 kr

 • 0,58 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Da Vinci koden av Dan Brown

Item NameDa Vinci koden av Dan Brown

Da Vinci koden av Dan Brown

Titel: Da Vinci koden

Författare: Dan Brown

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Översättare: Ola Klingberg

Formgivare: John Eyre

Originalspråk, -titel: engelska, The Da Vinci Code

Utgiven datum: 2009

Genre, Ämnesord: Deckare, thrillers och spänning/ psykologi, religion, historia, kultur

ISBN10: 91-0-010297-0

ISBN13: 9789100102975

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden

Mått (mm): Bredd:159 mmHöjd:233 mmDjup:35 mm

Sidantal: 502

Vikt (g): 800 g

 

Beskrivning:

"WOW... Kioskvältarperfektion" New York Times

Konsthistorikern och symbolikexperten Robert Langdon befinner sig i Paris för att hålla en föreläsning när han väcks av ett viktigt telefonsamtal. Den åldrade intendenten på Louvren har blivit brutalt mördad inne på museet, och ett märkligt chiffer har hittats intill hans kropp. Langdon kallas till platsen för att hjälpa till att lösa gåtan, ovetandes att polisen också håller honom för misstänkt till dådet. Medan Langdon och den franska polisens kryptograf, Sophie Neveu, söker avtäcka det gåtfulla meddelandet finner de ledtrådar gömda i Leonardo da Vincis verk --ledtrådar som är synliga men samtidigt skickligt förklädda av konstnären. En koppling till den mördade intendenten stärks när det avslöjas att han tillhört Prieuré de Sion -- det sekreta sällskap som innehållit medlemmar som Newton, Botticelli, Viktor Hugo och da Vinci. Langdon misstänker nu att de är en fantastisk historisk hemlighet på spåren, en hemlighet som genom århundradena bevisats var lika upplysande som farlig. Ifall det labyrintiska pusslet inte hinner dechiffreras i tid går en explosiv forntida sanning i graven. En rasande kapplöpning vidtar. Denna fruktansvärt skickligt skrivna spänningsroman är en makalös sensation. Den blev omedelbart en braksuccé när den utkom i USA i början på 2003 och har parkerat i topp på bästsäljarlistan sedan dess. Den beräknas ha sålts i 4 miljoner inbundna ex bara i USA innan 2003 är över! Och under den närmaste framtiden kommer den att utkomma i 35 länder. Mannen bakom denna sensation -- Dan Brown -- har hyllats för sin historiska forskningsinsats och sin anmärkningsvärda förmåga att förvandla sina kunskaper till exceptionell spänning.

"Det räcker med att säga att om inte denna roman höjer din puls så behöver du besöka en läkare." San Francisco Chronicle

 

Om författare:

Amerikanen Dan Brown utbildade sig vid Amherst College och Phillips Exeter Academy, där han sedan arbetade som lärare i engelska fram till sin författardebut 1996 med spänningsromanen Digital Fortress (Gåtornas palats på svenska). Därefter skrev han Angels and Demons (änglar och demoner), där han introducerade Harvardprofessorn i religiös symbolik, Robert Langdon, och Deception Point (I cirkelns mitt). Hans fjärde bok, The Da Vinci Code, utkom 2003 och blev hans gigantiska genombrott. Da Vinci-koden (utgiven 2004 i Sverige) var den första boken av Dan Brown som översattes till svenska. Boken har sålt i över 80 miljoner exemplar över världen, vilket gör den till en av de absolut mest sålda genom tiderna. Bara i Sverige har den svenska utgåvan sålt 1,1 miljoner exemplar, och totalt sett har Dan Browns böcker sålt i över 2,6 miljoner på svenska.
 Efter fem års väntan kom 2009 The Lost Symbol (Den förlorade symbolen), även den med Robert Langdon.
 Den 14 maj 2013 utkom Dan Browns sjätte bok, Inferno, världen över. Den utspelar sig i Florens och har också den Robert Langdon i huvudrollen.
Både Da Vinci-koden och änglar och demoner har filmatiserats, i regi av Ron Howard och med Tom Hanks i huvudrollen som Robert Langdon.

Besök gärna: www.danbrown.com

 

Utdrag ur boken:

''Langdon höjde blicken och lät den följa Faches utsträckta finger. Först trodde han att Fache hade pekat på en stor marmorstaty mitt i salen. Men då de hade gått några steg till började Langdon se förbi statyn. Tio meter längre fram lyste en ensam lampa som satt på en flyttbar ställning på golvet och skapade en skarpt avgränsad ö av vitt ljus i den mörkröda salen. Mitt i ljuskäglan låg intendentens kropp på parkettgolvet, som en insekt under att mikroskop.''
''Det är mysteriet och förundran som vår själ har glädje av, inte själva Graal.''

