Reading is to the mind what exercise is to the body.

Född till rörelse – En bok om kondition och rörelse

Född till rörelse – En bok om kondition och rörelse

Född till rörelse – En bok om kondition och rörelse

Rör dig mer och bli friskare

Alla rörelser som bryter stillasittandet motverkar effekten av flera sjukdomar. Det här är en bok om kondition och hälsa som ger svar på frågor som: Varför är det så viktigt att vi rör på oss? Varför är det så svårt att motivera människor till att motionera? Vad innebär det att vara fysiskt aktiv?

Kroppen är byggd för aktivitet

Hjärta, blodomlopp, muskler, skelett och nervsystem måste regelbundet utsättas för en belastning för att fungera optimalt. Överviktiga som motionerar löper mindre risk för ohälsa än normalviktiga som är otränade. Att sitta still i flera timmar utan att röra sig alls utgör en risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom, cancer och annan ohälsa, trots att man kanske motionerar ett par gånger i veckan. Det räcker att regelbundet resa sig och gå en liten bit för att undvika de negativa effekterna av långvarigt sittande.

Praktiskt taget alla vuxna svenskar anser att regelbunden motion är bra för hälsa och arbetsförmåga. Vi är också upplysta om hur våra matvanor, alkoholintag och rökning påverkar vår hälsa. Varför är det då en minoritet som har en livsstil som styrs av kunskap och förnuft? Finns svaret förankrat i vårt biologiska arv? Hur levde våra förfäder?

FÖRFATTARE: Björn Ekblom, Örjan Ekblom, Per Olof Åstrand

FAKTA

Titel: Född till rörelse

ISBN: 978-91-86323-20-2

Sidantal: 80

Format: mjukband

Språk: Svenska

Utgivningsdatum: 2011-10-01

Upplaga: 1

Förlag: SISU Idrottsböcker

Dimensioner: 170 x 170 x 7 mm

Vikt: 140 g

ISBN: 9789186323202

 

 

Född till rörelse – En bok om kondition och rörelse

50,00 kr

 • 0,14 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Män är från Mars, kvinnor är från Venus av John Gray

Män är från Mars, kvinnor är från Venus av John Gray

Män är från Mars, kvinnor är från Venus
Praktisk guide gör att få ut det du vill av ditt förhållande. Boken som hon vill ge till honom och han vill ge till henne.

Författare: John Gray

Förlag: Brombergs

Översättare: Synnöve Olsson

Originalspråk, -titel: Engelska, Men are from Mars, Women are from Venus

Utgiven datum: augusti 2000

Genre, ämnesord: psykologi, kärlek .personlig utveckling, differentiell psykologi, könspsykologi, könsskillnader

ISBN10: 91-7608-631-3

ISBN13: 9789176086315

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden

Mått (mm): 216 x 131 x 25 mm

Sidantal: 298

Vikt (g): 400 g

Beskrivning:

”Det finns två sorters människor. De bor på varsin planet, Venus och Mars. På planeten Venus odlar invånarna sitt känsloliv. Invånarna på Mars är inte intresserade av känslor ...” Egentligen är det lika bra att inse det vi kommer från olika planeter. Vi män och kvinnor. Och egentligen är det underligt att vi någonsin kan mötas. Med den här jämförelsen visar läkaren John Gray hur de vanligaste konflikterna uppstår mellan män och kvinnor. Han ger råd om hur vi rent praktiskt skall hantera dessa skillnader, och hur förståelsen mellan parterna kan öka.

Innehåll:

Tack     9

Inledning    11

1. Män är från Mars, kvinnor är från Venus  19

2. Herr Fixar Allt och Kommittén för Hemmets Förbättring    25

3. Män går till sin grotta och kvinnor pratar    39

4. Hur du motiverar det andra könet    53

5. Att tala skilda språk    71

6. Män är som gummiband    103

7. Kvinnor är som vågor     123

8. Skillnaderna i våra emotionella behov och hur du upptäcker den    143

9. Hur du undviker gräl     163

10. Hur du tar poäng hos det andra könet    193

11. Hur du tar upp smärtsamma känslor med din partner    221

12. Hur du ber om stöd och får det    257

13. Hur du håller kärlekens trollkraft vid liv   285

Om författare:

John Gray, född 28 december 1951 i Houston, Texas, är en amerikansk relationsrådgivare, författare och föreläsare.
1992 publicerades den bok som har kommit att bli Grays mest kända Män är från Mars, kvinnor är från Venus, den har sålts i över sju miljoner exemplar och har publicerats på 40 olika språk. Gray föreläser, skriver artiklar, behandlar klienter och utbildar terapeuter enligt sina läror. Det anordnas seminarier och är en hel rörelse runtomkring Mars och Venus har växt fram. Kritiker anser att han reducerar psykologi till att handla om stereotyper och att man bygger en franchiserörelse kring en terapiprocess.

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Män är från Mars, kvinnor är från Venus av John Gray

100,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Titel: Arbetsgruppens psykologi

Författare: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Förlag: Natur Kultur

Utgivningsår: 2000

Ämnesord: Psychology, Social Work psychology, Arbetspsykologi, Gruppsykologi, Grupparbete, Arbetspsykologi, working conditions, psychological factors, group behaviour, group communication, Social psychology Psychology, Industrial

Genre: Psykologi Pedagogik

ISBN-10: 91-27-03059-8

ISBN-13/EAN: 9789127030596

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 210 x 132 x 12

Sidantal: 178

Vikt (gr): 300

Beskrivning:

Arbetsgruppens psykologi handlar om den psykosociala arbetsmiljön - om gruppdynamik, relationer, roller, ledarskap, konflikter, förändring, personliga olikheter och svåra samtal.

Arbetsgrupper och team har fått en allt större betydelse i dagens arbetsliv, och detta av flera orsaker. Den växande komplexiteten i arbetet har tvingat fram en grupporganisation med ett utvecklat samarbete mellan specialiserade medarbetare. En omvärld i snabb förändring har ökat kraven på kreativitet och förnyelse och medfört att mycket av verksamheters planering och utförande i dag sker i projektform: i grupper eller team. Likaså har arbetsgruppen som form också utvecklats som ett sätt att svara på människans sociala och psykologiska behov av samhörighet, stimulans och utveckling.

Men samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom störningar i en organisation och påverkar den enskildes hälsa och livstillfredsställelse.

Författarna vill här lyfta fram kunskap om vanliga processer i grupper och skapa förståelse för dessa. Analys av och insikt i arbetsgruppens dynamik är ett nödvändigt första steg när det gäller att utveckla och förändra arbetsplatser i positiv riktning.

Arbetsgruppens psykologi används både som kurslitteratur på ett stort antal utbildningar inom högskolan, vid grupp- och arbetslagsutveckling på olika arbetsplatser och på chefs- och arbetsledarutbildningar inom flertalet branscher. Boken kan även med stor behållning läsas av var och en med ett intresse för arbetslivets psykologi.

Innehåll:

Inledning 7

Psykosocial arbetsmiljö 9

Grupptyper och grupprocesser 25

Gruppkaraktärer 43

Idoler, syndabockar och arbetsnarkomaner - om roller i grupper 59

Rollen som möjlighet och hinder 73

Arbetsledning 84

Separation och introduktion 106

Ett känsligt kapital 115

Individuell problematik 126

Konflikter 134

Förändringar 149

Studiefrågor 163

Litteratur 174

Om författare:

Barbro Lennéer Axelson är psykolog, universitetslektor i psykologi vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, och leg psykoterapeut. Hon är bl a specialiserad inom områdena kris- och konflikthantering.
Ingela Thylefors är psykolog och universitetslektor i arbetspsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes aktuella forskningsområden är ledarskap, delaktighet och tvärprofessionell samverkan. Hon arbetar också som konsult med organisationspsykologiska frågor.

De är ofta anlitade som föreläsare och har, var för sig och tillsammans, författat ett antal böcker. På Natur och Kultur har tidigare utgivits (författarinitialer inom parentes) Ledarskap i vård, omsorg och utbildning (IT, 1991), Männens röster (BLA, 1994), Om konflikter (BLA IT, 1996), Syndabockar (IT, 1999) samt Psykosocialt behandlingsarbete (BLA IT, 1999).

 

 

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

100,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang


Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Beskrivning:

Titel: Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder

Författare: Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Förlag: Studentlitteratur AB

Översättning: Björn Nilsson Metodevalg og metodebruk (norska). (originaltitel)

Utgivningsår: 1997

ISBN-10: 91-44-31741-7

Serie: Teori, Forskning, Praktik

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 222 x 156 x 21

Sidantal: 339

Vikt (gr): 500

Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra. Författarna hävdar att det är forskarens frågeställningar som bör vara avgörande i valet av metoder. De behandlar också relationen mellan metoddiskussionen och olika vetenskapsteoretiska perspektiv och resonerar om vad man bör tänka på vid valet av metod. Boken innehåller vidare särskilda avsnitt om problemformulering och om utformningen av forskningsrapporter. I denna nya upplaga har framför allt avsnitten om dataanalys reviderats. Den kvalitativa dataanalysen är samlad i ett kapitel och i avsnitten om kvantitativ analys har författarna minskat antalet formler och uträkningstekniker och i stället lagt ökad tonvikt på vad användandet av olika tekniker innebär. Boken vänder sig i första hand till samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.

Innehåll:

Förord 7

Del I Forskningsmetoder

1 Metod - bara teknik? 11

2 Forskningsprocessen - ett exempel 15

Del II Grunder

3 Samhällsforskning - ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 29

4 Modell och verklighet: samhällsvetenskapliga tolkningar 45

5 Val av metod 84

Del III Kvalitativa metoder

6 Kvalitativ forskning 100

7 Kvalitativ intervju 110

8 observation 126

9 Källanalys 136

Del IV Kvantitativa metoder

10 Kvantitativ forskning 145

11 Från teori till empiri 163

12 Insamling av information 185

13 Från obearbetad till bearbetad information 199

14 Analys av information 205

15 Tolkning av information 292

Del V Forskningsrapporten

16 Forskningsrapportens form och innehåll 324

Litteratur 329

 

Sakregister 335

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

150,00 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Rembrandt av Jaap Bolten, Henriette Bolten-Rempt

Rembrandt av Jaap Bolten, Henriette Bolten-Rempt

Rembrandt av Jaap Bolten, Henriette Bolten-Rempt

 

Beskrivning

Titel:         Rembrandt

Författare:  Jaap Bolten, Henriette Bolten-Rempt

Förlag: Bra Böcker

Översättning: Sven Åhman 1907-1993

Utgivningsår: 1978

Ämne: Rembrandt 1606-1669, Konst, Konsthistoria, Målning

ISBN: 91-7160-267-4

Språk:  Svenska

Bindning:  Inbunden, Förlagsband med skyddsomslag

Format (cm): Stort format, 24,5 x 33 x 2,5

Sidantal:  208

Vikt (gr):  1560

 

Rembrandt var en av dessa sällsynta konstnärer, vilkas hela förmåga, begåvning och verksamhet var inriktad på att ge synintryck, som författarparet Bolten skriver i sin biografi över en av konsthistoriens mest vitala mästare. Sammanfattning av både den äldre och den nyare Rembrandtforskningen. En flödande rikt illustrerad översikt över Rembrandts konst och en biografi över hans liv. I slutet en katalog med avbildningar av alla 575 då kända målningar.

 

Inehåll

Förord 7

De sju provinsernas republik 8

Rembrandts liv 12

Rembrandts år i Leyden 42

Den första perioden i Amsterdam 62

Den andra perioden i Amsterdam 103

Den fulla mognadens år 151

Rembrandt-verk i Sverige 174

Katalog över målningarna 175

 

Litteratur 208

Rembrandt av Jaap Bolten, Henriette Bolten-Rempt

400,00 kr

 • 1,6 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Som en saga av Roland Gööck

Som en saga av Roland Gööck - Ett panorama genom tid och rum över världens stora sevärdheter

Som en saga av Roland Gööck

Ett panorama genom tid och rum över världens stora sevärdheter

 

Originaltitel:  Alle Wunder dieser Welt

Författare: Roland Gööck

Förlag:     Bra Böcker AB

Översättning:  Hjalmar Bengtsson

Utgivningsår:  1971

Ämne:      Vackra bilder och korta texter från världens sevärdheter
ISBN10:  9171604200

ISBN13: 9789171604200

Språk: Svenska

Bindning:  Blått klotband med skyddsomslag
Format (cm):  22 x 30 x 2

Sidantal:  256

Vikt (gr):  1300

Övrig fakta: Rikt illustrerad, huvudsakligen i färg

Beskrivning:

Svenska inslag: Gil Dahlström Carl-Erik Linné.

Utdrag ur förlagets presentation: "Som en saga" ger utförlig kunskap om vår världs underverk i en fascinerande rundresa till vårt klots absolut främsta sevärdheter. Det fantasieggande verket är indelat i tre områden.

Natur: vår jords sensationellaste scenerier, alltifrån vulkanen Vesuvius högt ovan Neapel till Döda havet, från Victoria-fallen till Grand Canyon och Yellowstone...

Kultur: byggnadskonstens mest berömda monomentalverk genom alla tider, från Kölnerdomen och Alhambra till Kreml och Hagia Sofia, från Taj Mahal och Versailles till inkafolkets bergfästning Machu Picchú i de peruanska Anderna.

