· 

Juridik för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

Juridik för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson

ISBN 978-91-988466-0-7

Utgiven: 2023

Förlag: Läroverket i Småland AB

Språk: Svenska

Antal sidor: 405

Vikt: 510 gr

Den här boken ger läsaren stabil kunskap i juridikens grunder och god förståelse för rättsliga sammanhang. Oavsett yrkesroll och verksamhet krävs inte sällan en viss juridisk yrkeskompetens för att klara av arbetsuppgifter. Det kan handla om att agera i domstol, hos Polismyndigheten, Kriminalvården eller hos övriga myndigheter, men även att verka inom vård, skola och omsorg med flera kommunala, regionala eller privata verksamheter.

Under fyra decennier har Juridik varit en ytterst viktig lärobok i olika tolkutbildningar och även för den som avlagt auktorisationsprov för tolkar. Boken har också stor betydelse som referenslitteratur för redan verksamma tolkar, översättare med flera.

Böckerna återfinns på Kammarkollegiets lista Allmänna lästips inför tolkprov.

Innehållet i Juridik är brett och innehållsrikt och kan med fördel användas i utbildningar som har olika nivåer och inriktningar. Tillsammans med drygt 1 000 instuderingsfrågor och 2 200 facktermer, utgör Juridik ett komplett undervisningsmaterial för grundläggande juridisk utbildning.

Juridik är författad av jur kand Brittmari Ulvås Mårtenson, som under hela sitt yrkesliv arbetat med utbildning och framtagning av kurslitteratur. Brittmari har författat den här boken sedan början av 1990-talet.

Innehållet i böckerna uppdateras kontinuerligt och utgår till stor del från ”Vägledande studieplaner” för tolkutbildning.

Innehåll

Kap 1 Juridik

Kap 2 Individen och samhället

Kap 3 Offentlig förvaltning

Kap 4 Familjerätt

Kap 5 Föräldrar och barn

Kap 6 Förmyndare, god man m fl

Kap 7 Arvsrätt

Kap 8 Äganderätt, avtalsrätt, köprätt och konsumenträtt

Kap 9 Associationsrätt

Kap 10 Fastighetsrätt

Kap 11 Aktörer inom rättsväsendet

Kap 12 Processrättens grunder

Kap 13 Tvistemål, alternativ tvistlösning, summarisk process och obestånd

Kap 14 Förvaltningsmål

Kap 15 Rättsordningen vid specialdomstolarna

Kap 16 Brottmål

Kap 17 Brott

Kap 18 Påföljd och annan rättsverkan

Kap 19 Kriminalvården

 

Sakordsregister


 

Juridik för tolkar av Brittmari Ulvås Mårtenson