رواداری در فرهنگ و ادب ایران، احد قربانی دهناری Toleration in Persian Culture and Literature by Ahad Ghorbani (in Persian)

رواداری در فرهنگ و ادب ایران، احد قربانی دهناری

Toleration in Persian Culture and Literature by Ahad Ghorbani (in Persian)

این نوشته نگاهی دارد به رواداری (تساهل، تسامح) در فرهنگ و ادب ایران با تکیه بر آثار مکتوب و تلاشی دارد برای جمع‌بندی و دریافت رهنمود.

رواداری می‌تواند زاویه دید سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی، فرهنگی، قومی و یا اخلاقی داشته باشد و شکیبایی اندیشه، گفتار، رفتار و اعمال دیگران در عرصه‌های نامبرده را شامل شود. بزرگان ایران بیشتر با وسعت مشرب تحسین‌برانگیزی به رواداری مذهبی پرداخته‌اند؛ یعنی تحمل ادیان و مذاهب دیگران و همزیستی صلح‌آمیز با آنها. شاید از آنجائی که در جامعه ما تنوع سیاسی هرگز وجود نداشته، آرزوی آن نیز انعکاسی قابل ملاحظه ندارد. از اینرو این نوشته بیشتر، تکیه بر رواداری مذهبی یا آزادی اعتقادات دینی دارد.

نگارنده بر این باور است که مشرب وسیع بزرگان ما، بلندنظری و جهانِ بزرگ و وجدان آزاد آنها، ما را در تلاش امروزمان، برای ساختن جامعه‌ای بدون قهر و خشونت و مبتنی بر خلاقیت و سازندگی، آبادانی و احترام متقابل، و پرورش روح آزادگی و انسان‌دوستی و ترک تعصبات به نحوی کارا، یاری خواهد کرد.

تاریخ چاپ: ١٣٨٧

محل چاپ: گوتنبرگ، سوئد

نوبت چاپ: نخست

ناشر: انتشارات ماز

قطع کتاب: ۱۵ در ۲۱ در ۳ سانتی‌متر

تعداد صفحات: ۴۱۴

وزن کتاب: ۵۵۰ گرم

شابك:

ISBN 978-91-87269-03-5

فهرست مندرجات:

چکیده 9

واژههای کلیدی.. 9

پیشگفتار. 11

تعریف رواداری.. 13

رواداری در فرهنگ و ادب ایران. 15

تعالیم زردشت: جدائی شهریاری و پیامبری.. 15

هخامنشیان: هیچ قومی را مجبور نكن كه از كیش تو پیروی نمایند 17

تعالیم مانی: پرهیز از هرگونه جنگ و خشونت.. 20

تعالیم مزدک: پیروزی نهائی با نور است.. 22

ارداویرفنامه: خشنودی آب و آتش و زمین همه آفریدگان نیک اهورامزدا 24

قران: یکی به نعل، یکی به میخ. 25

حسن بصری: معرفت بی‌خصومتی است.. 28

رابعه عدویه: نفی منی و خوددوستی و خودپرستی. 30

بشار بن برد: ستیز با پست‌شماری موالی. 30

فُضَیل عیاض: زشت‌شماری پیروی نیندیشیده 33

ابن مقفع: قربانی اصلاح‌طلبی و نواندیشی. 33

ابونواس: ستایشگر عشق و شادی.. 35

حنظله بادغیسی: یا ارجمندی یا مرگ.. 35

فاطمه نیشابوری: زنی عارف.. 36

اسحاق موصلی: ستایشگر آواز. 37

بشر حافی: زیارت کعبه‌ی دل بجای طواف کعبه‌ی خلیل. 37

ایرانشهری: یکسانی همه شریعت‌ها 38

محمد بن زكریای رازی: ایمان به انسان و توان اندیشیدنش.. 39

رودکی: مکن بد به کس گر نخواهی به خویش.. 42

رابعه قزداری: قربانی جسارت و عشق. 43

عبدالله مبارک:قبولی زیارت با سیر کردن گرسنه. 44

سفیان ثوری: زشتی همنشینی با علما 45

معروف کرخی : آرزوی خوشی در دو دنیا 45

ابوشکور بلخی: خردمند هرگز نکوشد به جنگ... 46

بایزید بسطامی: هلاک عارف در بی‌حرمتی به خلق است.. 47

یعقوب کندی: حقیقت‌پژوهی بدون پیشداوری.. 49

سهل تستری: دل انسان عزیزترین آفریده 50

ابن راوندی: انکار نبوت پیامبران. 51

جُنید نهاوندی: آیین سماع. 53

طیب سرخسی: قربانی انکار نبوت.. 53

شبلی: بخشایش هر دو قوم 54

منصور حلاج: جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد 54

فردوسی: ستایشگر پر شور خرد، دانش و کار و کوشش.. 57

هجویری: پشتیبان پر شور سماع، موسیقی و اشعار عاشقانه. 60

اخوان الصفا: ستیز با خرافات با جنگ‌افزار دانش.. 60

قصاب آملی: راحتی خلق، نه وحشت خلق. 62

ابوذر ترک کشی: ساختن با دوست، زیستن با دشمن. 62

عرفان: حقیقتجوئی، آزادگی و برابری اهل دیر و کنشت.. 63

ابوالحسن خرقانی: نانش دهید و از نامش مپرسید 65

طاهِرِ چَغانی: هر مرغی را به پای خویش آویزند 67

ابوسعید ابوالخیر: به عدد هر ذرّه راهی است به حق. 67

ابوالفضل بیهقی: سخنی نرانم که آن به تعصبی و تربدی کشد 69

منوچهری دامغانی: می بی چنگ منوش! 78

اسدی طوسی: تن مرده و جان نادان یکی است.. 79

خواجه عبدالله انصاری: كافزون ز هزار كعبه باشد یك دل. 80

فخرالدین اسعد گرگانی: مدان دوزخ بدان گرمی بدان گرمی که گویند 81

مسعود سعد سلمان: کز تن ماست آنچه بر تن ماست.. 81

عین القضات: گفتا كه مرا مجو به عرش و به بهشت.. 81

ناصر خسرو: حاکم خود باش و به دانش بسنج. 83

عنصر المعالی کیکاوس: مستی چو کنی در خانه کن. 86

مهستی گنجوی: نه کافر مطلق نه مسلمان تمـام 86

راغب اصفهانی: واجب بودن شنیدن موسیقی. 90

فضل الله نعیمی استرآبادی: پشتیبانی از فرودستان. 90

عمادالدین نسیمی: مسجد و میکده و کعبه و بتخانه یکی است.. 91

امام محمد غزالی: روا نباشد که سماع حرام باشد 94

سیف بن محمد هروی: افشای سینه‌چاکان امر به معروف.. 97

شهاب الدین سهروردی: آن جام جهاننمای جم من بودم 97

انوری ابیوردی: افشای گدایان تاجدار. 99

ابن یمین: اگر بد کنی چشم نیکی مدار. 99

نظامی عروضی: راوی دادگر. 100

ابن رشد: ستیز با جزماندیشی مذهبی. 100

ابوعلی سینا: حـلالی شراب به فـتـوای عـقـل. 101

قطران تبریزی: بیداد رسد به هر که بیدادی کرد 102

نظامی گنجوی: کس نگوید که دوغ من ترش است.. 102

سیف الدین باخرزی: فرار از آئین به سوی انسان. 103

محمد عوفی: ناممکن بودن بستن در میان تو و آفریدگارت.. 104

ابن عربی: محکوم به جرم ستایش زیبائی. 104

نجم الدین زرکوب: دشـمـن مـا را سـعـادت یـار بـاد 105

عبدالرحمان جامی: افشای واعظ خودبین، خرافات و عوام 106

بابا فغانی: زیان دشمنی و سود دوستی. 107

وحشی بافقی: تو مو بینی و مجنون پیچش مو. 108

فیض کاشانی: یاران میام زبهـر خدا در گلو کنید 108

عمرانی: افشای ریاکاران. 109

مولانا ترکی قلندر: نقد نماز ریائی. 109

رضی آرتیمانی: نقد سالوس.. 109

بسمل شیرازی: گونه‌گونی افسانه یگانه عشق. 110

پیرزاده مشهدی: در آرزوی شکست زهد ریایی. 110

نظام دستغیب: پرهیز آتش دوزخ از واعظ. 110

کلیم کاشانی: چرا این همه مذهب در دین یک پیغمبر. 111

بابا افضل کاشانی: از ما تو هر آنچه دیدهای مایه تست.. 111

عمر خیام: کای بیخبران، راه نه آنست و نه این. 112

مشائیون، اشراقیون، عرفا ومتکلمین: تلاش در خردگرائی و حقوق طبیعی. 115

ابونصر فارابی: مبشر همزیستی مذهب‌ها 116

عبید زاکانی: نقد سالوس، ریا و جنگ... 117

سنائی غزنوی: همگان طالباند و او مطلوب.. 122

روزبهان بقلی: صد هزاران پرده دارد عشق دوست.. 123

فخر رازی: استاد شک فلسفی. 123

فخرالدین عراقی: چو ز باده مست گشتم چه كلیسیا چه كعبه. 124

امیر خسرو دهلوی: کس نگوید که دوغ من ترش است.. 126

عطار نیشابوری: بخند ای زاهد خشک ارنهای سنگ... 127

عبدالرزاق اصفهانی: چند سختی با برادر؟ ای برادر نرم شو! 130

پوریا ولی: بهشت و دوزخت با تست در پوست.. 131

سیف فرغانی: این تیزی سنان شما نیز بگذرد 132

میر سید علی همدانی: در دو عالم نیست ما را با کسی گرد و غبار. 135

بابا طاهر همدانی: دلبر در کنشت و کعبه و بتخانه و دیر. 136

شمس تبریزی: به داس دهر همان بدروی که میکاری.. 136

مولوی: تا جنینی کار خون آشامی است.. 137

كمال خجندی: برتری همت صاحبدلان از فردوس برین. 146

علاءالدوله سمنانی: مقصود منم ز كعبه و بتخانه. 146

سعدی: بنی آدم اعضای یک پیـکرند 147

اوحدی مراغه‌ای: اعتماد شیخ به چماق بیشتر است به خدا 150

مجدالدین نسقی: بر خلق خدا دادگرانه حکم کن! 150

مکتبی: مهر محکم شود ز خوشخوئی. 150

قاسم انوار: مقصود خدا عشق است باقی همه افسانه. 150

سلمان ساوجی: سودت ندهد که خون به خون میشویی. 151

حافظ: جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه. 152

شاه نعمت الله ولی: دلم بگرفت از زهــد ریایی. 157

عبدالرزاق اصفهانی: جهل را بر دست تیغ و عقل را بر پای خار. 157

ظهیرالدین فاریابی: طمع خوشه‌ی گندم مکن از دانه‌ی جو. 158

محمود شبستری: بیفكن پوست، مغز نغز بردار. 158

ظهیرالدین مرعشی: دشمنی را یکی بود بسیار. 161

آصفی هروی: تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی. 161

قاضی حسین میبدی: صد دوست کم است و دشمنی بسیار است.. 161

نظیری نیشابوری: درس مـعلم اگـر بـود زمـزمه مـحبتی. 162

بیدل دهلوی: طوفان مگر از عهده مذهب بدر آید 162

چاپخانه: با چهارصد سال تاخیر در ایران. 163

خیالی بخارایی: هرکس به زبانی صفت حمد تو گوید 165

کمال سبزواری: دوستی کن که محبت ز محبت خیزد 166

عرفی شیرازی: مدارا با مسلمان و هندو. 166

طالب آملی: کفر است در طریقت ما کینه داشتن. 167

شیدا دزفولی: هر کس به جهان، مسلک و آئین دارد 167

صائب تبریزی: میخورد بر هم جهانی چونکه یک دل بشکند 168

حزین لاهیجی: رو آتش می درزن این دفتر فتوا را 169

واعظ قزوینی: با خموشی میتوان خاموشکردن کوه را 170

شیخ بهایی: من یار طلب میکنم او جلوهگه یار. 170

زیب النساء بیگم: طـواف دلی کن که کعبه‌ی مخفی است.. 171

فوجی: در کوچه ارباب ریا خانه نداریم 172

قدسی مشهدی: به دریا فـکن دفتر عمــر و زید 172

هاتف اصفهانی: یکسانی تثلیث و توحید 173

آذر بیگدلی: حق به بنده نه روزی بهشرط ایمان داد 173

سانسور:به قدمت فریاد آزادی.. 177

محتشم کاشانی: از روی زاهدان نرود گرد تیرهگی. 180

یغمای جندقی: ز شیخ شهر، جان بردم به تزویر مسلمانى. 180

قائم مقام فراهانی: زاهد چه بلایی تو؟ 181

فروغی بسطامی: رموز عشق با زاهد مگویید 182

میرزا ابوالقاسم توحید: داغ ما به دل داغ او به پیشانی. 183

زرگراصفهانی: دلم تنگ شد از زهد ریایی. 183

شاه جهان بیگم: از بوریان زاهدان، بوی ریا آید به جان. 183