 

Teknik: storslagna ingenjörbedrifter, från tidvattenskraftverket La Rance vid Saint-Malo till Assuandammen och Panama-kanalen - för att inte tala om "världsrymdens centralstation" vid Cape Kennedy...

Som en saga av Roland Gööck - Ett panorama genom tid och rum över världens stora sevärdheter

200,00 kr

 • 1,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Förändringsdynamik av Tor Eneroth, Kalju Plank

Förändringsdynamik av Tor Eneroth, Kalju Plank

Förändringsdynamik av Tor Eneroth, Kalju Plank

Den här boken handlar om mänskliga aspekter av att leda människor genom organisationsförändringar. Den vill hjälpa chefer och ledare att leda och hantera förändringar och personal med utgångspunkt i ett mer mänskligt perspektiv och med en psykologisk ansats.

Nominerad till Årets HR-bok 2009!

Den här boken handlar om mänskliga aspekter av att leda människor genom organisationsförändringar. Den vill hjälpa chefer och ledare att leda och hantera förändringar och personal med utgångspunkt i ett mer mänskligt perspektiv och med en psykologisk ansats.

Vad skapar motivation och ger energi i förändringsprocesser? Hur reagerar du själv som ledare och människa vid förändringar? Hur kommunicerar man i en förändringsprocess? Det är några av de frågor som boken besvarar.

Boken baseras på erfarenheter från många års praktiskt arbete i olika former av förändringsarbete från skilda branscher och organisationer. Den riktar sig framför allt till ledare och ledningsgrupper som har ansvar att leda och genomföra organisatoriska förändringar. Men boken kan med fördel delas ut och användas i även arbetsgrupper som deltar i förändringsarbetet. I slutet av boken finns övningar för sådana grupparbeten.

Boken har bl a använts inom Volvo under flera år.

Om författarna

Kalju Plank är leg psykolog och seniorkonsult. Han har varit chefspsykolog och konsult vid utbildningscentret Ali-Rati och på Svenska Managementgruppen.

Tor Eneroth är civilekonom och kulturchef på Volvo IT. Han har tidigare arbetat som chef och internkonsult med bl a förändringsarbete, ledarutveckling och kultur på Mölnlycke och SCA.

En bok inom: Affärsverksamhet & företagsledning

Författare: Tor Eneroth, Kalju Plank

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Serie: Förändringsdynamik

Antal sidor: 106

Utgivningsdatum: 2008-10-15

Upplaga: 1

Förlag: Liber

Dimensioner: 215 x 300 x 13 mm

Vikt: 560 g

ISBN: 9789147089291

 

Smakprov:

https://www.smakprov.se/bok/kartonnage/forandringsdynamik-9789147089291/

 

 

Förändringsdynamik av Tor Eneroth, Kalju Plank

120,00 kr

 • 0,6 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Djurens värld redaktion Colin Tudge

Djurens värld redaktion Colin Tudge

Djurens värld redaktion Colin Tudge

Vetenskapens värld 11 Djurens värld / redaktion: Colin Tudge

Svensk översättning: Bodil Enoksson och Staffan Ulfstrand (1933-)

Fackgranskning: Staffan Ulfstrand.

ISBN 9187012308

Publicerad: Malmö, Fogtdal, Cop. 1989

Tillverkad: Danmark

Svenska 124 s.

Klotband med skyddsomslag.

28,5 x 22 cm.

 

Bokdelen djurens väld behandlar ämnena biologi och beteende forskning, djurens förmåga och beteende, ekologi och ekosystemen.

 

 

Djurens värld redaktion Colin Tudge

150,00 kr

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Livets utveckling, Chefredaktör - Lotte Juul Nielsen

Livets utveckling, Chefredaktör - Lotte Juul Nielsen

Livets utveckling Chefredaktör: Lotte Juul Nielsen

Beskrivning:

 Titel:  Livets utveckling

 Författare: Rasmus Kragh Jakobsen

 Förlag: Bonnier Publications International

 Översättning:  Patrik Axelsson

 Utgivningsår:  2008

 Ämne:  Cellen, Evolution, Människans utveckling,   Stamceller, Gener; Biologi; Naturvetenskap;  Utvecklingslära

 ISBN10:  82-535-3036-6

 ISBN 13:  978-82-535-3036-9

 Språk:  Sevenska

 Bindning:  Inbunden
 Format (cm): 30,3 x 23,5 x 1,1

 Sidantal:   127

 Vikt (gr):   700

 Övriga fakta: översättning från danska

Beskrivning: Detta är den första volymen i en helt ny lexikonserie, som tagits fram av Illustrerad Vetenskap.

 Innehåll

 Livets uppkomst 10

 Livets byggstenar 22

 Evolution 38

 Djur och växter 50

 Människan 76

 Designat liv 98

 

 Livet i universum 110

Livets utveckling, Chefredaktör - Lotte Juul Nielsen

200,00 kr

 • 0,7 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Sagor från Vietnam

Sagor från Vietnam

Sagor från Vietnam

Ett urval vietnamesiska sagor, gjort av den jugoslaviska folklivsforskaren Branko Rudolf. Där hittar man kända sagotema som Askungen (Tam och Cam) i asiatisk miljö och form. Sagorna berättar gärna om prinsessor och flickor som kommer ur blommor eller träd, om flodgudar och vattenandar, om bröder som strider om arv. Buddah finns med liksom några för oss välkända fabeltema om vem som kommer först. - här tiger eller snigel. Sagorna har av naturliga skäl mycket stor släktskap med de kinesiska. Originellast är en saga från provinsen Taj-Nguen (mellersta Vietnam) om strider mellan solen och månen, som slutar med en död elefant, som kan flyga för pojkhjälten Kuaj syr in hundratals kråkor i magen på den! Den är även omslagsbild och boken har också en rad färgillustrationer gjorda av en jugoslavisk konstnär i en halvbarnsligt flickaktig, amatörmässig "asiatisk" stil.

Inbunden bok

Askild & Kärnekull

1970

198 s

Nedtecknade av Branko Rudolf

Översättning: Gunnar Svenson

OBS! utgallrat bibl.ex. i gott skick

 

Ämnesord: Sagor, Barn, Vietnam

Sagor från Vietnam

50,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

Titel: Människan i arbetslivet. Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning.

Författare: Lennart Lennerlöf, Gunnar Aronsson

Förlag: Allmänna Förlaget

Utgivningsår: 1991

Ämnesord: Arbetsmiljö, Arbetarskydd, Beteendevetenskap, Arbetsförhållanden, Psykosocial arbetsmiljö, Arbetsorganisation, Arbetslivsforskning, Beteendevetenskaplig forskning, Working conditions, Beteendevetenskaper, Behavioural sciences, Psychosocial working environment, Arbetsmiljörisker, Occupational hazards

Genre: Psykosocial arbetsmiljö

ISBN-10: 91-38-92059-X

ISBN-13/EAN: 9789138920596

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 210 x 141 x 21

Sidantal: 340

Vikt (gr): 400

Beskrivning:

Översikt över beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning. Fristående uppsatser, skrivna av svenska specialister. Bl.a. behandlas sömnproblem vid skiftarbete, psykologiska olycksorsaker, stress, ledarskap i arbetslivet, kompetensutveckling, datorisering, kvinnors arbetsförhållanden, forskarens roll i förändringsarbete. För högskolan, men även lämplig för den som arbetar praktiskt med arbetsmiljöfrågor

Innehåll:

1. Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning, Lennart Lennerlöf 9

2. Psykologin och den fysiska och kemiska arbetsmiljön, Anders Kjellberg 28

3. Upplevd ansträngning i fysiskt arbete, Gunnar Borg 50

4. Sömn, trötthet och oregelbundna arbetstider, Torbjörn åkerstedt 70

5. Arbetsolycksfallen och den mänskliga faktorn, Carin Sundström-Frisk 98

6. Stress i arbetslivet, Gun Johansson 122

7. Arbetsorganisation och ledarskap, Sigvard Rubenowitz 140

8. Produktionsteknik och arbetsmiljö, Jan Forslin 158

9. Organisation, teknik och kvalifikation, Gunnar Aronsson 179

10. Datorisering och arbetsmiljö, Peter Docherty 202

11. Styrning av system: kognitionspsykologiska aspekter på modernt arbete, Berndt Brehmer 229

12. Klientrelaterat arbete, Ingrid Stymne 249

13. Kvinnors arbetsförhållanden, Gunnela Westlander 273

14. Arbetsmiljöns utformning: Ett miljöpedagogiskt problem, Arvid Löfberg 295

 

15. Förändringsarbete, Lars Björk 318

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

100,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Människan en fantastisk skapelse Editor Robert M. Poole

Människan en fantastisk skapelse Editor Robert M. Poole

Människan en fantastisk skapelse Editor Robert M. Poole

Beskrivning:

 Titel:  Människan en fantastisk skapelse

 Originaltitel:   The Incredible Machine

 Författare: National Geographic Book Service

 Förlag: Höganäs: Bra bok

 översättning:  Birgit Stenlöf

 Utgivningsår:  1988

 ämne:  Medicin, människokroppen, människan

 ISBN10:  91-7752-209-5

 ISBN13:   978-91-7752-209-6

 Språk: Svenska

 Bindning:   Inbunden med skyddsomslag.

 Format (cm): 23,5 x 28,5 x 3 cm
 Sidantal:   384

 Vikt (kg):   1,7

Beskrivning

Boken är en oförglömlig upptäcktsresa i text och bild som hjälper oss att upptäcka och förstå det mirakel vi alla är. Boken öppnar våra ögon för en ny värld - den värld som vi alla bär inom oss.

Innehåll

Förord 6

Livets uppkomst 9

På väg mot livet 13

Energiflödet 55

Den mäktiga floden 99

En inbyggt försvar 157

Livets skeden 221

Sinnena möter världen 261

Själens landskap 325

Det osynliga görs synligt 376

Bildregister 378

Tack 379

Författare, fotografer, illustratörer 379

 

Index 380

Människan en fantastisk skapelse Editor Robert M. Poole

200,00 kr

 • 2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Recept som förändrar världen av Johan Rockström, Victoria Bignet, Malin Landqvist

Recept som förändrar världen av Johan Rockström, Victoria Bignet, Malin Landqvist

Recept som förändrar världen av Johan Rockström, Victoria Bignet, Malin Landqvist

Det här är kokboken som hjälper dig att rädda världen i ditt eget kök. Inget annat påverkar vår miljö och jordens klimat så mycket som framställningen av mat och vår matkonsumtion. Detta är mänsklighetens största enskilda utmaning, för samtidigt som denna miljöpåverkan måste minska, behöver jordens växande befolkning förses med hälsosam mat där produktionen håller sig inom planetens gränser.

Svaren är inte alltid enkla och entydiga. Forskare över hela världen brottas med dessa utmaningar. Alla är dock överens om att det finns enormt mycket som går att göra hemma i köket - det är där som den egna förändringsresan måste börja.

Denna kompakta version presenterar mer än femtio recept på mat som är både hälsosam och hållbar. Att laga och äta mat kan vara fyllt av njutning - särskilt om man vet vad man kan äta med gott samvete. Recepten har huvudsakligen inspirerats av det nordiska köket, men med många inslag av medelhavsmat - och lite råvaror från Asien och Sydamerika. Ingredienserna i bokens recept är alla miljösmarta - och maten blir garanterat god!

Boken har skapats av professor Johan Rockström, som står för det vetenskapliga underlaget, och kocken Malin Landqvist, som står för recepten. Doktoranden Victoria Bignet skriver texterna och inledningen skrivs av stiftelsen EAT:s grundare Gunhild Stordalen. Här finns också en omfattande Q&A som svarar på de vanligaste frågorna kring produktion och konsumtion av mat.

Detta är en generös, inspirerande och viktig kokbok som verkligen kan få dig att göra skillnad - hemma i ditt eget kök.

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Antal sidor: 127

Utgivningsdatum: 2019-10-01

Förlag: Max Ström

Medarbetare: Kleinschmidt, Wolfgang (foto)

Dimensioner: 218 x 151 x 14 mm

Vikt: 371 g

 

ISBN: 9789171264978

Recept som förändrar världen av Johan Rockström, Victoria Bignet, Malin Landqvist

100,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Vem är Björn och vem är Benny? Och andra intressanta mysterier av Fredrik Lindström, Hasse Pihl

Vem är Björn och vem är Benny? Och andra intressanta mysterier av Fredrik Lindström, Hasse Pihl

Vem är Björn och vem är Benny? Och andra intressanta mysterier av Fredrik Lindström, Hasse Pihl

Hasse Pihl och Fredrik Lindström tar här upp mysterier som länge gäckat den moderna människan. Exempelvis kan stora delar av vår befolkning inte skilja Björn Ulvaeus och Benny Andersson åt. Vem är egentligen vem av de bägge skäggen från Abba? Går det att hålla isär dem, och i så fall hur? Dessutom sprider Pihl och Lindström ljus över frågor som: Varför är roliga historier inte roliga? Varför lägger man på luren utan att säga hej då i amerikansk film? Varför är det egentligen så svårt att ljuga? Vad gör de på vitamininstitutet i Schweiz? Finns det egentligen parallella universum? Varför är danskarna så glada när de inte har något att vara glada för? Och så får vi svaret på den mest olösliga frågan: Varför räknar unga familjer upp även spädbarn och husdjur på sina telefonsvarare?
I denna inspirerande och underhållande bok, som ger dig helt nya perspektiv på tillvaron, samsas humor, igenkänning och skarp samhällsanalys.