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID: mezerah.eshop

Da Vinci koden av Dan Brown

100,00 kr

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Killer App av Larry Downes och Chunka Mui

Killer App av Larry Downes och Chunka Mui

Killer App av Larry Downes och Chunka Mui

Titel: Killer App: Digitala Strategier för Marknadsdominans

Författare: Larry Downes och Chunka Mui

Förlag: ISL förlag

Översättning: Kjell Langhed

Originalets titel: Unleashing the Killer App: Digital Strategies for Market Dominance

Utgivningsår: 1999

Ämnesord: Management, Ekonomi och marknadsföring

Genre: Management

ISBN-10: 91-7698-085-3

ISBN-13/EAN: 9789176980859

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden

Storlek (mm): 280 x 160 x 20

Sidantal: 221

Vikt (gr): 500

Beskrivning:

Boken handlar om hur och varför företag och organisationer skall utveckla en digital strategi. Killer App innehåller ett stort antal exempel på företag bland annat MIT, IBM, BP, Microsoft, Netscape, Disney, McDonald’s och Dell Computer, som framgångsrik genomfört sina digitala strategier och planerat för sina egna killerapplikationer.
Många av boken exempel är hämtade från Internet eller har ett nära samband med detta. I en bilaga finns över hundra adresser på World Wide Web till de företag och organisationer som författarna använder för att åskådliggöra sina teorier om digitala strategier och killerapplikationer i informationssamhället.
Killer App innehåller de verktyg, tekniker och bevis som behövs för att kläcka killerapplikationer inom den egna organisationen.

 

Innehåll:

Introduktion av Nicholas Negroponte 6

Förord 8

Författarnas tack 11

Om författarna 13

Inledning 15

 

DEL I. Den digitala strategin23

Kapital 1 Killerapplikationer 25

Kapital 2 Den nya ekonomin 45

Kapital 3 Den digitala 65

 

DEL II. Planering i killerapplikationernas tid 80

Kapital 4 Att omforma landskapet 85

Kapital 5 Att bygga upp nya kontakter 115

Kapital 6 Att omdefiniera företagets innehåll 141

 

DEL III. Frigör killerapplikationen 165

Kapital 7 Den digitala strategin i praktiken 167

Kapital 8 Att omdefiniera problemet 179

Kapital 9 Den nya operativa modellen 193

Kapital 10 … och vidare in i gränslandet 205

 

Bilaga: Adresser på World Wide Web 209

Litteratur 213

Register 215

 

Om författare:

 

Larry Downes är konsult med nära tjugo års erfarenhet av att arbeta med kända multinationella företag. Han undervisar i juridik och teknologi vid Northwestern University.
Chunka Mui är delägare i Diamond Technology Partners och chefredaktör för affärstidskriften Context. Han är även chef för Diamond Exchange, ett beslutsforum som sammanför högre beslutsfattare med ledande experter inom strategi, teknologi och inlärning för att utforska frågeställningarna inom digital strategi.

Killer App av Larry Downes och Chunka Mui

120,00 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald

Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald

Persiska antologin: Eric Hermelins tolkningar av Carl-Göran Ekerwald

Titel: Persiska antologin

Urval och med inledningar av Carl-Göran Ekerwald

Författare: Eric Hermelin

Förlag: Ordfront Förlag

Upplaga: 1

Utgiven datum: 2002-01-01

Genre, ämnesord: Persisk skönlitteratur på svenska

ISBN10: 91-7324-858-4

ISBN13: 9789173248587

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått: (mm): 111 x 179 mm Ryggbredd: 22 mm

Sidantal: 336 sidor

Vikt (g): 187 g

Beskrivning:

På S:t Lars mentalsjukhus i Lund satt åren 1909 till 1944 en baron Eric Hermelin och översatte persisk poesi. Det blev flera tusen sidor av framför allt de medeltida sufiska diktarna. Han anförde inga kulturhistoriska skäl för sitt företag, vilket säkert skulle ha gjort det hela mera acceptabelt i omgivningens ögon. I stället påstod han helt frankt att översättandet tjänade en rent praktisk nytta. Den persiska poesin var ett livselixir som skulle tina upp vår frusna tankeförmåga och sätta hjärtats vågor i svallning.  Denna volym är en återutgivning av det urval som Carl-Göran Ekerwald år 1976 redigerade och som med tiden har blivit något av en dold klassiker och kultbok.  Persiska antologin kommer ut i Ordfronts Minervaserie. Ordfront Minerva är en reprint serie med böcker som är värda att läsas av många och som bör finnas med i samtalet en lång tid framöver.
Persisk poesiantologi (främst de medeltida sufiska diktarna). Tolkade och översatta av förf. när han satt på mentalsjukhuset S:t Lars 1909-1944. Volymen är en återutgivning av urvalet som Carl-Göran Ekerwald redigerade 1976.

Om författare:

Eric Hermelin (1860-1944) är den främste svenske översättaren av den sufiska poesin, och översatte bland annat de klassiska persiska poeterna Rumi och Omar Khayyam. Sammanlagt översatte han mer än 10 000 sidor i 36 volymer, och mycket av arbetet utfördes när han var inlagd på det psykiatriska sjukhuset Sankt Lars sjukhus i Lund. Om honom samtalar författaren och översättaren Carl-Göran Ekerwald (född 1923) med journalisten och författaren Sigrid Kahle (1928-2013) och förläggaren Jonas Ellerström. I centrum för samtalet står boken Mystikens rosengård av Mahmud Shabistari, men det kom att handla om Hermelins liv och verk i största allmänhet samt om hans betydelse för poesin i Sverige.

