Medicinska texter: svenska som andraspråk av Gunnel Bergman

Medicinska texter: svenska som andraspråk av Gunnel Bergman

MEDICINSKA TEXTER är ett komplement till de allmänna läromedlen i svenska som andraspråk och passar på de flesta vårdutbildningar, som gymnasiets vårdlinje och ITK-kurser, kurser på biträdes- och undersköterskenivå och studieförberedande kurser med vårdinriktning. Den innehåller texter med tillhörande övningar i läsförståelse, grammatik, ordkunskap, medicinsk terminologi m.m. samt ett sakregister. Dessutom finns ett antal texter för extensiv läsning.

Författaren är sedan många år verksam som lärare i Svenska som andraspråk vid Uppsala läns landstings vårdskola.

En bok inom material & kursböcker för språkundervisning & språkstudier

Medicin: allmänt

Format: Häftad

Språk: Svenska

Antal sidor: 112

Utgivningsdatum: 1994-05-01

Upplaga: 2

Förlag: Hallgren & Fallgren

Illustrationer: ill.

Dimensioner: 250 x 175 x 5 mm

Vikt: 265 g

SABÖ Fct,V

ISBN: 9789173827553

Boken kan beställas på följande URL:

https://www.mezerah.com//app/module/webproduct/goto/m/m087b576a6bc22ec0