Upptäckterna som förändrade världen av David Eliot Brody

 

Upptäckterna som förändrade världen av David Eliot Brody

Beskrivning:

Hur upptäcktes gravitationen, atomen, Big Bang och DNA-molekylen? Detta är boken som varje humanist bör läsa för att förstå de naturvetenskapliga genombrotten. Lättfattligt och underhållande beskrivs vetenskapens framväxt, människorna bakom de stora upptäckterna och den tid och det samhälle som de gjordes i.  Bokens båda författare är internationellt erkända forskare med mångårig erfarenhet av vetenskapshistoria.  Upptäckterna som förändrade världen - och människorna bakom dem är boken som varje humanist bör läsa för att förstå de naturvetenskapliga genombrotten. Enkelt och underhållande, på ett språk som i huvudsak är fritt från facktermer, beskrivs vetenskapens framväxt och vilka som är de stora frågorna idag.  Gravitationen, atomen, relativitetsteorin, Big Bang, evolutionen, cellen, och DNA-molekylen sätts in i ett brett historiskt sammanhang. Hur lärde sig forskarna att klyva atomer? Vad betyder E=mc2? Hur fungerar egentligen DNA-molekylen?  De stora upptäckterna knyter i varandra och här beskrivs de genom en eller två portalfigurer, deras arbeten och livsöden. även det samhällsklimat i vilka de gjordes, den tid och de idé‎er som då rådde, samarbete och konkurrens liksom många av de mindre kända människor som bidrog skildras.

Författare: David Eliot Brody, Arnold R. Brody

Förlag: Månpocket

översättare: Johan Nilsson; faktagranskning: Henry Kenamets

Originalspråk, -titel: Engelska, The Science Class You Wish You Had: The Seven Greatest Scientific Discoveries in History and the People Who Made Them

Upplaga: Ny utg.

Utgiven datum: 2000-04-01

Genre, ämnesord: Naturvetenskapens historia, Big bang, DNA, Evolution, Gravitation, Kontinentaldrift, Relativitetsteorin, Utvecklingslära, Vetenskapshistoria

ISBN10: 91-7643-637-3

ISBN13: 9789176436370

Språk: Svenska

Bindning: Pocket

Mått (mm): 180 x 110 x 25 mm

Sidantal: 398

Vikt (g): 220 g

Innehåll:

Tack 11

Inledning 13

Del I Gravitationen och de grundläggande fysikaliska lagarna

Kapitel 1 Omloppsbanor och omvälvningar 23

Kapitel 2 Den orörliga jorden 45

Kapitel 3 Principia 61

Del II Atomen

Kapitel 4 Kemins grunder 75

Kapitel 5 Kvantsprånget 89

Kapitel 6 Domedagen 105

Del III Relativitetsteorin

Kapitel 7 Filosof och vetenskapsman 125

Kapitel 8 Den fjärde dimensionen 138

Del IV Big bang och universums födelse

Kapitel 9 Det kosmiska ägget 165

Kapitel 10 Skapelsens eko 184

Kapitel 11 Världens undergång 191

Del V Evolutionen och det naturliga urvalet

Kapitel 12 Skapelsen 203

Kapitel 13 Den outplånliga prägeln av vårt ursprung 217

Kapitel 14 Människans tidsålder 237

Kapitel 15 Kontinentaldriften 259

Del VI Cellen och ärftlighetsläran

Kapitel 16 Ursoppan 277

Kapitel 17 Som pärlor på en tråd 303

Del VII DNA-molekylen

Kapitel 18 Livets ryggrad 317

Kapitel 19 Människans arvsmassa 340

Epilog Syntesen 357

Kronologi över de sju främsta vetenskapliga upptäckterna i historien 374

Litteratur 377

Person- och sakregister 385

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, var snäll och kontakta Mezerah:

e-mail: mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID: mezerah.eshop

 Boken kan beställas på:

https://www.mezerah.com//app/module/webproduct/goto/m/m36fdf87d48989015