Format: Häftad

Språk: Svenska

Antal sidor: 203

Utgivningsdatum: 2004-10-01

Upplaga: 1

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Medarbetare: Pihl, Hasse (medf.)

Illustrationer: Boken är generöst illustrerad.

Dimensioner: 193 x 147 x 15 mm

Vikt: 360 g

SAB: Bb

ISBN: 9789100104412

 

 

Vem är Björn och vem är Benny? Och andra intressanta mysterier av Fredrik Lindström, Hasse Pihl

120,00 kr

 • 0,36 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan

Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan

Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan

 

Hur skapar man effektiva och högpresterade team? Hur får man medlemmarna i en grupp att trivas och vilja göra sitt bästa? Hur ska en ledare hantera gruppen under olika utvecklingsstadier och när det uppstår konflikter? Hur påverkas grupper av att medlemmarna kommer från skilda kulturer med olika uppfattningar om ledarskap och medlemskap? Detta är bara några av de många frågor som Susan Wheelan diskuterar

i denna andra, fördjupade utgåva av sin framgångsrika bok Att skapa effektiva team. Den är en praktisk handledning för hur man bygger upp team steg för steg och hur man lyckas bevara deras topprestationer.

Boken bygger på författarens långa och framgångsrika erfarenheter av att arbeta med grupper inom både den offentliga sektorn och näringslivet. Författaren skriver enkelt och rakt på sak, med en rad praktiska exempel och reflekterande frågescheman som både gruppmedlemmar och ledare kan använda sig av. Hon visar vilka verktyg som krävs för att team ska lyckas. Hur möten ska utformas. Hur man hanterar konflikter och "besvärliga" medarbetare. Hur man ger feedback i form av både beröm och kritik. Hur man får medlemmarna av vara kreativa, och hur ledaren bör uppträda i olika situationer.

Att skapa effektiva team har blivit en bestseller i många länder och vänder sig till både ledare och medlemmar, konsulter, psykologer, utbildare på olika kursprogram inom en rad verksamheter i den offentliga och den privata sektorn. Men även till studenter som läser organisationsteori, management, och andra som är involverade i gruppstudier och ledarskapsfrågor.

 

Format: Häftad

Språk: Svenska

Antal sidor: 174

Utgivningsdatum: 2013-02-06

Upplaga: 2

Förlag: Studentlitteratur AB

Översättare: Sten Andersson

Dimensioner: 225 x 170 x 10 mm

Vikt: 412 g

SAB: Qbaab,Doka,658.4022

ISBN: 9789144088181

 

 

Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar av Susan A Wheelan

150,00 kr

 • 0,42 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Den enklaste vägen till en lättskött trädgård av Tor Smaaland

Den enklaste vägen till en lättskött trädgård av Tor Smaaland.

Den enklaste vägen till en lättskött trädgård av Tor Smaaland.

 

Den perfekta boken för alla som önskar sig en vacker och lättskött trädgård. Här finner balkong- och trädgårdsägaren allt som är värt att veta om odling, beskrivet på ett folkligt och lättbegripligt språk. Tor Smaaland är den entusiastiska fackmannen som med genuin skrivarglädje delar med sig av praktiska, miljövänliga och tidssparande tips och råd.

 

Kagge förlag/Plantagen 2006. Bra skick.

 

 

Den enklaste vägen till en lättskött trädgård av Tor Smaaland.

90,00 kr

 • 0,8 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Trojka-Da 1: Övningsbok av Erik Fält

Trojka-Da 1: Övningsbok av Erik Fält

Trojka-Da 1: Övningsbok av Erik Fält

Trojka-Da är en grundkurs i ryska i två delar. Avsedd för: gymnasium och vuxenutbildning.

Format: Häftad

Språk: Svenska

Antal sidor: 140

Utgivningsdatum: 2005-01-01

Upplaga: 1

Förlag

Scripta textproduktion

Medarbetare

Filatova, Elena

Illustrationer

ill.

Dimensioner

245 x 165 x 10 mm

Vikt

320 g

SAB

Fma

ISBN

9789189154186

 

 

Trojka-Da 1 Övningsbok med facit innehåller grammatikrutor med allsidiga övningar. Hör- och läsövningar med uppgifter. Korta översättningsövningar från svenska till ryska. Hörövningarna köps till separat: 9789189154193 Trojka-Da 1 Texter och hörövningar 1-30

Trojka-Da 1: Övningsbok av Erik Fält

150,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Trojka-Da 1: Textbok av Erik Fält

Trojka-Da 1: Textbok av Erik Fält

Trojka-Da 1: Textbok av Erik Fält

Trojka-Da är en grundkurs i ryska i två delar.

Avsedd för: gymnasium och vuxenutbildning.

Format: Häftad

Språk: Svenska

Antal sidor: 120

Utgivningsdatum: 2005-02-01

Upplaga: 2. uppl.

Förlag: Scripta textproduktion

Illustrationer: ill.

Dimensioner: 245 x 170 x 10 mm

Vikt: 272 g

SAB: Fma

ISBN: 9789189154285

 

 

Trojka-Da 1 Textbok innehåller lättillgängliga texter över vardagliga ämnen. De utvecklar ett basordförråd och grammatiken byggs upp långsamt men säkert. Till varje stycke finns fördjupande realiainformation på svenska. Boken innehåller styckeordlistor och alfabetisk ordlista och ett avslutande litet realialexikon. Grammatikhänvisningar till Rysk minigrammatik.

Trojka-Da 1: Textbok av Erik Fält

150,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

På tredje dagen av Piers Paul Read

På tredje dagen av Piers Paul Read

På tredje dagen av Piers Paul Read

Förlagsfakta

ISBN: 9152621413

Titel På tredje dagen: [deckare]

Författare: Read, Piers Paul - Carlsson, Janne

Förlag Stockholm: Verbum

Utgivningsår: 1994

Språk: Svenska

Format: Inbunden

Väldigt spännande bok om en ung desillusionerad präst som hamnar mitt i en arkeologisk utgrävning i Jerusalem, där ett skelett misstänkts tillhört Jesus.
Fyndet skakar hela den kristna världens grundvalar.

Lagom trovärdigt, men författaren skapar en härligt tät och laddad spänning!

 

 

På tredje dagen av Piers Paul Read

80,00 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Ingen lätt dag: en elitsoldats självbiografi av Mark Owen, Maurer Kevin

Ingen lätt dag: en elitsoldats självbiografi av Mark Owen, Maurer Kevin

Ingen lätt dag: en elitsoldats självbiografi av Mark Owen, Maurer Kevin

 

Format: Inbunden

Språk: Svenska

Antal sidor: 255

Utgivningsdatum: 2013-05-21

Upplaga: 1

Förlag: Bokförlaget NoNa

Översättare: Irene Elmerot, Hanna Sandgren, Anders Warnqvist

Originaltitel: No easy day : the firsthand account of the mission that killed Osama Bin Laden : the autobiography of a Navy SEAL

Dimensioner: 230 x 155 x 18 mm

Vikt: 500 g

SAB: Lz Owen, Mark,359.984092,Sb-qa:k.59,Lz Bin Ladin, Usama

ISBN: 9789198007534

 

Den 1 maj 2011 stormade en amerikansk specialstyrka huset i Pakistan där Usama bin Ladin befann sig. Ett ögonblick senare var han död. En av soldaterna som deltog i operationen var Matt Bissonette som under pseudonymen Mark Owen skrivit boken Ingen lätt dag.

 

Owen var gruppchef under Operation Neptune Spear i Abbottabad i Pakistan den militärinstats som resulterade i Usama bin Ladins död. Han var en av de första som tog sig in på tredje våningen i terroristens gömställe och han bevittnade där bin Ladins död. I Ingen lätt dag ger Mark Owen sin bild av hur det hela gick till. Läsaren följer honom och de övriga tjugotre SEAL-soldaterna i den handplockade gruppen när de tränar inför uppdraget.

 

Berättelsen, som slutar med bin Ladins död, är en viktig pusselbit i vår moderna historia. Den börjar med en helikopterkrasch (som Owen med knapp nöd överlever)och beskriver detaljerat skeendet fram till anropet som meddelar världen att terroristledaren är död.

 

Mark Owen var i många år medlem i United States Naval Special Warfare Development Group, mer känt som SEAL Team Six. Som SEAL-soldat deltog han i hundratals uppdrag över hela världen, bland annat den spektakulära fritagningen av kapten Richard Phillips på Indiska oceanen 2009, men också i många andra som inte tidigare kommit till allmänhetens kännedom. I Ingen lätt dag låter han läsaren ta del av livet på slagfältet och redogör för hur elitsoldaterna väljs ut och tränas inför sina uppdrag. Mark Owen berättar också om hur soldaterna i SEAL förväntas prestera på toppen av sin fysiska och mentala förmåga. Med sinne för detaljer beskriver han elitstyrkans många uppdrag och ger en mycket levande bild av hur gruppen formats efter den 11 september 2001.

Mark Owen vill med sin bok hedra de soldater som deltagit i kampen mot terrorismen. Alla namn i boken har ändrats för att skydda identiteterna på alla iblandade. Namnet Mark Owen är en pseudonym och det var författarens avsikt att även hålla sin egen identitet hemlig. Efter det att boken kom ut avslöjades emellertid hans verkliga identitet av amerikanska Fox News och författaren trädde fram i bl.a. tv-programmet 60-minutes.

 

Mark Owens medförfattare Kevin Maurer har rapporterat om militära specialstyrkor i nio år. Han har rest som inbäddad tillsammans med specialstyrkorna i Afghanistan sex gånger, tillbringat en månad hos specialenheter i Östafrika 2006 och rest som inbäddad tillsammans med amerikanska styrkor i Irak och Haiti. Han har skrivit fyra böcker, varav flera om specialstyrkor.

 

 

Ingen lätt dag: en elitsoldats självbiografi av Mark Owen, Maurer Kevin

100,00 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Det Bästas Bokval Volym 261

Det Bästas Bokval Volym 261

Det Bästas Bokval Volym 261, 524 s, 978-91-7030-422-4

§  Deborah Rodriguez, Skönhetsskolan i Kabul, s 393-524 (Kabul beauty school, 2007, öv. Betty Johannesson, Norstedt 2008)

§  Robert Harris, Spökskrivaren, s 175-330 (The ghost, 2007, öv. Lena Danielsson, Forum 2008)

§  Sophie Kinsella, Karriär och köksbesvär, s 7-174 (The undomestic goddess, 2005, öv. Anna Helleskog, Damm 2008)

§  Susan Hill, Mannen i målningen, s 331-392 (The man in the picture, 2007, öv. Kristofer Fredriksson)

Inbunden bok. Reader's Digest AB. 1981.

Fyra böcker i en upplaga.

 

Skönhetsskolan i Kabul av Deborah Rodriguez

Hårfrisörskan Deborah Rodriguez beger sig till Afghanistan med en biståndsorganisation. Hon är osäker på vad hon kan tillföra, men uppmärksammar den stolta traditionen bland afghanska kvinnor att driva egna skönhetssalonger och får en idé.

Skönhetsskolan i Kabul startas 2003 och blir ett eget rum, utanför männens kontroll, för de kvinnor som söker sig dit. Här delar de med sig av sina fascinerande och ofta gripande livsöden.

Skönhetsskolan i Kabul är en berättelse om en extraordinär samling kvinnor som lär sig vänskapens, frihetens och hårfärgningens konst. Deborah Rodriguez är idag gift med en afghansk man, men bor för tillfället i USA.

-       En historia on en extraordinär samling kvinnor som tillsammans lär sig vänskapens, frihetens och hårfärgningens konst.

 

Spökskrivaren av Robert Harris

I samma ögonblick som jag hörde hur McAra hade dött skulle jag ha tagit mig därifrån. Jag förstår det nu Berättaren i Robert Harris nya roman är professionell spökskrivare cynisk, på jakt efter snabba pengar, med vass penna. Han är van vid att arbeta åt avdankade rockstjärnor och diverse halvkändisar, men en dag får han i uppdrag att skriva den nyligen avgångne brittiske premiärministern Adam Langs memoarer. Han ska efterträda den förre spökskrivaren Michael McAra som har påträffats drunknad i närheten av förlagets ägor på ön Martha's Vineyard i USA. Adam Lang och hans fru Ruth befann sig där för att samla pengar till en stiftelse, och det var Adam Lang själv som identifierade kroppen. Spökskrivaren kan inget om politik, men han kan inte motstå erbjudandet om en kvarts miljon dollar, även om han blir lite nervös då han får reda på att han bara har en månad på sig. Han reser till förlagets anläggning på Martha's Vineyard, som visar sig vara en nog så dyster plats. När han börjar bearbeta det gamla manuset upptäcker han att det är opublicerbart: bara ett torrt uppradande av fakta. Han får i alla fall god kontakt med Adam Lang, som på ett personligt och öppet sätt berättar om sin bakgrund. Han skriver entusiastiskt på till en början, men bakom hörnet väntar kaos. Någon raderar hans manus från datorn I samma veva riktas allvarliga anklagelser mot Adam Lang han påstås ha överlämnat fyra pakistanskfödda brittiska medborgare till CIA, som i sin tur förde fångarna till Guantánamo, där de torterades. Anklagelserna är så väl underbyggda att internationella domstolen i Haag kopplas in. Spökskrivarens situation kompliceras ytterligare av att han går i säng med Ruth Lang. Men det är när han upptäcker att hans företrädare McAra kan ha mördats som han blir riktigt rädd. Han börjar undersöka saken och hittar samband mellan CIA och Adam Lang. Han inser att McAra dog för samma upptäckt. Så småningom förstår han också att paret Lang anar att han känner till för mycket. Snaran dras åt kring spökskrivaren Robert Harris har med sina tidigare romaner Faderland, Enigma, En ängel i Archangelsk och Pompeji etablerat sig som en av världens främsta författare av högklassig spänningslitteratur. Med Spökskrivaren befäster han sin ställning.

-       En rafflande thriller från spänningsmästaren Harris

 

Karriär & köksbesvär av Sophie Kinsella

Det här är berättelsen om en flicka som behöver ta det lugnt. Som behöver finna sig själv. Som behöver bli kär. Och som behöver upptäcka hur man använder ett strykjärn.

Samantha är jurist på en stor advokatfirma i London. Hon arbetar dygnet runt, har inget socialt liv och det enda hon vill är att bli den yngsta delägaren någonsin. En dag begår hon ett misstag, ett misstag som hotar hela hennes karriär. Istället för att stanna och försöka fixa till det lämnar hon desperat kontoret och hoppar på ett tåg utan att ens se vart det går. Hon kliver av vid en okänd station och går på måfå fram till ett av husen. När hon ringer på dörren tror familjen att hon söker jobbet som hembiträde. Utan att veta hur det har gått till har Samantha tackat ja och satt igång med sina nya arbetsuppgifter.

Samanthas arbetsgivare anar inte att de har anställt en Cambridgeutbildad advokat med en IQ på 158 - och Samantha vet inte ens hur man sätter på ugnen. Men kanske, kanske är hon inte så hopplös på hushållsgöromål som hon tror. Kan hon, med lite hjälp, hålla sin bakgrund hemlig och därmed hålla sig gömd för sin mamma och sina arbetskamrater? Och hon kan kanske också passa på att lära känna den trevlige trädgårdsmästaren...

Sophie Kinsella är författare och före detta ekonomijournalist, hon skriver lättsamt och med mycket humor. Hon bor i London med make och tre barn. Hennes böcker har sålts i miljonupplagor över hela världen och översatts till fler än 30 språk. Karriär och köksbesvär är helt fristående från Kinsellas andra välkända böcker om shopaholicen Becky Bloomwood.

-       En humoristisk berättelse om att upptäcka nya värden i livet.

 

Mannen i målningen av Susan Hill

Allt börjar när en gammal professor återberättar den bisarra historien om en av sina målningar. Tavlan är en ögonblicksskildring från karnevalen i Venedig. Vid en kanal står en grupp kostymerade libertiner vars ansiktsuttryck göms bakom exotiska masker. Men mitt bland dem syns en omaskerad man som bönfallande tittar på betraktaren.

 

-       En annorlunda och välskriven spökhistoria.

Det Bästas Bokval Volym 261

100,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Insh' Allah! (Om Gud vill) av Maud von Rosen

Insh' Allah! (Om Gud vill) av Maud von Rosen

Insh' Allah! (Om Gud vill) av Maud von Rosen

Produktbeskrivning:

Titel: Insh' Allah!

Undertitel: (Om Gud vill)
Upplevelse och äventyr under en resa i Persian
Illustrerad med 91 fotografier, tagna av författarinnan

Författare: Maud von Rosen

Förlag: Lars Hökerbergs Bokförlag

Upplaga: Fjärde

Utgivningsår: 1935

Ämne: Upplevelser och äventyr under en resa i Persien.

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 245 x 162 x 28

Sidantal: 364

Vikt (gr): 900

Övriga fakta: Insh' Allah! har översätts från svenska till engelska av om Evelyn C. Ramsden: Persian Pilgrimage: Being the story of a journey through Persia with its experiences and adventures, London: Hale, 1937.

Med ett stort antal unika fotoillustrationer. En mycket intressant reseskildring från en tid då regionen såg helt annorlunda ut mot idag.

Boken signerades av författare.

Innehåll:

Den allmänna meningen     9

Så mötte jag Orienten     22

Mitt första äventyr i Tehran     38

En perserna mentalitet     50

Mohammed Khans middag     67

En solnedgång     94

Kärlekens många sidor     108

Vad ansåg Mohammed om himlen och helvetet     128

Mullah Mustafa förklarar Mohammeds praktiska filosofi     139

Mannen har makten över kvinnan trots Mohammed     152

På sjukhus     165

Min tjänare Ali Asghar     189

En snöstorm    204

Brokigt liv bland bergen     217

Med järnvägsdirektör och f.d. rövare     230

Så lätt blev jag lurad     258

Mot Isphahan     272

Dervischerna     286

En omskärelse     301

En natt i Isphahan och en morgon i bil     318

Jakter i Backtiari     335

Farväl Persian   348

Karta     364

Beskrivning:

överallt i Persien vann Maud von Rosen vänner, och var hon kom under sin långa, händelserika resa öppnade sig hem och hjärtan för hennes varma, vakna och levnadsfriska person. Det finns humor och livsglädje, det finns stämning och högtid i denna bok om det gamla Persien och det nya Iran.

Maud von Rosen umgås här med prinsar, rider ut på jakt, bevistar fina tebjudningar och går på uppsluppna fester (notera champagneflaskan som står nedstucken i snön vid hennes fötter och glaset hon håller i hand).
Vem var hon egentligen? Den där Maud von Rosen som utgav sig för att vara svensk journalist och som på egen hand begav sig till Persien/Iran och Teheran under tidigt 1930-tal?
Hon som sedan publicerar skildringen Insha’Allah där hon obesvärat skriver om sina olika möten med en rad världsvana persiska män som introducerar henne till det verkliga Persien/Iran bakom alla kulisser och slöjor.
Hon omnämns i boken bara i tredje person som den svenska grevinnan och skriver i en bisats vara mor till tre döttrar, men var de är? eller om det fanns en man någonstans? får vi aldrig veta!
Hon samtalar här med mullor om Muhammedanernas syn på kvinnor, besöker dervischer och låter sig omslutas av opiumrök. Hon ser barn i arbete, kvinnor i extrem fattigdom och prostitution och bjuder, med sin öppna blick, in till förståelse.
Just det faktum att boken skrevs före andra världskriget, Hitler nämns i en bisats, när hon kortfattat beskriver sin tågresa ned till Persien via Ryssland, eftersom de judiska läkare som fanns med på resan inte kunde åka genom Tyskland, är speciellt intressant. Och man inser att den kultur och de speciella konflikter som i dag råder i regionen är uråldriga.
Maud von Rosen på den häst som Mullah Mohammed Ali skänkte till henne och som han lovade alltid kommer att stå sadlad uppe i bland bergen i det fall hon skulle återvända i distriktet Backtiari.
Men vi skönjer också att den förståelse med vilken vi i dag ser på världen - inte nödvändigtvis är så befriad från den eurocentrism europierna ofta kanske tror de lämnat därhän. Snarare märker man här att deras öppna och multikulturella utblick i själva verket är genomsyrad av västerländska ideal, ett von-oben-skap med en rad förutfattade meningar om den andre.
Visst, hon umgås här med prinsar, rider ut på jakt, bevistar fina tebjudningar och går på uppsluppna fester. Hon ikläder sig chador och besöker kvinnornas stad (varpå hon lyckas trampa på chadorfållen och finner sig stående i blott sina snygga västerländska underkläder). Ja, en smått erotisk underton ledsagar oss faktiskt genom hela hennes resa.
Men samtidigt visar hon också det Persien/Iran som just då håller på att födas, motsträvigheten i den gamla världen som inte vill låta sig påverkas av västerländska idéer. Maud von Rosen beskriver här insiktsfullt den konflikt hon ser uppstå i brytpunkterna mellan det gamla och det nya.

Om författare:

Det finns knappast någon information att uppbringa i dag om Maud von Rosen, denna smått fantastiska kvinna det finns inga bilder, hon finns inte ens i Adelskalendern!

Vem var hon egentligen? Den där Maud von Rosen som utgav sig för att vara svensk journalist och som på egen hand begav sig till Persien/Iran och Teheran under tidigt 1930-tal?

Hon som sedan publicerar skildringen Insha’Allah där hon obesvärat skriver om sina olika möten med en rad världsvana persiska män som introducerar henne till det verkliga Persien/Iran bakom alla kulisser och slöjor.

Hon omnämns i boken bara i tredje person som den ”svenska grevinnan” och skriver i en bisats vara mor till tre döttrar, men var de är? eller om det fanns en man någonstans? får vi aldrig veta!

Hon samtalar här med mullor om ”Muhammedanernas” syn på kvinnor, besöker dervischer och låter sig omslutas av opiumrök. Hon ser barn i arbete, kvinnor i extrem fattigdom och prostitution och bjuder, med sin öppna blick, in till förståelse.

Just det faktum att boken skrevs före andra världskriget, Hitler nämns i en bisats, när hon kortfattat beskriver sin tågresa ned till Persien via Ryssland, eftersom de judiska läkare som fanns med på resan inte kunde åka genom Tyskland, är speciellt intressant. Och man inser att den kultur och de speciella konflikter som i dag råder i regionen är uråldriga.

Men vi skönjer också att den förståelse med vilken vi i dag ser på världen – inte nödvändigtvis är så befriad från den eurocentrism vi ofta kanske tror vi lämnat därhän. Snarare märker vi här att vår öppna och multikulturella utblick i själva verket är genomsyrad av västerländska ideal, ett von-oben-skap med en rad förutfattade meningar om den andre.

Visst, hon umgås här med prinsar, rider ut på jakt, bevistar fina tebjudningar och går på uppsluppna fester. Hon ikläder sig chador och besöker ”kvinnornas stad” (varpå hon lyckas trampa på chadorfållen och finner sig stående i blott sina ”snygga västerländska underkläder”). Ja, en smått erotisk underton ledsagar oss faktiskt genom hela hennes resa.

 

Men samtidigt visar hon också det Persien/Iran som just då håller på att födas, motsträvigheten i den gamla världen som inte vill låta sig påverkas av västerländska idéer. Maud von Rosen beskriver här insiktsfullt den konflikt hon ser uppstå i brytpunkterna mellan det gamla och det nya.

Insh' Allah! (Om Gud vill) av Maud von Rosen

300,00 kr

 • 0,9 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days
Download
Travellers to Persia in the thirties
Travellers to Persia in the thirties: Maud von Rosen, Robert Byron, and Margret Boveri by Gonçalo Vilas-Boas
Travellers to Persia in the thirties by
Adobe Acrobat Document 1.3 MB

Bli en vinnare i den globala världen av Fredrik Hären

Bli en vinnare i den globala världen av Fredrik Hären

Titel: Bli en vinnare i den globala värden.

Författare: Fredrik Hären

Förlag: Pocketförlaget

Utgiven, datum: 2009

Genre: Pocket

ISBN10:

ISBN13:9 789186 067922

Språk: Svenska

Typ: Pocket

Dimensioner: 110*178*15

Vikt(g): 128

Sidor: 223

Beskrivning

 

I Indien har man skapat en bil som kostar 17 000 kronor. I Kina finns 800 designutbildningar på universitetsnivå och mobiloperatörer från Sri Lanka erbjuder tjänster som inte finns i Sverige. Hur kommer det att påverka världen? Vilka är vinnarna - och förlorarna - i vår nya, globala, kreativa värld?

Fredrik Häréns tal på Kunskapens dag blev snabbt Sveriges mest sedda och diskuterade föreläsning på YouTube. Hundratusentals människor har inspirerats, provocerats och motiverats av hans budskap om kreativitet och förändring. Nu finns boken på samma tema.

 

Bli en vinnare i den globala världen ger en mer ingående beskrivning av den fundamentala förändring som sker i världen när miljoner människor i "utvecklingsländer" nu får möjlighet att utnyttja sin kreativa förmåga.

Bli en vinnare i den globala världen av Fredrik Hären

50,00 kr

 • 0,12 kg
 • Available
 • Ships within 3-5 days

Deskriptiv svensk grammatik av Britta Holm, Elizabeth Nylund

Deskriptiv svensk grammatik av Britta Holm, Elizabeth Nylund

Deskriptiv svensk grammatik av Britta Holm, Elizabeth Nylund

Deskriptiv svensk grammatik har utarbetats till kurserna för utländska studenter vid Stockholms universitet.
Språket i regler och förklaringar är förenklat, grammatiska termer förklaras. Ett separat kapitel ägnas åt uttal.

Format: Häftad

Språk: Svenska

Serie: Deskriptiv svensk grammatik

Antal sidor: 211

Utgivningsdatum: 1988-02-01

Upplaga: 1

Förlag: Skriptor

Medarbetare: Holm, Britta (red.), Nylund, Elizabeth (red.)