Översättningar av Eric Hermelin

Alexander Whyte, Jakob Böhme : En värdesättning, 1913

Jakob Böhme, De poenitentia/Om den sanna hängifvenheten/Om den heliga bönen, 1918

Sa'di, Lustgården, 1918

Jakob Böhme, Om de fyra lynnena/Gudomlig syn/Om födelse på nytt/Mysterium pansophicum, 1918

Jakob Böhme, Det gudomliga väsendets tre principia, 1920

Jakob Böhme, Om människans trefaldiga lif, 1920

Emanuel Swedenborg, Andlig dagbok : Swedenborg öfversatt från latinet, 1920

Hussain Āzad, Persiska dikter, 1921 (Består av två delar: Vetenskapens rosengård och Hoppets morgonrodnad)

Mahmūd Shabistari, "Gulshan-i-Rāz"/"Mystikens rosengård", 1926

'Omar Khaiyām, Rubā Iyāt, 1928

Hakīm Sanāi, Hadīqat, 1928 ("Sanningens inhägnade Örtagård")

[Bīdpāi], Sagor ur "Anwār-i-Suhaili", 1929

Sheikh 'Attār, Pand-Nāmah I, 1929 ("Rådsboken", persiskt faksimil)

Sheikh 'Attār, Pand-Nāmah II, 1929

Sheikh 'Attār, Mantiq-ut-Tayīr I, 1929 ("De bevingades språk", persiskt faksimil)

Sheikh 'Attār, Mantiq-ut-Tayīr II, 1929

Sheikh 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā I, 1931 ("Vännernas minne")

Firdausi, Shāh-Nāmah I-V, 1931

Sheikh 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā II, 1932

Samuel Rutherford, Vägen uppåt, 1933 ("The upward way")

Sheikh Nizāmī, Sikāndar-Nāmah I-XV, 1933

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī I, 1933

Persiska låtar (I) : Utdrag ur Djalālu 'd-dīn Rūmīs "Mesnavī"/Fjerde boken/Verser 1263–1357, 1934

Persiska låtar II : Utdrag ur Djalālu 'd-dīn Rūmīs "Mesnavī"/Fjerde boken/Verser 1358–2029, 1934

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī II, 1935

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī III, 1935

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī IV, 1936

Sagan om De Tre Fiskarne, 1937 (texten utgörs av berättelse 15 i Kalilah I)

Sagan om De Tre Fiskarne, 1937 (texten utgörs av ett utdrag ur Mesnavī IV, vers 2202–2312)

Kalīlah I, 1938

Om englarne och djeflarne hos menniskan : Utdrag ur "Mēsnāvī" och "Arcāna coeléstia", 1939

Sheikh 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā III, 1939

Kalīlah II, 1939

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī V, 1939

Djalālu 'd-dīn Rūmī, Mesnavī VI, 1939

Kalilah, 3. Lund: Gleerupska univ.-bokh. 1942. Libris länk

Sheikh 'Attār, Ur Tazkiratú 'l-Awliyā IV, 1943

Hermelins egenförfattade småskrifter

"Förnufts-förfäade", 1937

Om judarne, 1938

Om sans. Lund: Gleerupska univ.-bokh. 1939. Libris länk

Factum et causa. Lund: Gleerupska univ.-bokh. 1940. Libris länk

Den jagade jägar'n eller Nemesis på jagt. Lund: Gleerupska univ.-bokh. 1942. Libris länk

Återutgivningar

Persiska antologin, 1976, ISBN 91-7324-711-1, urval och inledning av Carl-Göran Ekerwald

Omar Khayyam, Rubaiyat (faksimil), 1993, ISBN 91-86488-57-0, förord och efterskrift av Ulf I Eriksson (ellerströms förlag)

Blif en dåre! – marginalanteckningar och stridsskrifter, 1997, ISBN 91-86489-26-7, urval av Ulf I Eriksson med förord av Carl-Göran Ekerwald (ellerströms förlag) (Inkluderar bland mycket annat även återtryck av Om judarne, Om sans, Factum et causa samt Den jagade jägar'n eller Nemesis på jagt)

Emanuel Swedenborg, Andlig Dag-bok (faksimil), 1998, ISBN 91-86488-88-0 (ellerströms förlag) (Med Om englarne och djeflarne hos menniskan som appendix)

Persisk balsam, 2007, ISBN 91-85703-12-5, urval och inledning av Carl-Göran Ekerwald

Biografier

Ångest-hjulets svängningar – en biografi om Eric Hermelin av Per-Erik Lindahl, 1976, ISBN 91-504-0458-X (Bo Cavefors Bokförlag)

Ett "hospitalhjons" bibliotek – Eric Hermelin och böckerna av Per-Erik Lindahl, 1979, ISBN 91-7408-051-2 (Walter Ekstrand Bokförlag)

"Jag kan hvissla Beethovens sonater!" – En biografi om Eric Hermelin. Del I 1860-1909 av Per-Erik Lindahl, 1982, ISBN 91-7260-650-9 (Bibliognosi)

"När man varit vagabond..." – En biografi om Eric Hermelin. Del II 1909-1928. av Per-Erik Lindahl, 1985, ISBN 91-7810-305-3 (Bibliognosi)

 

Relaterade länk:

https://biblioteket.stockholm.se/boktips/poesibazaren/ett-samtal-om-eric-hermelin

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article11237894.ab

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID: mezerah.eshop

 

 

Persiska antologin av Carl-Göran Ekerwald

106,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Älskade krig av Johanne Hildebrandt

