Medicinsk Elektronik av Ahad Ghorbani

Medicinsk Elektronik av Ahad Ghorbani

 

Beskrivning: Denna bok innehåller 11 strukturerade framställnings- och övningsmoment med fullständigt lösningar lämpliga för självstudier på högskolenivå.

För att binda samman teori och praktisk problemlösning inleds varje kapitel med en kort teorisammanfattning.

I syfte att underlätta och aktivera till självstudium, har alla övningsuppgifterna lösts fullständigt.

Övningsuppgifterna består dels av enklare frågor för att ge träning på specifika moment, dels av sammansatta problem som är av tvärvetenskaplig natur och kräver att man analyserar och tillämpar olika slags ingenjörskonst med medicinsk teknisk anknytning.

Bland annat behandlas grundläggande begrepp inom medicinsk instrumentation, medicinsk mätteknik, mätinstruments egenskaper, medicinska givare, kemiskt biomedicinska givare, mätning av respiratoriska system, biopotential, elektroder, bioelektriska signaler och medicinsk signalbehandling, medicinska bildsystem, mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym, medicinska utrustningar, modellering av fysiologiska system och medicinteknisk säkerhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att målet med denna bok är att hjälpa de studerande med det viktiga problemet att tillämpa sin ingenjörskunskap, teori och metoder på medicinsktekniska problemställningar.

 

Titel: Medicinsk Elektronik, Övningsexempel med fullständiga lösningar

Författare:                         Ahad Ghorbani

Förlag:                               CTH

Utgivningsår:                    1995

Ämne:                                Medicinsk teknik, medicinsk elektronik

ISBN:                                91-630-2984-7

Språk:                                Svenska

Bindning:                          Häftad

Format (cm):                     25 x 17 x 2

Sidantal:                            321

Vikt (gr):                           600

 

Innehållsförteckning:

Förord           7

Introduktion                        11

Kapitel 1: Grundläggande begrepp inom medicinteknik                    15

Kapitel 2: Medicinsk mätteknik              49

Kapitel 3: Givare i biomedicinsk mätteknik                  67

Kapitel 4: Kemiskt biomedicinska givare                     77

Kapitel 5: Mätning av respiratoriska system                 89

Kapitel 6: Bioelektriska potentialer         107

Kapitel 7: Elektroder          135

Kapitel 8: Medicinska bildsystem           155

Kapitel 9: Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym               195

Kapitel 10: Modellering av fysiologiska system 211

Kapitel 11: Medicinteknisk säkerhet       223

Kapitel 11: Lösningsförslag till övningar 233

Referenser    305

SI-enheter     309

 

Sakregister    311

Boken kan beställas på följande URL:
https://www.mezerah.com//app/module/webproduct/goto/m/mc029627793036293

Om författare:

 

Ahad Ghorbani är forskare inom medicinsk teknik på Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola.