Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Titel: Arbetsgruppens psykologi

Författare: Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Förlag: Natur Kultur

Utgivningsår: 2000

Ämnesord: Psychology, Social Work psychology, Arbetspsykologi, Gruppsykologi, Grupparbete, Arbetspsykologi, working conditions, psychological factors, group behaviour, group communication, Social psychology Psychology, Industrial

Genre: Psykologi Pedagogik

ISBN-10: 91-27-03059-8

ISBN-13/EAN: 9789127030596

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 210 x 132 x 12

Sidantal: 178

Vikt (gr): 300

Beskrivning:

Arbetsgruppens psykologi handlar om den psykosociala arbetsmiljön - om gruppdynamik, relationer, roller, ledarskap, konflikter, förändring, personliga olikheter och svåra samtal.

Arbetsgrupper och team har fått en allt större betydelse i dagens arbetsliv, och detta av flera orsaker. Den växande komplexiteten i arbetet har tvingat fram en grupporganisation med ett utvecklat samarbete mellan specialiserade medarbetare. En omvärld i snabb förändring har ökat kraven på kreativitet och förnyelse och medfört att mycket av verksamheters planering och utförande i dag sker i projektform: i grupper eller team. Likaså har arbetsgruppen som form också utvecklats som ett sätt att svara på människans sociala och psykologiska behov av samhörighet, stimulans och utveckling.

Men samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom störningar i en organisation och påverkar den enskildes hälsa och livstillfredsställelse.

Författarna vill här lyfta fram kunskap om vanliga processer i grupper och skapa förståelse för dessa. Analys av och insikt i arbetsgruppens dynamik är ett nödvändigt första steg när det gäller att utveckla och förändra arbetsplatser i positiv riktning.

Arbetsgruppens psykologi används både som kurslitteratur på ett stort antal utbildningar inom högskolan, vid grupp- och arbetslagsutveckling på olika arbetsplatser och på chefs- och arbetsledarutbildningar inom flertalet branscher. Boken kan även med stor behållning läsas av var och en med ett intresse för arbetslivets psykologi.

Innehåll:

Inledning 7

Psykosocial arbetsmiljö 9

Grupptyper och grupprocesser 25

Gruppkaraktärer 43

Idoler, syndabockar och arbetsnarkomaner - om roller i grupper 59

Rollen som möjlighet och hinder 73

Arbetsledning 84

Separation och introduktion 106

Ett känsligt kapital 115

Individuell problematik 126

Konflikter 134

Förändringar 149

Studiefrågor 163

Litteratur 174

Om författare:

Barbro Lennéer Axelson är psykolog, universitetslektor i psykologi vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, och leg psykoterapeut. Hon är bl a specialiserad inom områdena kris- och konflikthantering.
Ingela Thylefors är psykolog och universitetslektor i arbetspsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes aktuella forskningsområden är ledarskap, delaktighet och tvärprofessionell samverkan. Hon arbetar också som konsult med organisationspsykologiska frågor.

De är ofta anlitade som föreläsare och har, var för sig och tillsammans, författat ett antal böcker. På Natur och Kultur har tidigare utgivits (författarinitialer inom parentes) Ledarskap i vård, omsorg och utbildning (IT, 1991), Männens röster (BLA, 1994), Om konflikter (BLA IT, 1996), Syndabockar (IT, 1999) samt Psykosocialt behandlingsarbete (BLA IT, 1999).