Älskade krig av Johanne Hildebrandt

Älskade krig av Johanne Hildebrandt

Titel: Älskade krig

Författare: Johanne Hildebrandt

Förlag: Anderson Pocket

Formgivare: Niklas Lindblad

Utgiven datum: 2009-05

Genre, ämnesord: Modern samtida skönlitteratur

ISBN: 9789185567478

Språk: Svenska

Bindning:  Pocket

Mått (mm): 110 x 178 x 20 mm

Sidantal: 282 sidor

Vikt (g): 162 gram

Beskrivning:

Älskade krig är en gripande roman om kärlek, överlevnad och försoning i krigets Irak, men också en skildring av vad som utspelar sig bakom de vackra fasaderna i Stockholms kändisvärld. Boken bygger på verkliga händelser. Sara, välkänd programledare på tv, får sparken när hennes skandalösa kärleksaffär med en minister avslöjas. Vännerna och de forna kollegorna vänder henne ryggen och hennes värld rasar samman. Utblottad och hämndlysten tvingas hon resa till Irak för att återupprätta sitt rykte och söka upp en man som hon hatar. Ett uppdrag som visar sig få större konsekvenser än hon någonsin kunnat ana ...Magnus, son till en framgångsrik företagsledare, har brutit kontakten med sin familj och befinner sig i den irakiska öknen som soldat i amerikanska armén. Desillusionerad och utmattad efter månader av strider tvingas han konfrontera det han fruktar mest - sitt förflutna. Jasmin har tvingats ta ett livsfarligt jobb för att försörjas in familj i Bagdad. När hon avslöjas ställs hon inför ett fruktansvärt val - att rädda sin familj eller förråda sina vänner.

Om författare:

Johanne Hildebrandt är prisbelönt krigsreporter och författare. Hon slog igenom med den bästsäljande trilogin Sagan om Valhalla och skräckromanen Fördömd. år 2002 belönades hon med Guldspaden för boken Blackout som handlar om hennes tio år som korrespondent i Bosnien. år 2007 var hon nominerad till Stora journalistpriset för sin rapportering från Irak.
Johanne Hildebrandt är en kluven yrkessjäl. Hon är journalist och författare med tonvikt på båda: med ena handen har hon skrivit starka och beundrade krigsreportage, med den andra framgångsrika bästsäljare i bronsåldersmiljö.
Hon har till och med hunnit förklara sig färdig med både den ena och den andra rollen men snart återvänt till båda, och hennes nya bok ser ut som ett försök att förena dem.
Omslaget visar en attackerande helikopter över ett ökenlandskap, men också röda rosor och titeln älskade krig i romantiskt snirklig stil. Vilket stämmer till punkt och pricka med innehållet: kärlek och Irakkrig. Chicklit på ena sidan, rå verklighetsskildring på den andra.

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Älskade krig av Johanne Hildebrandt

53,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Frostbett av Peter Bäckman

Frostbett av Peter Bäckman

Titel: Frostbett

Författare: Peter Bäckman

Förlag: Jengel Förlag

Utgiven datum: 2010-06-06

Ämne: Deckare, kriminalroman

ISBN: 9789188672612

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 178 x 110 x 18

Sidantal: 286

Vikt (gr): 200

Beskrivning:

Mannen var naken och all färg verkade ha runnit ur honom och fortsatt ned i det mörka vattnet. Det blonda håret svajade fram och tillbaka i takt med vattnets rörelser. Kroppen var oerhört blek och det var endast den svaga blånaden runt repen vid halsen och runt fötterna som bröt av det vita.
I ett frostbitet östersund hittas en man brutalt mördad och kriminalinspektör Stefan Tideman och hans kollegor vid polisen kopplas genast in. De förbryllas av grymheten i mordet, det till synes välplanerade dådet och de frånvarande spåren.  Samtidigt på en annan ort i Sverige befinner sig en man, märkt av mobbning och driven av hat och hämndbegär, som är beredd att offra allt för att uppnå sina mål. Oförrätter måste hämnas, personer ska suddas ut.  En utredning tar sin början, en jakt på en mördare som hela tiden ligger steget före. Det blir en kamp på liv och död som plötsligt tar en otäck vändning...

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID: mezerah.eshop

Frostbett av Peter Bäckman

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Guld och Grus av Fred Mustard Stewart

Guld och Grus av Fred Mustard Stewart

 

Titel: Guld och Grus 

Författare: Fred Mustard Stewart

Förlag: Richters

 

Översättning: Inga Lill Högberg

Utgivningsår: 1991

Språk: Svenska

ISBN-91-7706-605-7

Format(mm):190*12.5*2,7

Vikt(gr): 250

Sidor:378

 

Beskrivning:

De kom från värdens alla hörn, på flykt undan fattigdom och det förflutnas skuggor. Deras mål var Kalifornien, ett jungfruligt land där de sökte lycka och rikedom...

 

Guld och Grus är en underbar familjesaga med den mängd fängslande människoöden:

-Emma är en ung judinna som 1849 flyr från ett Tyskland där judehatet tar sig allt våldsammare uttryck. Det har kostat  henne många tårar, men nu hoppas hon på en ljus framtid i landet med de många möjligheterna.

-Archer är på rymmen efter ha rånat en bank i sin hemstad Ohio i ett desperat försök att rädda familjens intecknade gård. Hans flyktväg för honom ombord på båten till San Francisco, där han träffar Emma. Deras kosta, bitterljuva kärleksmöte resulterar i ett litet barn...

-Chingling är en vacker kinesiska som föder en flicka utom äktenskap. Övergiven och förtvivlad tar Chingling sitt liv i flickan, Star, får ett hem att växa upp i hos Emma.

 

 

 

 

 

Guld och Grus av Fred Mustard Stewart

31,80 kr

 • 0,25 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Honeymoon av Amy Jenkins

Honeymoon av Amy Jenkins

Titel: Honeymoon

Författare: Amy Jenkins

Förlag: pan

översättning: Molle Kanmert Sjölander

Utgivningsår: 2000

Genre: Roman

ISBN-10: 91-7263-244-5

ISBN-13/EAN: 978-91-7263-244-8

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Format (mm): 178 x 110 x 20

Sidantal: 306

Vikt (gr): 250

Beskrivning:

En rolig och slagfärdigt skriven roman om en ung kvinnas tvivel och ångest inför att slutgiltigt kliva in i vuxenvärlden och bestämma sig för den rätte. Honey Moon är en tjej runt trettio som står i begrepp att gifta sig med den perfekte mannen, den trevlige och omtänksamme Ed. På Honey Moons möhippa lurar väninnorna ur henne att det finns en annan man, hennes livs kärlek Alex. Alex å sin sida ska också gifta sig, med någon helt annan än Honey. Men efter diverse omständigheter som bland annat innehåller en feng shuiande lillasyster och en slarvig men rik chef korsas de två parens liv. I synnerhet på deras smekmånader.

Om författare:

 

Amy Jenkins, som själv är i trettioårsåldern, utbildade sig till jurist men hoppade av karriären för att bli författare. Hon skrev tv-serien Livet kan börja för BBC (som visades i SVT 1997). Serien blev en enorm succé och fick snabbt kultstatus. Honeymoon gick direkt upp på engelska Booksellers topplista när den släpptes.

Honeymoon av Amy Jenkins

31,80 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Long John Silver av Björn Larsson

Long John Silver av Björn Larsson

Long John Silver av Björn Larsson

Titel: Long John Silver - den äventyrliga och sannfärdiga berättelsen om mitt fria liv och leverne som lyckoriddare och mänsklighetens fiende

Författare: Björn Larsson

Förlag: Pan

Upplaga: 1

Utgiven datum: 2002-08-01

Genre, ämnesord: Samtida skönlitteratur

ISBN10: 91-7263-285-2

ISBN13: 9789172632851

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 170 x 110 x 23 mm

Sidantal: 398

Vikt (g): 205 g

Beskrivning:

Vid Rater's Bay på Madagaskar sitter den åldrade John Silver och gör bokslut över sitt liv. Alla hans gamla kumpaner är döda: kapten Flint, Pew, Israel Hands, papegojan som sjöng -Femton gastar på död mans kista-, alla de andra. Men hemma i England behandlas han som mänsklighetens fiende, mycket på grund av den historia om Skattkammarön som en viss Jim Hawkins tecknat ned och låtit trycka.  Det är dags att berätta hur det egentligen förhöll sig - hur den unge pojken från Bristol som kunde läsa och skriva både engelska och latin hamnade till sjöss och lärde sig att hata kaptener och all annan överhet lika mycket som han lärde sig älska friheten och livet.  Med Long John Silver fick Björn Larsson sitt internationella genombrott. De utländska förlagen har slagits om boken och den har givits ut med framgång i nio länder.

Om författare:

Björn Larsson debuterade 1980 med novellsamlingen Splitter på Wahlström och Widstrands förlag. Sedan gick det över ett decennium innan hans nästa bok, romanen Den keltiska ringen, utkom år 1992 på Bonniers förlag. Sedan dess har Björn Larsson publicerat en bok ungefär vartannat år, samtliga utom en på Norstedts.
år 1995 kom romanen Long John Silver, i vilken ärkepiraten från Skattkammarön berättar sitt liv från början till slut, vilket några år senare också gav Björn Larsson ett internationellt genombrott. Därefter följde 1997 Drömmar vid havet om den karismatiske sjökaptenen och gårdfarihandlaren i drömmar Marcel. I romanen Det onda ögat, 1999, berättar Björn Larsson historien om ett terroristattentat i Paris underjord, som på ett kusligt sätt förebådade attentatet i New York den elfte september. Nästföljande bok, som utkom 2001, var en essä, Från Vredens Kap till Jordens ände, om världen och livet sedda från sittbrunnen på en mindre segelbåt och byggde på hans erfarenheter av att bo på en segelbåt i flera år och två års seglatser i Nordatlantiska vatten.
året därpå, 2002, var det dags för romanen Den sanna berättelsen om Inga Andersson om en kvinnlig kriminolog som tvingas mäta krafter med världens största underrättelsetjänst, den amerikanska National Security Agency. Essän Besoin de liberté [Behov av frihet] skrev Björn Larsson direkt på franska för förlaget Le Seuil som gav ut boken år 2006. året därpå översattes den till italienska, men den har ännu inte utkommit på svenska. Björn Larssons senaste bok, novellsamlingen Filologens dröm (2008), handlar ett antal forskare i olika discipliner som drömmer om att göra den stora upptäckt som ska förändra världen, helst till det bättre, och gärna ge dem själva Nobelpriset.
Björn Larssons böcker genomgående tagits emot mycket positivt av kritikerna och han har också efter hand fått en stor publik, inte minst i pocket.
Utomlands - särskilt i Frankrike, Italien och Tyskland - räknas Björn Larsson som en av Sveriges mest betydande samtida författare. Han har översatts till femton språk, kritikerna har lovordat hans böcker, varav flera har blivit både långsäljare och bästsäljare.
Björn Larsson har också fått flera prestigefyllda priser, bland dem Prix Médicis étranger för Drömmar vid havet, Elsa Morantepriset för Det onda ögat, Prix Astrolabe-étonnants voyageurs för Från Vredens Kap till Jordens ände och Premio Boccacio Europa för det samlade författarskapet. Björn Larsson är för närvarande ledamot av två litterära prisjuryer, dels Prix Nicolas Bouvier-étonnants voyageurs, dels Prix Simone de Beauvoir pour la libération des femmes dans le monde.
Björn Larsson är även verksam som professor i franska, språk och litteratur, vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet. Som forskare har han publicerat monografier på franska om litteraturens funktioner och studier i semantik och språkfilosofi samt ett antal artiklar om olika författare och genrer, företrädsvis på franska, men också på engelska, svenska och italienska.
Björn Larsson undervisar och handleder också på Lunds Universitets författarskola som han var initiativtagare till för ett antal år sedan och som har utvecklat sig till en framgångshistoria med över 25% debutanter bland dem som fullfört den tvååriga utbildningen.
Björn Larsson delar sin tid mellan Gilleleje i Danmark, där han bor på sin båt, Råå söder om Helsingborg där han har en lägenhet och skrivarlya, samt Frankrike och Italien där han tillbringar ett par månader om året.
Priser och utmärkelser:
1999, Le prix Médicis étranger (Le capitaine et les rêves)  2000, Il premio Boccaccio Europa (Il Cerchio Celtico), Certaldo  2002, Prix l'Astrolabe-étonnants-voyageurs (La Sagesse de la mer)  2002, Premio Elsa Morante (L'occhio del male), Napoli  2003, Le prix des lecteurs, Le festival Livre et Mer, Concarneau (La Sagesse de la mer)  2004, Il premio Grinzane Biamonti, SanRemo  2007, Il premio SanRemo (Bisogno di libertà)  2010, Sjösalapriset"för sina på gedigna kunskaper baserade fascinerade skildringar där sjön, människorna och deras frihet samt båten bildar en innerlig enhet. En författare helt i Evert Taubes anda."

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID: mezerah.eshop

 

 

Long John Silver - den äventyrliga och sannfärdiga berättelsen om mitt fria liv och leverne som lyckoriddare och mänsklighetens fiende

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Berättelse på tidens strand av Henning Mankell

Berättelse på tidens strand av Henning Mankell

I ett drömlikt tillstånd, vid den osynliga gränsen mellan hav och land, dröm och verklighet, saga och sanning, berättar Henning Mankell om Afrika. Ett Afrika bortom de oftast ytliga beskrivningar som når oss.
Här är Afrika dramat om människan och människans ursprung. Här finns visdomen och grymheten, glädjen och sorgen. Här finns berättelserna om hur de vita kom och beslagtog utan att någonsin behärska sin egen rädsla. Här finns Madjohe, bushmannen som jagade en zebra till världens ände. Belina, horan som aldrig tyckte att hon övergav sin man. Och Zeca, smeden, som i hela sitt liv smidde en polspets ämnad åt djävulen.

Om Afrika bortom de oftast ytliga beskrivningar som når oss.

31,80 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Berättelse på tidens strand av Henning Mankell

Titel: Berättelse på tidens strand

Författare: Henning Mankell

Förlag: Ordfront Förlag

Upplaga: 1

Utgiven datum: 2000-01-01

Genre, ämnesord: Samtida skönlitteratur, historisk roman, politik, kultur

ISBN10: 9173247545

ISBN13: 9789173247542

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 180 x 112 x 15 mm

Sidantal: 226

Vikt (g): 125 g

Beskrivning:

I ett drömlikt tillstånd, vid den osynliga gränsen mellan hav och land, dröm och verklighet, saga och sanning, berättar Henning Mankell om Afrika. Ett Afrika bortom de oftast ytliga beskrivningar som når oss.
Här är Afrika dramat om människan och människans ursprung. Här finns visdomen och grymheten, glädjen och sorgen. Här finns berättelserna om hur de vita kom och beslagtog utan att någonsin behärska sin egen rädsla. Här finns Madjohe, bushmannen som jagade en zebra till världens ände. Belina, horan som aldrig tyckte att hon övergav sin man. Och Zeca, smeden, som i hela sitt liv smidde en polspets ämnad åt djävulen.

Om författare:

Henning Mankell föddes 1948 i Stockholm. När han var två år gammal flyttade familjen till Sveg där fadern arbetade som häradsdomare. Familjen bodde i tingshuset i Sveg och den unge Henning tyckte mycket om att lyssna på de vuxnas diskussioner om brott och straff. 16 år gammal hoppade Henning Mankell av skolan för att arbeta som sjöman i två år innan han slog sig ner i Paris. Efter ett och ett halvt år i den franska huvudstaden återvände Henning till Sverige och fick jobb i Stockholm som scenarbetare på en teater.
1973 släppte Mankell sin första roman, Bergsprängaren. Samma år åkte han också till Afrika för första gången. Sedan dess har han delat sin tid mellan Afrika och Sverige och sedan 1986 arbetar han som konstnärlig ledare på Teatro Avenida i Maputo.