Dimensioner: 211 x 148 x 11 mm

Vikt: 280 g

SAB: Fct.01

 

ISBN: 91-7282-022-0

Deskriptiv svensk grammatik av Britta Holm, Elizabeth Nylund

100,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Sanditon av Jane Austen

Sanditon av Jane Austen

Sanditon av Jane Austen

Titel: Sanditon

Författare: Jane Austen och en annan dam

Förlag: Månpocket

översättning: Sonja Bergvall

Originalspråk, -titel: Engelska, Sanditon

Utgiven datum: 1998

Genre, ämnesord: Roman

ISBN10: 91-7643-409-5

ISBN13: 9789176434093

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 178 x 108 x 19 mm

Sidantal: 263

Vikt (g): 150 g

Beskrivning:

En lycklig olycksdag kör herrskapet Parker sönder sin vagn. Men familjen Heywood tar väl hand om dem. Bekantskapen resulterar i att Charlotte Heywood, familjens kloka äldsta dotter, blir bjuden att följa med hem till familjen Parker i Sanditon. Det är en plats som håller på att växa till en fashionabel badort och som Parker anser bör bli ännu större. I Sanditon möter vi ortens societet, en grande dame, hennes brorsbarn och den unga sällskapsdamen. Badgäster anländer, bl a mr Parkers syskon, tre hypokondriker och en elegant ung herre, Sidney Parker. Sällskapet går på bibliotek, dricker te i testugorna, gör visiter, badar från badvagnar, promenerar och åker på utflykter. Med andra ord lever man ett äkta Austenskt liv. Inte minst viktigt är att de unga damerna letar efter lämpliga äkta män och vice versa. Man drömmer om att likt diktens hjältar enlevera den vackraste. Intrigerna avlöser varandra i konkurrensen om den skönas gunst. Men efter diverse missförstånd slutar allt lyckligt, den sanna kärleken triumferar. - Det finns två uppgifter på vem "en annan dam" är, dels Anne Telscombe, dels Marie Dobbs. I vilket fall som helst så hann inte Jane Austen avsluta sin roman innan hon dog utan den avslutades av "en annan dam". "Jane Austen påbörjade romanen 1817, samma år som hon dog. Tolv kapitel hann hon skriva. Marie Dobbs, alltså den person som döljer sig bakom benämningen ”en annan dam”, färdigställde romanen och den gavs för första gången ut 1975".

Om författare:

Jane Austen, född 1775 i Hampshire, var prästdotter och levde större delen av sitt liv inom familjekretsen. Hon började skriva tidigt men det dröjde innan hennes romaner gavs ut. "I grunden tror jag att det var Jane Austens smala lycka att hon blev refuserad i ungdomen: när hon till sist - äntligen - blev utgiven var hennes romaner genomarbetade, mogna", skriver Vivi Edström i sin bok Livets gåtor (2009) om Jane Austen.

1809 flyttade Austen tillsammans med sin mamma och syster till byn Chawton i Hampshire. Det var där hon skrev eller färdigställde alla de stora romanerna - Förnuft och känsla, Stolthet och fördom, Mansfield Park, Emma, Northanger Abbey och övertalning - innan hon blev sjuk och avled 1817, ännu inte fyllda 42 år.

Hennes romaner har blivit omtyckta dels för sin humor och sin lätta ironi, dels för att de upplevts som så verklighetstrogna skildringar av Austens egen tid. Men de präglas också av ett underliggande allvar och en allmängiltighet som gjort dem tidlösa. Alla hennes stora romaner har blivit filmatiserade. Bland dem utmärker sig Förnuft och känsla med Emma Thomson och Hugh Grant och tv-versionen av Stolthet och fördom med Colin Firth och Jennifer Ehle.
Jane Austens romaner:

 Förnuft och känsla (1811, på svenska1959) Stolthet och fördom (1813, på svenska 1920) Mansfield Park (1814, på svenska 1999) Emma (1816, på svenska 1857, nyöversättning 2010) Northanger Abbey (1818, på svenska 1993) övertalning (1818, på svenska 1836) Som tonåring skrev hon brevromanen Lady Susan, som inte gavs ut förrän 1871. När hon avled hade hon hunnit skriva 11 kapitel på en roman som senare gavs ut av familjen under titeln Sanditon. Till sommaren 2010 gav Albert Bonniers Förlag ut Emma i en nyöversättning av Rose-Marie Nielsen.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID: mezerah.eshop

Sanditon av Jane Austen

53,00 kr

 • 50 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Den svarta tjärnen av Thomas H. Cook

Den svarta tjärnen av Thomas H. Cook

Den svarta tjärnen av Thomas H. Cook

Titel: Den svarta tjärnen

Författare: Thomas H. Cook

Förlag: MånPocket

Ämne: Kriminalroman, deckare, thrillers och spänning

ISBN10: 91-7643-734-5

ISBN13: 9789176437346

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 110 x 178 mm Ryggbredd: 20 mm

Sidantal: 288

Vikt (gr): 164

Beskrivning:

En sommarmorgon 1926. En vacker ung kvinna stiger av bussen i ett litet samhälle på den amerikanska östkusten. Elizabeth Channing, den nya teckningslärarinnan på Chathamskolan, kommer från en exotisk och frigjord värld. Hon flyttar in i en liten stuga vid Den svarta tjärnen och det dröjer inte länge förrän det skvallras om ett förhållande mellan henne och en gift manlig lärare som bor på andra sidan den lilla sjön. En relation som oundvikligen leder till missförstånd, förvecklingar och slutligen katastrof. Sjuttio år senare. Dramats huvudpersoner är döda, tidningsrubrikerna har bleknat och Chathamskolan är ett minne blott. Bara en enda nu levande människa kan besvara alla de frågor som en gång tog knäcken på ett helt samhälle. Först nu vågar han ta mod till sig och avslöja vad som egentligen hände den där ödesdigra dagen vid Den svarta tjärnen... ''Jag har svårt att tro att någon annan av säsongens kriminalromaner kommer att överträffa Den svarta tjärnen'' Svenska Dagbladet ''En ny stjärna på deckarhimlen!'' Skånska Dagbladet

Om författare:

Den amerikanske författaren Thomas H. Cook har skrivit mer än tjugo romaner och flera fackböcker. Han har nominerats inte mindre än sex gånger till the Edgar Allan Poe Award, det prestigefyllda priset för bästa kriminalroman och 1996 vann han det för The Chatham School Affair. Boken utgavs 2000 och belönades här med the Martin Beck Award för årets bästa översatta kriminalroman, och år 2007 fick han samma utmärkelse för Där tvivlet gror. Hans verk har översatts till över fjorton språk.
 Thomas H. Cook är bosatt i New York City och Cape Cod.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID:  mezerah.eshop

Den svarta tjärnen av Thomas H. Cook

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Med dina ögon, Salih av Yasar Kemal

Med dina ögon, Salih av Yasar Kemal

Med dina ögon, Salih av Yasar Kemal

Beskrivning:

 Titel: Med dina ögon, Salih

 Författare: Kemal, Yasar

 översättare:  Kerstin Gustafsson

 Förlag: Gidlund Pocket

 Utgivningsår:  1982

 Ämne:  Roman

 ISBN:  91 7021 4263

 Språk: Svenska

Format (cm):  18,5 x 11 x 1,3

 Sidantal:  254

 Vikt (gr):  100

Första svenska upplaga 1980

Översättning från engelskan

Den är en märklig väv, denna bok. Salihs verklighet och hans drömmar vävs samman, sagor och verklighet blandas till en lysande berättelse, böljande, gungande, dansande - det är en lust och en glädje och lycka att läsa denna roman.

Elvira Birgitta Holm/BT

Är det förresten inte just fantasi med socialt samvete som önskats den svenska litteraturen från vissa håll inför åttiotalet? I så fall är Kemal en utmärkt inspirationskälla.

Lennart Bromander/AB

Om författare:

Yasar Kemal föddes 1923 i en liten by i södra Turkiet. Han är sitt lands store episke diktare och debuterade 1955 med Låt tistlarna brinna, som blev en storsäljare även i Sverige. Myrornas ö är hans nittonde bok på svenska och den första sedan Hittebarnet, som utkom på Ordfront förlag 1998.

 

Kemals verk utkommer på många språk och har ofta belönats med internationella priser.

Med dina ögon, Salih av Yasar Kemal

53,00 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Allra först dör drömmarna av Kate Coscarelli

Allra först dör drömmarna av Kate Coscarelli

Allra först dör drömmarna av Kate Coscarelli

ISBN: 9177066375

Titel: Allra först dör drömmarna

Författare: Coscarelli, Kate - Henning, Ulla

Förlag: Malmö, Richter

Utgivningsår: 1991

Språk: Svenska

Antal sodor: 286 s.

Inbunden. 18,5x12cm.

 

Vikt: 290 gram.

Allra först dör drömmarna av Kate Coscarelli

42,40 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Fjärran länder, fjärran ha vav Jan Dial

Fjärran länder, fjärran ha vav Jan Dial

Fjärran länder, fjärran ha vav Jan Dial

ISBN                 9789177070146

Titel                 Fjärran länder, fjärran hav

Författare      Dial, Joan - Wiberg, Carla

Förlag              Malmö: Richter

Utgivningsår 1992

 

Språk               Svenska

Fjärran länder, fjärran ha vav Jan Dial

42,40 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Dit vindarna bär av Hilary Norman

Dit vindarna bär av Hilary Norman

Dit vindarna bär av Hilary Norman

Norman, Hilary (författare)

Mazetti-Nissen, Eva, 1937- (översättare)

Norman, Hilary: Shattered stars. (originaltitel)

ISBN 9177070062

Publicerad: Malmö: Richter, 1993

Tillverkad: Norge

Svenska 396 s.

Serie: Richter pocket

Ämnesord: Skönlitteratur: engelska: romaner och noveller: översättningar till: svenska

 

Klassifikation

Dit vindarna bär av Hilary Norman

42,40 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Romanens formvärld av Staffan Björk

Romanens formvärld av Staffan Björk

Romanens formvärld av Staffan Björk

Studier i prosaberättelsens teknik

Inbunden bok

ISBN 9127012417

Upplaga 7

Utgiven 1983

Antal sidor 340

Storlek 192 x 118 x 28 mm

Förlag Natur och kultur

Stad Stockholm

Att Staffan Björck med tiden av sina kolleger kom att betraktas som en nydanare sammanhängde dock främst med storverket Romanens formvärld (1953), som kom att revolutionera hela den svenska romanforskningen. Björck riktade här uppmärksamheten mot romanverkets formella grepp och strukturer i stället för att bara undersöka dessa uppkomster.

Staffan Björks bibliografi - LU Research Portal

 

https://portal.research.lu.se/portal/files/78693281/22._Staffan_Bjo_rks_bibliografi_HELA.pdf

Romanens formvärld av Staffan Björk

159,00 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Döttrar av Consuelo Saah Baehr

Döttrar av Consuelo Saah Baehr

Döttrar av Consuelo Saah Baehr

Titel: Döttrar

Författare: Consuelo Saah Baehr

Förlag: Richters

Översättare: Inga Lill Högberg

Originalspråk, -titel: Engelska, Daughters

Utgiven datum: 1991

Genre, ämnesord: Roman, biografi

ISBN10: 91-7706-609-X

ISBN13: 9789177066095

Språk: Svenska

Bindning: Inbunden med skyddsomslag

Mått (mm): 185 x 120 x 22 mm

Sidantal: 360

Vikt (g): 324 gram

Beskrivning:

- Miriam vaxer upp i ett traditionellt palestinskt bondesamhälle. Hon gifter sig med den man som föräldrarna har valt ut åt henne, arbetar hårt och föder tre barn. Livet går sin gilla gång, fram till den dag då hennes man blir soldat i den turkiska armen och Miriam ensam tvingas försörja sig själv och barnen. Allt förändras när hon träffar den tyske läkaren Max som hon blir passionerat förälskad i. Men Miriam får uppleva att man inte ostraffat bryter mot samhällets regler...
- Hennes dotter, Nadia, får det lättare. Hon går i engelsk skola och får en modern uppfostran, men det hjälper inte när hon förälskar sig i en engelsk skolkamrats far. även här finns det regler man inte får trotsa ...
- Nijmeh är älskad, bortskämd och avgudad av sin far, men lever i skuggan av en hemlighet, som hennes mor gör allt för att bevara. även Nijmeh gör uppror mot samhället när hon reser till det glittriga Amerika, en värld som inte är så Iyxig och flärdfull under ytan ...
- De tre kvinnorna - mormor, mor och dotterdotter är döttrar i tre generationer, och det de har gemensamt är kärlek, längtan och drömmar - framför allt drömmen att försöka bygga en bro mellan två helt olika världar.

Om författare:

Consuelo Saah Baehr was born in El Salvador to French/Palestinian parents. At age five she joined her father and five uncles in Washington, D.C. where they ran the prestigious boutique department store, Jean Matou, a favorite of Bess Truman and Jackie Kennedy. She was inspired to write Three Daughters from hearing the history of her paternal grandparents who survived the rule of the Ottomans, the British Mandate, and ultimately found their future in America.
Currently she lives in the village of East Hampton, NY in a small cottage close to the Atlantic Ocean. Fairly often she writes about the everydayness of life in her blog, The Repurposed Writer.

Relaterad URL:

http://www.consuelosaahbaehr.com/

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Döttrar av Consuelo Saah Baehr

53,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Drömmar dör först av Harold Robbins

Drömmar dör först av Harold Robbins

Drömmar dör först av Harold Robbins

Titel: Drömmar dör först

Författare: Harold Robbins

Förlag: Askild Kärnekull

Översättning: Sture Biurström

Originalspråk, -titel: Engelska, Dreams Die First

Utgiven datum: 1979

Ämne: Romaner, thriller, underhållningslitteratur, berömmelse, fria sexuella förbindelser, hedonism, maktbegär, pengar, sexualitet

ISBN: 91 7008 966 3

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 180 x 110 x 21 mm

Sidantal: 347

Vikt (g): 140 g

Beskrivning:

Från det ögonblick när Gareth Brendan övertar en tynande veckotidning i Los Angeles för att göra den till en sensationell undergroundtidning med utvikningsbrudar är hans öde knutet till morbrodern och dennes kontakter i den undre världen. Gareth dras in i en värld av casinon, nattklubbar, vackra fotomodeller, sex och pengar, narkotika och våld, en värld där han måste offra sina drömmar för att nå toppen . . .

Om författare:

Harold Robbins (eg. Harold Rubin), född 21 maj 1916 i New York, död 14 oktober 1997 i Palm Springs, Kalifornien, var en amerikansk bestsellerförfattare till populära romaner såsom 79 Park Avenue (1956), The Carpet Baggers (1961) och The Lonely Lady. Flera av hans böcker har filmatiserats.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID: mezerah.eshop

Drömmar dör först av Harold Robbins

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Timmarna av Michael Cunningham

Timmarna av Michael Cunningham

Timmarna av Michael Cunningham

Titel:Timmarna

Författare: Michael Cunningham

Förlag: Albert Bonniers

Översättare: Rebecca Alsberg

Formgivare: Jan Biberg

Originalspråk, -titel: Engelska, The Hours

Utgiven datum: 2001-08-24

Genre, ämnesord: Roman / Utländsk skönlitteratur

ISBN: 91-0-010249-0

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): Bredd: 110 mm, Höjd: 178 mm, Djup: 16 mm

Sidantal: 232 sidor

Vikt (g): 140 g

Beskrivning:

I sin succéroman Timmarna berättar Michael Cunningham om en dag i tre olika kvinnors liv.
Den första av dem är författarinnan Virginia Woolf, som en morgon 1923 hittar inledningsmeningen till sin nya roman: Mrs Dalloway sade att hon skulle köpa blommorna själv. Hon skriver intensivt i ett par timmar innan hon lägger ifrån sig pennan. Huvudvärken ligger hela tiden på lur, den som kan växa tills allt blir ett bländande sken och hon börjar höra röster.
Den andra kvinnan är förlagsredaktören Clarissa Vaughan, som en morgon 1998 i New York går ut för att köpa blommor till festen som hon på kvällen ska ha för sin nära vän Richard, en känd poet som nu är döende i aids, för att fira att denne fått ett prestigefyllt litterärt pris. Liksom mrs Dalloway i Woolfs roman hinner Clarissa under dagens lopp reflektera mycket över sitt liv och de människor som betytt något för henne, inte minst Richard.
Den tredje kvinnan är hemmafrun Laura Brown, som en morgon 1949 i en av Los Angeles förorter börjar läsa Mrs Dalloway. Hon blir så gripen av romanen att hon försummar att uppvakta sin man, som fyller år. Laura bestämmer sig för att som gottgöra saken genom att baka en födelsedagstårta tillsammans med sin lille son Richie. Men medan de gör det börjar hon alltmer ifrågasätta sitt äktenskap och sin tillvaro.
Timmarna är en alltigenom mästerlig roman som lyckas binda ihop tre kvinnoöden så att de speglar och griper in i varandra på högst oväntade vis. Boken lyckas visa att liv och litteratur hänger samman och att en enda dag i en människas liv kan betyda allt.
För Timmarna belönades Cunningham med både 1999 års skönlitterära Pulitzerpris och PEN/Faulkner Award. Romanen har också blivit en hyllad film med Nicole Kidman, Meryl Streep och Julianne Moore i huvudrollerna.

Om författare:

MICHAEL CUNNINGHAM (f. 1952) är författare till en rad kritikerhyllade och prisbelönta romaner. Han bor i New York och anses idag vara en av Amerikas främsta författare.
Fakta: Michael Cunningham
Född: 1952 i Cincinnati, USA.
Bor: I New York.
Familj: Sambo med Ken Corbett.
Bakgrund: Växte upp i Pasadena i Kalifornien i ett tryggt hem utan litterära traditioner. Upptäckte läsandets magi i 16-årsåldern och bestämde sig några år senare för att satsa på skrivandet. Hans första alster var noveller som publicerades i Atlantic Montly och Paris Review. 1998 kom romanen "Timmarna" som gav honom Pulitzerpriset och Pen/Faulkner-priset. Den blev senare en film, med Nicole Kidman, Meryl Streep och Julianne Moore i rollerna.
Mamma inspirerade: Inte bara Virginia Woolf inspirerade till "Timmarna". Michael Cunningham vävde också in sin egen mammas historia i boken. Hon blev dock inte så glad som han hade hoppats på över porträttet av den deprimerade hemmafrun Laura Brown. "Jag ville berätta att hennes liv var viktigt nog att skriva en roman om. Men hon fastnade på de ofördelaktiga detaljerna, allt det där som kändes som små förräderier."
Michael Cunningham är författare och universitetslärare. Han föddes 1952 i Cincinnati, Ohio och växte sedan upp i Los Angeles, men bor numera i New York. För sitt författarskap har han tilldelats en rad litterära utmärkelser, däribland Pulitzerpriset och PEN/Faulkner Award för Timmarna (The Hours, 1998), som även har blivit filmatiserad under samma namn. Filmen fick en Oscar och åtta Oscarnomineringar.
1984 romandebuterade Michael Cunningham med Golden States, men sitt riktiga genombrott fick han 1991 med sin andra roman Ett hem vid världens ände (A Home at the End of the World). För den svenska publiken introducerades han med Kött och blod (Flesh and Blood, 1995).
Han har även publicerat noveller i diverse tidningar och tidskrifter, däribland The Atlantic Monthly, Redbook, The New Yorker. 1989 valdes hans berättelse "White Angel" till bästa amerikanska novell.

Utdrag ur boken:

Jag har inte tid att gå närmare in på mina planer. Jag borde berätta en hel del om The Hours min upptäckt; om hur jag gräver undebara grottor bakom mina romanfigurer; jag tror att det ger precis det jag vill ha; mänsklighet, humor, djup. Tanken är att grottorna är förbundna med varandra, de bringas i dagen just här och nu.

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Timmarna av Michael Cunningham

42,40 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson

Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson

Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson

Titel: Torrsimmaren och andra noveller: berättelser från ett ungt 50-tal

Författare: Gunder Andersson

Förlag: En bok för alla

Upplaga: 1

Utgiven datum: 1998-01-01

Genre, ämnesord: Noveller

ISBN10: 91-7221-016-8

ISBN13: 9789172210165

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Dimensioner (mm): 175 x 115 x 25 mm

Sidantal: 288

Vikt (g): 200 g

Beskrivning:

Svensk landsbygd. 50-tal. Det är inramningen till dessa berättelser där vi får följa huvudpersonen Anders från femårsåldern till puberteten.
Med ofta galghumoristiskt anslag skildras barnets upptäckarglädje, uppfinningsrikedom och livsbejakelse, men också förödmjukelser och kamp för revansch. Olympiaden kommer till byn och skogen gömmer spännande och hotfulla hemligheter. Här finns konstiga stockholmare, frireligiös mörklek och den unga kärlekens trevande händer. Allt mot fond av ett samhälle statt i snabb förändring, med nymodigheter som radiogramafon, rock n' roll och annat.
Titelnovellen Torrsimmaren låg till grund för Suzanne Edwards prisbelönta film Nadja.

Om författare:

Åke Arne Gunder Andersson, född 13 september 1943, är författare och journalist.

Andersson debuterade 1973 med novellsamlingen över skaklarna, och har sedan 1970-talet skrivit i Aftonbladets kultursidor. Han skriver även i Helsingborgs dagsblads kultursidor. Andersson försöker ofta skriva djuplodande om idrott, och han har givit ut flera böcker med idrottsessäer.

Han var medlem i författargruppen Fyrskift, som 1990 tilldelades Ivar Lo-priset.

Novellerna "Torrsimmaren" filmatiserades under namnet Nadja år 1995 och Dubbel-8 år 2000.
Gunder Andersson är filmvetare, kulturjournalist och författare. På Lindelöws har han givit ut Dubbel-8 och Pojken i brunnen. Den senare, en roman om barndomen, följs upp av nummer två i serien, Baskermannen, döden och Joe Walcottt. nart kommer den avslutande tredje delen: I krusbärshagen fanns ingen asfalt.  Dessutom ytterligare en novellsamling, efter Dubbel-8, vars titel återfinns i en av novellerna: I pianoskor och huvudvärkskostym.  I augusti 2012 tilldelas han ABF Dalarnas Litteraturpris vid ett firande i tioårsjubilerande Kupolen.  Han har givit ut närmare trettio böcker. 1973 debuterade han med en novellsamling. När romanen Alla chanser! kom ut växte publiken. Med sina böcker om idrott hittade han ännu en ny publik. Efter att långnovellen "Dubbel-8" kom ut filmades den av Daniel Fridell. Novellen "Torrsimmaren" har också filmatiserats. Som kulturjournalist har Gunder Andersson skrivit ett otal artiklar och också varit knuten till Aftonbladet sedan 1973.  1990 mottog han Ivar Lo-priset tillsammans med de andra i författargruppen Fyrskift: Kjell Johansson, Reidar Jönsson och Hans Lagerberg.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID: mezerah.eshop

Torrsimmaren och andra noveller av Gunder Andersson

53,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Skraplotter av Kerstin Ekman

Skraplotter av Kerstin Ekman

Skraplotter av Kerstin Ekman

Titel: Skraplotter

Författare: Kerstin Ekman

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Utgiven datum: 2005

Genre, ämnesord: Svensk skönlitteratur

ISBN10: 91-0-010651-8

ISBN13: 9789100106515

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): 178 x 110 x 25

Sidantal: 392

Vikt (g): 200 g

Beskrivning:

Vargskinnet, Kerstin Ekmans rika trilogi om människorna i den jämtländska fjällbyn, sträcker sig över hela nittonhundratalet. Den inleddes med Guds barmhärtighet som följdes av Sista rompan. Skraplotter som är den avslutande delen belönades med Augustpriset 2003.
Vinnare av Augustpriset 2003 för bästa svenska skönlitterära bok
Med Skraplotter avslutar Kerstin Ekman sin romantrilogi Vargskinnet om byn Svartvattnet, som inleddes 1999 med Guds barmhärtighet och 2002 följdes av Sista rompan.

Om författare:

Kerstin Ekman, född 1933 i Risinge, östergötland, debuterade 1959 som deckarförfattare. Hon valdes in i Svenska Akademien 1978, och lämnade den 1989.

I början av 1970-talet påbörjade hon den stora romansviten om Kvinnorna och staden, som berättar om hur staden växer fram i industrialiseringens Sverige; medan den yttre staden byggs blir en annan stad till, en inre, kvinnornas och barnens stad. I dessa fyra romaner finns Kerstin Ekmans berömda skildringar av kvinnors arbete, som hon skriver om med humor och stor sakkunskap och inlevelse.

I de två romanerna, Händelser vid vatten och Gör mig levande igen, har Kerstin Ekman åter delvis använt sig av kriminalromanens motiv, nu invävt i breda samhälls- och människoskildringar.

Hennes rika berättarkonst, som ofta tar avstamp i det vardagliga, har gjort henne till en av våra mest lästa svenska 1900-talsförfattare och hon har erhållit ett flertal stora litterära priser, som Augustpriset 1993 och 2003 samt Pilotpriset 1995.

Romanen Guds barmhärtighet utspelar sig i Jämtland i början av seklet och är första delen trilogin Vargskinnet. Del två, Sista rompan utkom 2002 och trilogins sista del, Skraplotter utkom 2003.

Våren 2007 utkom Herrarna i skogen en berättelse i sju essäer om skogen. Våren 2011 gav Kerstin Ekman tillsammans med idéhistorikern Gunnar Eriksson ut essäsamlingen Se blomman. Hösten 2011 utkom romanen Grand final i skojarbranschen.
Kerstin Ekmans senaste bok kom i augusti 2015 och är ett porträtt av Linnélärjungen, prästen och naturforskaren Clas Bjerkander: Då var allt levande och lustigt.

Utgivning:

Den brinnande ugnen (1962)
Dödsklockan (1963), finns som Bonnierpocket
Pukehornet (1967)
Menedarna (1970)
Mörker och blåbärsris (1972)
Häxringarna (1974)
Springkällan (1976)
änglahuset (1979), finns som Bonnierpocket
En stad av ljus (1983), finns som Bonnierpocket
Hunden (1986), finns som Bonnierpocket
Rövarna i Skuleskogen (1988)
Knivkastarens kvinna (1990)
Händelser vid vatten (1993)
Gör mig levande igen (1996), finns som Bonnierpocket
Vargskinnet Guds barmhärtighet (1999)
Urminnes tecken (2000)
Vargskinnet Sista rompan (2002)
Vargskinnet Skraplotter (2003)
Herrarna i skogen (2007)
Mordets praktik (2009)
Se blomman (2011), tillsammans med Gunnar Eriksson
Grand final i skojarbranschen (2011)
Då var allt levande och lustigt. Om Clas Bjerkander, Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland (2015)

Ur romanens inledning:

Det var allhelgonaafton hon kom. Underligt nog.
Från allhelgona är det riktig vinter. Då har snön lagt sig. Det går inte längre att krafsa fram tranbärsrevor i myren. Frostklara dagar sätter sig tjädern i topp och haren har ömsat päls och tagit den vita på. De klara isarna på tjärnar och pluttar är översnöade, ja, allt som är svart och allt som har ruttnat i hösten är borta. De döda har frid och den erbjuds också åt de levande.
Jag skulle åka med kyrkskjutsen till Röbäck på allhelgonadagen för att lägga en vitmossekrans på Myrtens grav. I högmässan fick jag väl gå för att vänta in Reine som skjutsar de gamla med taxi. Men jag tålde inte prästen. Hon bara röker och babblar, sa Elias och det hade han rätt i.
Denna afton i skymningen satt Elias och jag i mitt kök med varsin kopp kaffe. Det var så tyst. Det hade snöat hela eftermiddagen och Elias spår var för länge sen borta. Nu föll snön bara flinga för flinga. Då hörde vi en bil. När vi märkte att den inte körde förbi utan stannade på landsvägen ovanför huset kikade vi förstås. Elias frågade vem det var men jag visste inte. Det var en liten röd bil.
Ett fruntimmer. Hon steg ur och innan hon drog ihop kappan hann jag se kragen.
Dä ä en präst, sa jag.
å fan, sa Elias. Marianne skulle ju inte sluta förrän te nyår.
Det var vad vi trodde. Att nya prästen var ute och hälsade på de äldre som vi kallas. Då hörde vi henne knacka på. Inte så värst försynt.
Dom ä som dammsugaragenter, sa Elias. Få dom in foten så ha du dom här. Bju'na inte på kaffe.
Jag sa att jag gatt gå och öppna i alla fall. Och där stod hon, barhuvad i kylan. Men hon hade bra kängor.
Det var en liten kropp med stadiga ben i tjocka svarta strumpor. Ansiktet var omålat. På sätt och vis såg hon ut som en flicka fast hon måste vara gott och väl i femtioårsåldern. Fötter och händer var barnsligt små. Hon var alldeles allvarlig. Man kunde tro att hon var rädd. ögonen var ljust blå och satt ganska tätt ihop. Hon pressade ihop läpparna och stirrade. Säg nånting människa, tänkte jag. Det man efteråt mindes bäst i hennes ansikte var näsan. Den var bred och böjd och alldeles för stor för det åldrade flickansiktet.
Goddag, sa hon.
Ja, det var ovanligt. Elias brukar klaga över att det bara är hej och hejdå nuförtiden.
Om hon nu var präst, sa han efteråt. En skjorta med rundkrage kan väl vemsomhelst gå in och köpa sig. Han ville ha det till att hon kom för att luras, att hon var en sån som åkte runt och stal från åldringar.
Hon sträckte fram handen och sa ett namn som ingen av oss förstod. Vi hade aldrig hört det förr. Jag har kommit för att min mor ska vara född i det här huset, sa hon.
Ja, då ha du komme fel, sa jag.
Myrten Fjellström, bodde hon inte här?
Sen minns jag inte riktigt. Det vart väl tyst. Jag tror jag backade mot kökssoffan och satte mig. Jag sa antagligen att det var nåt fel. Ett missförstånd. Myrten Fjellström hade inga barn. Eller om jag inte sa nånting alls. Jag vet inte.
Att hon tog fram ett kuvert ur kappfickan kommer jag ihåg. Jag var kall om fingertopparna när jag skulle ta i det och jag fumlade så att Elias tog det i stället. Ingefrid, sa han. Ingefrid Mingus. Skulle det va namnet?
Jag kallas Inga men jag är döpt till Ingefrid. Brevet fick jag från en advokat i östersund, sa hon. Jag har ärvt min mor.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

 

Skaype ID:  mezerah.eshop

Skraplotter av Kerstin Ekman

53,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Bli yngre, lev längre av Deepak Chopra

Bli yngre, lev längre av Deepak Chopra

Bli yngre, lev längre av Deepak Chopra

Titel: Bli yngre, lev längre

Författare: Deepak Chopra, David Simon

Förlag: Månpocket

Översättare: Linne, Björn

Formgivare: Cervin, Jan

Originalspråk, -titel: Engeska, Grow Younger, Live Longer

Utgiven datum: 2002-10-18

Genre, ämnesord: Personlig utveckling, åldrandet, föryngring

ISBN10: 91-7643-956-9

ISBN13: 9789176439562

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): 110 x 178 mm Ryggbredd: 16 mm

Sidantal: 240 sidor

Vikt (g): 137 g

Beskrivning:

Du kan bli yngre, må bättre och leva längre! I handboken Bli yngre, lev längre avslöjar Deepak Chopra steg för steg hur du kan föryngras till kropp och själ genom att upptäcka din inre energi, kreativitet och kärlek.
I boken finns exempel på stimulerande andliga och fysiska övningar samt kreativa tankelekar som hjälper dig att utveckla ett ungdomligt sinnelag. Här finns också en mängd handfasta kostråd och spännande recept.
Bli yngre, lev längre kan hjälpa dig att stärka kropp och själ, känna kärlek och lägga grunden för ett positivt tänkesätt.
Den här boken är utformad som en handbok för förnyelse. Vi vill alla vara yngre och vitalare. Vi vill ha mer energi över till den tid vi spenderar med våra nära och kära, och till våra fritidsintressen. Med Bli yngre, lev längre kan vi nå detta mål. Boken innehåller ett enkelt och praktiskt steg-för-steg program där vi med hjälp av övningar lär oss nya vanor som kan vrida tillbaka vår biologiska ålder hela femton år jämfört med vår kronologiska ålder. Vi lär oss se annorlunda på oss själva och komma till insikt om hur ett ungdomligt sinnelag och kärlek kan hjälpa oss bli yngre. Vidare berättar författarna hur rätt kost, vila och träning kan vrida tillbaka det biologiska åldrandet.
När övningarna i steg-för-steg programmet blir en del av vår vardag så märker vi snart hur vi mår bättre både fysiskt och psykiskt. Vi får mer energi och kan njuta av livet: att vara med våra kära, våra intressen och bara att vara de vi är. När den biologiska åldern vrids tillbaka får vi återigen tillgång till våra egna outtömliga källor av energi, vitalitet, kreativitet och kärlek. Vi känner oss yngre och blir mer vitala som människor.

Innehåll:

Inledning     7

Hur den här boken ska användas     11

1 Bryt vanetänkandet     13

2 STEG 1 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder genom ett ändrat synsätt      25

3 STEG 2 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder med hjälp av två slags djup vila - medvetandets vila och vilsam sömn      41

4 STEG 3 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder med hjälp av en hälsosam kost     57

5 STEG 4 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder med hjälp av väl valda kosttillskott      75

6 STEG 5 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder genom att förstärka samspelet mellan kropp och själ     93

7 STEG 6 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder med hjälp av fysisk träning     113

8 STEG 7 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder genom att befria kroppen från giftiga ämnen      125

9 STEG 8 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder genom att utveckla ett flexibelt och kreativt medvetande      143

10 STEG 9 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder med kärlekens hjälp      159

11 STEG 10 Du kan vrida tillbaka din biologiska ålder genom att behålla ett ungdomligt sinnelag       175

Epilog      187

Recept för att bli yngre och leva länge     193

Appendix      224

Litteratur- och källförteckning      229

Register     235

Om författare:

Deepak Chopra är grundaren av Chopra Center for Well Being i Kalifornien, och pionjär inom sitt område. Hans insikter har ändrat vårt sätt att se på vår hälsa och vårt välmående och gjort så att vi även tänker på vår själ och ande. Hans böcker har blivit bästsäljare runtom i världen.
David Simon är neurolog och expert på ayurveda, ett traditionellt medicinsystem som har sitt ursprung i Indien. Han var med och grundade Chopra Center for Well Being, och arbetar nu där som "medical director": https://www.deepakchopra.com/

 

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID:  mezerah.eshop

Du kan bli yngre, må bättre och leva längre! I handboken Bli yngre, lev längre avslöjar Deepak Chopra steg för steg hur du kan föryngras till kropp och själ genom att upptäcka din inre energi, kreativitet och kärlek.

53,00 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Värden av Francesco Alberoni

Item Name

84,80 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Livläkarens besök av Per Olov Enquist

Livläkarens besök av Per Olov Engquist.

*Den 5 april 1768 anställdes Johanna Fredrich Struensee som den danske konungen Christian den sjundes livläkare, och avrätades fyra år senare.*

 

Så inledes Livsläkarens besök, en roman som skildrar en av den märkligaste och mest dramatiska episoderna i den nordiska historien. Det är den häpnadsväckande berättelsen om en ung tysk läkare, upplysningsman och idealist, som av den sinnessjuke konungen Christian ges all makt, genomför en revolution, och krossas av den. Per Olov Enquist roman-hans första efter Kapten Nemos bibliotek-är också en stor och gripande kärleksroman, ett triangeldrama där aktörerna är den tyske livläkaren, den maktlöse envåldshärskaren och prinsessan som växer till kvinnan.

 

 

Vikt: 200g

Typ: Pocket/Roman.

Dimensioner: 176*110*25mm

Förläggare: Nosteds förläggargrupp.

Tryck: Tredje tryck.

ISBN 92-7263-0647

 

 

 

 

Livsläkarens besök av Per Olov Enquist.

74,20 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Alkemisten av Paulo Coelho

Alkemisten av Paulo Coelho

Alkemisten av Paulo Coelho

Beskrivning:

Titel :            Alkemisten
Författare:  Paulo Coelho
Förlag:           Bazar förlag AB
Utgivningsår:       2003
 ämne:            Roman
 ISBN10:                         9170280010
 ISBN13:          9789170280016
 Språk           Svenska
 Bindning:        Pocket    
 Format (cm):     18 x 11 x 1,5
 Sidantal:       192
 Vikt (gr):        120
Beskrivning:

Alkemisten är den magiska historien om Santiago, en andalusisk herdepojke, som följer sin dröm om att finna en av världens dyrbaraste skatter. Från sitt hem i Spanien reser han till marknaderna i Tanger och genom Egyptens öken till ett livsavgörande möte med alkemisten. Historien om de skatter som Santiago finner på möte med alkemisten. Historien om de skatter som Santiago finner på sin väg lär oss den viktigaste av alla visdomar: att lyssna sitt hjärta, att förstå tecknen på livets väg framför allt att följa sina drömmar.  Med mer än 25 miljoner exemplar sålda världen över har Alkemisten redan etablerat sig som en modern klassiker, som översatts till 56 olika språk i 156 olika länder.
"När du verkligen vill någonting verkar hela universum för att du ska få din önskan uppfylld"  Bara vid sällsynta tillfällen utkommer en bok som kan förändra läsarnas liv fullständigt. Paulo Coelhos Alkemisten är en sådan bok. Med mer än 30 miljoner exemplar sålda världen över har den redan etablerat sig som en modern klassiker. Alkemisten är den magiska historien om Santiago, en andalusisk herdepojke, som följer sin dröm om att finna en av världens dyrbaraste skatter. Från sitt hem i spanien reser han till marknaderna i Tanger och genom Egyptens öken till ett livsavgörande möte med alkemisten. Historien om de skatter som Santiago finner på sin väg lär oss den viktigaste av alla visdomar: att lyssna till sitt hjärta, att förstå tecknen på livets väg och framför allt att följa sina drömmar. Alkemisten är en av vår tids mest sålda böcker, har översatts till 56 språk och utgivits i 156 länder.
"Alkemisten är en vacker bok om magi, drömmar och de skatter vi sökeer långt bort för att sedan finna på vår tröskel." --- Madonna
Om författare:
Paulo Coelho, född  1947 i Rio de Janeiro, är en känd brasiliansk författare och medlem av Brasilianska litterära akademien.

http://www.paulocoelho.com.br/index.html

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Paulo_Coelho

Alkemisten av Paulo Coelho

31,80 kr

 • 0,2 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Tio tankar om tid av Bodil Jönsson

Tio tankar om tid av Bodil Jönsson

En bok inom populärfilosofi och populärpsykologi

Format: Pocket

Språk: Svenska

Antal sidor: 126

Utgivningsdatum: 2012-05-16

Förlag: Brombergs

ISBN: 9789173374170

Vi jagar tid, säger vi i vår kultur. Det vi egentligen menar är att vi låter klocktiden jaga oss, och att vi stenhårt inriktar oss på att försöka spara tid, till exempel genom allehanda tekniska finesser. Men det som vi längtar efter har nog ingenting med klockan att göra. Det är den personliga, den upplevda tiden som vi vill ha lång. Det är den vi vill få gott om.

Boken har blivit en bästsäljare och har sedan den kom ut sålts i hela 600.000 exemplar!

Bodil Jönsson resonerar finurligt och genomklokt om ett ämne som angår oss alla. Hon ger oss många praktiska råd och tips om hur vi enkelt kan förändra våra liv.

Utdrag ur boken:

 "Det kan väl inte vara så att vi har så bråttom med att ha bråttom att vi inte hinner med något annat?"

 

"Det är den personliga, upplevda tiden vi vill ha lång, kanske ibland evig. Men det är klocktiden vi jagar efter. Den "effektiviserar" vi. den styckar vi i smådelar. Och så köper vi ny teknik för att "spara" tid. De flesta av dessa insatser är kontraproduktiva om man vill få gott om upplevd tid."

Tio tankar om tid av Bodil Jönsson

31,80 kr

 • 0,1 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Det Bästas Bokval

Det Bästas Bokval

Det Bästas Bokval

Reader's Digest AB 1981. Inbunden, 475 sidor. Ganska bra skick. 335 gram.

KALAHARI (Kalahari) av Henry Kolarz

HJÄRTBYTE (Thursday's Child) av Victoria Poole

LIV FÖR LIV (The Cradle Will Fall) av Mary Higgins Clark

AMANDA/MIRANDA (Amanda/Miranda) av Richard Peck

ISBN 91-7030-049-6

Gott skick.

 

Det Bästas Bokval utgavs 1956-2011 av amerikanska Reader's Digests svenska dotterbolag Det Bästa. Sammanlagt utgavs 278 volymer och varje volym innehöll vanligtvis fyra sammanfattade romaner, men de första åren kunde en volym även innehålla fem romaner och de sista åren ibland tre romaner. Utgivningstakten var inledningsvis fyra men ökade mot slutet till sex volymer per år.

Det Bästas Bokval KALAHARI (Kalahari) av Henry Kolarz HJÄRTBYTE (Thursday's Child) av Victoria Poole LIV FÖR LIV (The Cradle Will Fall) av Mary Higgins Clark AMANDA/MIRANDA (Amanda/Miranda) av Richard Peck

42,40 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Den flytande elden av Lennart Lidfors

Den flytande elden av Lennart Lidfors

Den flytande elden av Lennart Lidfors

''Hon var kanske elva år där hon satt utanför stormarknaden. Jag kände omedelbart igen henne, fast jag aldrig sett henne förut. Luften blev plötsligt laddad och en rysning for utmed ryggraden på mig. En stund senare var hon spårlöst borta. Föga anade jag att hon mer än tio år senare skulle få ett speciellt inflytande över mitt liv. Då började det med en dröm och en röst som viskade: 'Du har kört fast, släpp blockeringen, sök bortom bergen.' ''
Vinden piskar upp vågorna till vita gäss. Lennart surfar in i lä och tittar sig omkring. Han har seglat vilse. Den skogklädda lilla ön verkar helt öde men stranden är behaglig att vandra på. Plötsligt finns berget där och lockar honom upp på toppen och sedan vidare ner i ravinen. När klyftan öppnar sig blir han stående blickstilla. En grupp människor sitter i en ring på gräset och iakttar honom nyfiket. ''Mitt namn är Jack'', säger en av dem. ''Vi har väntat på dig. Välkommen till tredje gradens undervisning.''
Den flytande elden är en roman om jakten på den hemliga kunskapen och livets mening.
Lennart Lidfors är elektroingenjör, med. kand och fil. kand i psykologi. Han ägnar sig åt forskning med speciell inriktning på kristaller och energitransformation. Tidigare har han skrivit boken Gåvan från stjärnorna. Den flytande elden är en fristående fortsättning på den boken.

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:
e-mail: mezerah.eshop@gmail.com
Skaype ID: mezerah.eshop
Titel: Den flytande elden: En berättelse om livets mening

Författare: Lennart Lidfors

Förlag: Månpocket

Utgiven datum: 1997-09-24

Genre, ämnesord: Skönlitteratur, roman, livsfilosofi, esoterik

ISBN10: 91-7643-464-8

ISBN13: 9789176434642

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): 177 x 110 x 17 mm

Sidantal: 259

Vikt (g): 250 g

Den flytande elden: En berättelse om livets mening

42,40 kr

 • 0,3 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Klockan klämtar för dig av Ernest Hemingway

Klockan klämtar för dig av Ernest Hemingway

 

Klockan klämtar för dig av Ernest Hemingway

For Whom The Bell Tolls - Klockan klämtar för dig - är Hemingways största mästerverk. Det är romanen framför alla andra om det spanska inbördeskriget. Om hur det var, om hur det kändes för partisanerna som stred på liv och död för sin frihet mot general Francos tungt rustade Hitler- och Mussolinistödda arméer.

Huvudpersonen Robert Jordan är amerikan. Han har tagit tjänstledigt från sitt jobb som lektor vid University of Montana och gått med som frivillig för att hjälpa det spanska folket i deras kamp. Romanen utspelas under tre dygn i slutet av maj 1937 medan krigets utgång fortfarande är i högsta grad oviss. Jordan har fått sin order. Han ska ta sig in genom fiendens linjer och ansluta till en grupp partisaner för att med deras hjälp spränga en strategisk bro över en flod. Det är Jordan som är sprängämnesexperten.

Det sägs att Hemingway delvis baserade romanens partisangrupp på en verklig grupp. Det är tänkbart och kan vara intressant att diskutera - men frågan om i vilken mån bokens gestalter har verkliga förebilder är inte viktig. Det viktiga är att författaren med en sådan fantastisk närvarokänsla har lyckats återge stämningen, villkoren, den splittrade tillvaron i detta bittra inbördeskrig, de desperata striderna mot alla odds.

Partisangruppen som Jordan förenas med är en brokig skara. Ledaren Pablo har sin heroiska tid bakom sig. Nu har han blivit elak, cynisk och uppgiven. Hans kvinna Pilar är en grandios och hetlevrad matrona, orädd för alla och ful i mun som en sjöman men varm som en glödbädd i hjärtat, på många vis är hon den egentliga ledaren. Här finns den vilt svärande Agustín, den tålmodige Fernando, bröderna Primitivo och Andrés, och Pablos bror Eladio. Och här finns Maria.

Maria var under transport från ett fångläger när gruppen sprängde tåget hon färdades med. I tumultet plockades hon upp och togs med, befriades. Hon plågas av sina minnen, minnena av de hemska saker som fascisterna gjort med henne. När hon transporterades från fånglägret hade hennes huvud just rakats, sen dess har hennes vackra gyllenbruna hår börjat komma tillbaka, nu är det "lite längre än pälsen på ett bäverskinn".

Marias och Roberts intensiva kärlek under dessa tre dramatiska och ödesdigra dygn är romanens själva mittstråk och tillhör i sin skira hoppfullhet världslitteraturens allra vackraste kärlekssagor.

En bok inom Klassisk skönlitteratur

Format: Pocket

Språk: Svenska

Antal sidor: 493

Utgivningsdatum: 1977

Upplaga: 1

Förlag: Forum

Översättare: Thorsten Jonsson

Dimensioner: 185 x 114 x 28 mm

Vikt: 500 g

ISBN: 91-37-03666-1

Omförfattare:

Ernest Miller Hemingway, född 21 juli 1899 i Oak Park i Illinois, död 2 juli 1961 i Ketchum i Idaho (självmord), var en amerikansk författare och journalist. Han debuterade 1925 och erhöll Nobelpriset i litteratur 1954. Under sin livstid publicerade Ernest Hemingway sex romaner, lika många novellsamlingar och två fackböcker. Ytterligare tre romaner, fyra novellsamlingar och tre fackböcker gavs ut postumt. Hemingway är känd för att hushålla med orden och använda många underdrifter samt för att skapa trovärdiga litterära figurer. Flera böcker är idag klassiker i den amerikanska litteraturen. Han var gift fyra gånger, farfar till Mariel Hemingway och Margaux Hemingway och morfars far till modellen Dree Hemingway. Han hade barnen Jack, Patrick och Gregory (som senare kallade sig Gloria).

Ernest Hemingway växte upp i Oak Park utanför Chicago i den amerikanska delstaten Illinois. Efter high school arbetade han som journalist. Under första världskriget tjänstgjorde han som ambulansförare för AFS Interkulturell Utbildning (numera en utbytesorganisation) och romanen Farväl till vapnen baseras på Hemingways egna erfarenheter av kriget. Han sårades allvarligt och återvände inom kort till USA. Tillsammans med sin första fru flyttade Ernest Hemingway till Paris år 1922 och arbetade där som utrikeskorrespondent. Makarna umgicks med utländska modernistiska författare och artister som kallades den förlorade generationen. Bekantskapen påverkade Hemingways skrivande. Debutromanen Och solen har sin gång översattes till svenska år 1926.

Farväl till vapnen brändes under bokbålen runt om i Nazityskland 1933.

Som korrespondent bevakade Hemingway det spanska inbördeskriget. Därefter skrev han Klockan klämtar för dig (1940). Under andra världskriget följde Hemingway de allierades invasion vid Normandie på Dagen D. Han närvarade också vid befrielsen av Paris.

År 1952 publicerade Ernest Hemingway romanen Den gamle och havet. En kort tid därefter överlevde han ett flyghaveri under en safari i Afrika. Skadorna från olyckan medförde hälsoproblem och periodiska smärtor under resten av hans liv. San Francisco de Paula utanför Havanna på Kuba och Key West i Florida var länge Hemingways hemorter. År 1959 flyttade han till Ketchum i Idaho där han begick självmord den 2 juli 1961.

For Whom The Bell Tolls - Klockan klämtar för dig - är Hemingways största mästerverk. Det är romanen framför alla andra om det spanska inbördeskriget. Om hur det var, om hur det kändes för partisanerna som stred på liv och död för sin frihet mot general Francos tungt rustade Hitler- och Mussolinistödda arméer.

63,60 kr

 • 0,5 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

Brott och straff har kallats världens mest berömda roman.

Den är också en av världens mest lästa böcker.

53,00 kr

 • 0,4 kg
 • Available
 • Ships within 1-3 days

Brott och straff av Fjodor Dostojevskij

Beskrivning:

Brott och straff har kallats världens mest berömda roman. Den är också en av världens mest lästa böcker. Den kom ut 1866 och alltsedan dess har hundratals miljoner läsare följt den fattige studenten och mördaren Raskolnikov på hans febervandring genom Petersburg.

Brott och straff har kallats "världens mest berömda roman" och är en av världens mest lästa böcker. Sedan den kom ut 1866 har hundratals miljoner läsare följt den fattige studenten och mördaren Raskolnikov på hans febervandring genom S:t Petersburg.

"Den är än i dag ansedd vara den största kriminalromanen. Han blandar psykologisk insikt och människors utsatthet med en mycket rafflande intrig." Expressen

En nyöversättning till svenska har länge varit efterlängtad. Hans Björkegrens tolkning av romanen är genomgripande och har gjorts i samarbete med sovjetiska experter.

Titel: Brott och straff

Författare: Fjodor Dostojevskij

Förlag: Wahlström Widstrand

Översättare: Hans Björkegren

Originalspråk, -titel: Ryska, Преступление и наказание

Utgiven datum: 1982

Genre, ämnesord: Klassiker, filosofi, mord, psykologi, religion, spänning

ISBN10: 91-46-14066-2

ISBN13: 9789146140665

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): 177 x 110 x 34 mm

Sidantal: 633

Vikt (g): 320 g

Pris (SEK): 50 SEK

övriga fakta: Begagnad, normalt skick

Utdrag ur boken:

Prata på för all del, men prata på med egna ord - och jag skulle kunna kyssa dig för det. Att prata strunt med egna ord är ju nästan bättre än att tala sanning med andras. I första fallet är man människa, i andra fallet är man en papegoja. Sanningen ränner inte sin väg, men livet går lätt att mista. (Sida 238, del 1)

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail:  mezerah.eshop@gmail.com

 

kaype ID:  mezerah.eshop

Om författare:

 

Den ryske författare Fjodor Dostojevskij (1821-1881) växte upp i en fattig familj i Moskva. Under sitt liv var han verksam bl.a. som militär, redaktör och kartograf. Han är mest känd för verk som Idioten, Bröderna Karamazov och Brott och straff.

Dostojevskij debuterade med Arma människor (1846), även utgiven under titlarna Fattiga stackare och Fattigt folk. Den mottogs som en med stor entusiasm som en samhällskritisk roman i Gogols anda. Samma år gavs också Dubbelgångaren ut, en studie i en personlighets gradvisa och obevekliga sönderfall, där huvudpersonen hittar en dubbelgångare som är mer framgångsrik än han själv. Båda verken var tydligt påverkade av Nikolaj Gogols Petersburgberättelser och Dostojevskij omnämns som litterärt geni och Gogols efterträdare.

Novellen Herr Prochartjin (1846) trycktes i Fosterländska annaler och kan liknas vid Gogols kända novell Kappan (1842). Novellen blev censurerad och flera avsnitt ströks. Den gillades inte av kritikerna. Senare, i Brott och straff, låter han en karaktär påpeka Gogols extraordinära perceptionsförmåga och i Idioten beskriver han med varma ord Gogols extremt träffande personlighetstyper.