Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

Människan i arbetslivet: Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning av Lennart Lennerlöf (red.)

 

Titel: Människan i arbetslivet. Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning.

Författare: Lennart Lennerlöf, Gunnar Aronsson

Förlag: Allmänna Förlaget

Utgivningsår: 1991

Ämnesord: Arbetsmiljö, Arbetarskydd, Beteendevetenskap, Arbetsförhållanden, Psykosocial arbetsmiljö, Arbetsorganisation, Arbetslivsforskning, Beteendevetenskaplig forskning, Working conditions, Beteendevetenskaper, Behavioural sciences, Psychosocial working environment, Arbetsmiljörisker, Occupational hazards

Genre: Psykosocial arbetsmiljö

ISBN-10: 91-38-92059-X

ISBN-13/EAN: 9789138920596

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 210 x 141 x 21

Sidantal: 340

Vikt (gr): 400

Beskrivning:

Översikt över beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning. Fristående uppsatser, skrivna av svenska specialister. Bl.a. behandlas sömnproblem vid skiftarbete, psykologiska olycksorsaker, stress, ledarskap i arbetslivet, kompetensutveckling, datorisering, kvinnors arbetsförhållanden, forskarens roll i förändringsarbete. För högskolan, men även lämplig för den som arbetar praktiskt med arbetsmiljöfrågor

Innehåll:

1. Beteendevetenskaplig arbetsmiljöforskning, Lennart Lennerlöf 9

2. Psykologin och den fysiska och kemiska arbetsmiljön, Anders Kjellberg 28

3. Upplevd ansträngning i fysiskt arbete, Gunnar Borg 50

4. Sömn, trötthet och oregelbundna arbetstider, Torbjörn åkerstedt 70

5. Arbetsolycksfallen och den mänskliga faktorn, Carin Sundström-Frisk 98

6. Stress i arbetslivet, Gun Johansson 122

7. Arbetsorganisation och ledarskap, Sigvard Rubenowitz 140

8. Produktionsteknik och arbetsmiljö, Jan Forslin 158

9. Organisation, teknik och kvalifikation, Gunnar Aronsson 179

10. Datorisering och arbetsmiljö, Peter Docherty 202

11. Styrning av system: kognitionspsykologiska aspekter på modernt arbete, Berndt Brehmer 229

12. Klientrelaterat arbete, Ingrid Stymne 249

13. Kvinnors arbetsförhållanden, Gunnela Westlander 273

14. Arbetsmiljöns utformning: Ett miljöpedagogiskt problem, Arvid Löfberg 295

 

15. Förändringsarbete, Lars Björk 318