1991 kom den första boken i Wallanderserien, Mördare utan ansikte. Efter det har Mankell skrivit ytterligare nio böcker i serien, samt boken Innan Frosten som handlar om Kurt Wallanders dotter Linda. Vid sidan av böckerna om Wallander har Mankell också skrivit ett tjugotal romaner och ett tiotal barn- och ungdomsböcker. Han är även en av Sveriges mest spelade dramatiker.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID: mezerah.eshop

 


Pompeji av Maja Lundgren

Pompeji av Maja Lundgren

Denna roman utspelas i Pompeji år 78-79, alldeles före katastrofen. Den utgår ifrån verkliga personer som levat i Pompeji, och rör sig på gator och torg i patricierhus, på värdshus och bordeller, i den lilla antika landsortsstaden. 

Denna roman utspelas i Pompeji år 78-79, alldeles före katastrofen. Den utgår ifrån verkliga personer som levat i Pompeji, och rör sig på gator och torg i patricierhus, på värdshus och bordeller, i den lilla antika landsortsstaden.

31,80 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Pompeji av Maja Lundgren

Titel: Pompeji

Författare: Maja Lundgren

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Upplaga: 1

Utgiven datum: 2001-09

Genre, ämnesord: Roman, historia, humor

ISBN10: 91-0-057752-9

ISBN13: 9789100577520

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 177 x 110 x 11 mm

Sidantal: 242 sidor

Vikt (g): 150 gram

Beskrivning:

Denna roman utspelas i Pompeji år 78-79, alldeles före katastrofen. Den utgår ifrån verkliga personer som levat i Pompeji, och rör sig på gator och torg i patricierhus, på värdshus och bordeller, i den lilla antika landsortsstaden. Den religiösa och kulturella brokigheten med sina myter och anekdoter vävs in i skildringen av en hård vardag.  Publius Paquius Proculus, före detta borgmästare, tampas med svåra familjeangelägenheter. Skådespelerskan Methe är olyckligt kär. Den kristna Maria får problem när det dyker upp brev från aposteln Paulus, hur ska hon få hans bud att gå ihop med hennes gärning som hora? Och värdshusvärden Sittius, varm anhängare av den avlidne kejsar Nero, hyr ut sin lokal Elefanten till vem som helst.  En förrymd tiger åser stilla från sitt buskage vad som pågår, han har räddat sig själv från gladiatorspelen, och iakttar med förtjusning när den nya tigern under folkets jubel anländer. Och över allt, i vad som kan tyckas vara kulissen, men som i allra högsta grad blir centrum, vakar den mäktiga vulkanen Vesuvius. Förälskad som han är skriver han ett kärleksbrev till alla människor och gör än så länge inget annat väsen av sig. Det är det däremot några andra som gör, vem ligger till exempel bakom stöldhärvan? Och kan det vara möjligt att ett solur går fel?  I Pompeji gjuter Maja Lundgren med stor humor liv i en stad som vi än i dag kan vandra omkring i. Det är en lustfylld och vanvördig berättelse, rik på både egensinniga karaktärer och vilda upptåg - en roman med mängder av lekfulla infall.

''...denna fullkomligt hämningslösa, lärda, lekfulla och eftertänksamma bok. Den är obeskrivbar. Läs!'' Dagens Nyheter  ''...helt igenom förundransvärd, intelligent och underhållande.'' Göteborgs-Posten  Välkomna till en liten landsortsstad i Syditalien. Välkomna till det lilla grymma Pompeji.  Pompeji år 78-79, alldeles före katastrofen. Publius Paquius Proculus, tidigare borgmästare, tampas med svåra familjeangelägenheter. Mimerskan Methe är olyckligt kär. Den kristna Maria får problem när det dyker upp brev från Paulus. Värdshusvärden Sittius, varm anhängare av den avlidne kejsar Nero, hyr ut sin lokal på Bordellgränd till vem det vara månde. Och över alla, i vad som kan tyckas vara kulissen, vakar den mäktiga vulkanen Vesuvius. Förälskad som han är skriver han kärleksbrev till alla människor och gör än så länge inget annat väsen av sig.  I Pompeji gjuter Maja Lundgren liv i en stad som vi än i dag kan vandra omkring i. Hon berättar fantasifullt och levande om de människor som en gång rörde sig på Pompejis gator och torg, i patricierhus, på värdshus och bordeller. Det är en lustfylld och vanvördig berättelse, rik på både egensinniga karaktärer och vilda upptåg.

Om författare:

Maja Lundgren, född 1965 i Stockholm, författare och verksam som översättare från engelska och franska. Mellan 1993-97 skrev hon krönikor i tidskriften 90-tal. 2001 utkom den uppmärksammade romanen Pompeji i vilken hon på ett oefterhärmligt sätt skriver historien om vulkanutbrottet vid Pompeji år 79 e.Kr. år 2007 utkom den kontroversiella samtidsskildringen Myggor och tigrar.
Hon har numer också en populär blogg:

www.lundgrenmaja.blogspot.com

Pompeji (2001), roman
Myggor och tigrar (2007), roman
Mäktig tussilago (2010), roman
Sprickan i ögat (1993), roman

Relaterade länk:

http://www.svd.se/livet-i-pompeji-sett-med-nya-ogon

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID: mezerah.eshop

Jag kan se i Mörkret av Karin Fossum

Jag kan se i Mörkret av Karin Fossum

Allt detta berättas från Riktors egen synvinkel, på en levande, exakt och samtidigt metaforiskt tyngdlös prosa ... Spännande är det också, med oväntade sidospår och vändningar.

Allt detta berättas från Riktors egen synvinkel, på en levande, exakt och samtidigt metaforiskt tyngdlös prosa ... Spännande är det också, med oväntade sidospår och vändningar

53,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Jag kan se i Mörkret av Karin Fossum

 

Riktor är en man med inrutade vanor. På dagarna arbetar han på ett äldreboende med mycket gamla och sjuka människor. Utåt sett tycks han var den perfekte, omtänksamme vårdaren, men när ingen annan ser plågar han de äldre. Bara lite, så att det inte lämnar synliga spår, men tillräckligt kännbart för att väcka rädsla när han närmar sig.
På kvällarna går Riktor hem till sitt hus. Han bor ensam, har ingen tv och han får aldrig besök. När han är ledig sitter han på en speciell bänk i parken nära arbetsplatsen och iakttar olika personer med cynisk blick. Han förutsätter att ingen av dem går att lita på, och att det kommer att gå dem alla illa. En dag efter jobbet går han en långpromenad och blir vittne till en dramatisk händelse. En skidåkare ute på isen åker ner i en vak. Mannen kämpar för sitt liv men sjunker till slut och drunknar. Riktor står stilla och ser på, adrenalinet börjar pumpa genom kroppen, men han gör inget för att hjälpa skidåkaren.
Av en slump blir Riktor bekant med Arnfinn, den äldre mannen i parken. Han bjuder hem Arnfinn och något liknande vänskap utvecklas. Till en kväll då han kommer på Arnfinn med att stjäla pengar ur hans plånbok. Plötsligt brister något inombords. En livslång, inkapslad vrede flammar upp …
Jag kan se i mörkret är en roman med krypande spänning och knivskarp psykologisk skärpa. Den handlar om en mycket ensam människa, vars obehagliga inre liv en dag börjar ta sig alltmer skrämmande uttryck. Han är en mitt ibland oss: han är den vänlige vårdaren på äldreboendet, han är mannen på parkbänken, han är en potentiell mördare …

Detaljerade fakta:

Genre: Deckare

Översättare: Margareta Järnebrand

Originalutgåvans titel: Jeg kan se i mörket Originalutgåvans utgivningsår: 2011

Format: Inbunden (142 x 218 x 14 mm)

ISBN: 9789137136981

Utgivningsdatum: 2012-01-25

 

Vikt: 350 g

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Om författare:

 

Karin Fossum, född 1954 i Sandefjord, bor i Sylling, ca fem mil från Oslo, med två barn, kaniner och en häst. Hon har arbetat med förståndshandikappade, åldringar och narkomanrehabilitering, kört taxi och sålt skor.
Karin Fossum debuterade redan 1974 med diktsamlingen Kanskje i morgen, för vilken hon tilldelades Tarjei Vesaas debutantpris. Hennes andra samling, Med ansiktet i skygge, kom 1978. Liksom den första gavs den ut under namnet Karin Mathiesen. Sedan gick hon över till att skriva noveller, och samlingarna I et annet lys (1992) och Söylen (1994) fick översvallande recensioner. Hon har skrivit i många genrer, men blivit mest uppmärksammad som kriminalförfattare.
Evas öga är den första kriminalromanen om den eftertänksamme kommissarien Konrad Sejer och kom ut 1995 i Norge. Därmed var Karin Fossums stora publika genombrott ett faktum. Den följdes av Se dig inte om!, Den som fruktar vargen, När djävulen håller ljuset, älskade Poona, Svarta sekunder, Mordet på Harriet Krohn, Den som älskar något annat, Den onda viljan och Döden skall du tåla. Fossum är översatt till över 30 språk och hon har belönats med Rivertonpriset, Skandinaviska Kriminalsällskapets Glasnyckeln, Svenska Deckarakademins The Martin Beck Award och det norska Bokhandlerpriset.
Utöver kriminalromanerna om Konrad Sejer har Karin Fossum bland annat skrivit fem romaner: De galnas hus, Jonas Eckel, Natt till den fjärde, Brott och Jag kan se i mörkret.
Priser och utmärkelser som Karin fått under åren är bl.a.
Tarjei Vesaas debutantpris 1974 för Kanskje i morgen
Rivertonpriset 1996 för Se dig inte om
Bokhandlarpriset 1997 för Den som frykter ulven
Glasnyckeln 1997 för Se deg ikke tilbake!
Bragepriset 2000 för Elskede Poona
The Martin Beck award 2002 för Svarta sekunder
Cappelenpriset 2003
Nominerad till The Golden Dagger 2005
The Los Angeles Book Award 2008
Norska Dagbladet utsåg 2009 älskade Poona till Norges bästa kriminalroman genom tiderna