شاه سلیمان: با دشمن و دوست فعل نکو نیکوست.. 184

فقیر شیرازی: همه مست‌اند، از می پندار. 184

قاآنی شیرازی: شرمنده از گناه در خور عفو. 185

میرزا ابوالحسن جلوه: از خامی دیگ است که در جوش و خروش است.. 185

میرزا فرهنگ شیرازی: آگاه به راه پنهانی میخانه. 185

همای شیرازی: با زاهد افسرده مگویید که خام است.. 186

روزنامه در ایران: از خودسانسوری تا فحاشی. 186

مزین السلطنه: روشنگر خرافه‌ستیز. 188

اشرف‌السلطنه: از نخستین روزنامه‌نگاران و عکاسان زن. 193

نجم‌السلطنه: زنی مصمم، فعال و پرجرأت.. 194

خدیجه افضل وزیری: بیسوادی علت اصلی عقب ماندگی زنان. 196

عارف قزوینی: سرافعی و سر شیخ بکوبید به سنگ... 197

مدهوش تهرانی: زاهد برو تو زهد به کار عوام کن. 202

میرزا فتحعلى آخوندزاده: افشاگر بی‌امان خرافات و خودکامگی. 203

عبدالرحیم طالبوف: مبارز خستگی ناپذیر علیه خرافات و سنتگرایى. 206

بی‌بی مریم بختیاری: ما زن‌های ایرانی ابدا از عالم انسانیت خارجیم 208

حاج زین العابدین مراغهاى: روشنگران و منادیان پیگیر آزادى.. 209

صدیقه دولت‌آبادی: مبارز پیگیر حقوق و کرامت زنان. 212

زینب پاشا: شیر زنی سازمانگر. 213

صغیر اصفهانی: به نیکی در جهان بگذار هان افسانۀ خود را 217

قرةالعین: زنی دانشمند و مبارز نستوه 217

میرزا آقاخان كرمانى: مبارز شورانگیز عصر بیدارى ایرانیان. 220

رجاء اصفهانی: رو به‌در کن از دل خود کینه را 223

آزاد کشمیری: یارب چه چشمه‌ای است محبت.. 224

مستشارالدوله: همه ترقیات نتیجه یک کلمه: قانون. 224

خانم دکتر حسین خان کحّال: زنی روشنفكر، آگاه و روشنگر. 227

بی‌بی‌‌ خانم وزیرف: بنیان نخستین مدرسه‌ی دخترانه. 228

بی‌بی ‌خانم استرآبادی: پاسخی دندان‌شکن و پیشگامانه به مردان. 228

میرزا آقا تبریزى: نقد گویای جامعه و دولت قاجار. 232

میرزا حبیب اصفهانى: مترجم سرگذشت حاجی بابا اصفهانی. 234

سید جمال واعظ اصفهانى: آرزومند ایران تولیدکننده 237

شیخ احمد مجدالاسلام كرمانى: نگران نفوذ روحانیون بر مردم 240

شیخ احمد روحى: قربانی روشنگری.. 240

ابوالقاسم لاهوتى: شرم باشد، که تو در خواب و جهانی بیدار. 241

فرخى یزدى: دل نثار استقلال، جان فدای آزادی.. 242

میرزاده عشقی: گرکفن نیست، بگو چیست پس این روبنده؟ 243

محمد علی جمالزاده: جهل و چشم‌بستگی گروه مردم مانع هر گونه ترقی. 247

صادق هدایت: ریشه‌یابی ژرفنگرانه عقب‌ماندگی ایران. 247

على دشتى: روایتگر پرشور آزادی، خرافه‌پرهیزی و تعصّب‌ستیزی.. 252

شجاع الدین شفا: نقد روشنگرانه ادیان ابراهیمی. 252

شمس کسمایی: روشنگر و سنت‌شکن. 253

عالمتاج قائم مقامی: قرن‌ها بوده جنس زن مقهور. 254

عبدالحسین صنعتی زاده‌: بیزاری از جنگ‌های بیرحمانه. 256

نسیم شمال: افسوس كه چون بوقلمون رنگ به رنگیم 256

ملک الشعرا بهار: فغان ز جغد جنگ و مرغوای او. 258

ایرج میرزا: فتنه‌ها در سر دین و وطنست.. 261

علامه دهخدا: یک عمر تلاش و روشنگری.. 269

جبار باغچه‏بان: بی صلحِ ملل شاد نگردد دل من. 273

مجتبی مینوی: مروج چندگرائی مذهبی و آزادی فردی.. 273

نیما یوشیج: سرچشمههای ذوق بشری وسیع و متفاوت است.. 274

محمد علی افراشته: ای تاجران اسلحه شرم و حیا كنید 275

مجدالدین میرفخرایی: ستایش از مادر طبیعت.. 277

عماد خراسانی: گر نظر پاك كنی، كعبه و بتخانه یكیست.. 279

فریدون آدمیت: تاریخ‌نگار توانمند و پرتلاشِ تحلیلی-انتقادی.. 280

پروین اعتصامی: خرّم آن دل که خاطری را، سبب تسکین است.. 282

احمد کسروی: روشنفکری پرسش‌گر، سنجشگر، بی‌باک، ژرفکاو و تیزبین. 287

علی اکبر حکمی‌زاده: یکی از نادر اصلاح‌طلبان مذهبی در تاریخ تشیع. 294

محمد حسن شریعت سنگلجی: تلاش در پاکسازی مذهب شیعه. 295

مهرانگیز دولتشاهی: نخستین زن سفیر ایرانی. 297

قمر بیگم شیدا: مبارز فعال رفع حجاب.. 298

فاطمه سیاح: فرهیخته‌ای پرشور مدافع حقوق زنان. 298

مفتون همدانی: با همـه عالم سـر صلح و صفا داریم ما 300

اقبال لاهوری: هستم اگر میروم، گر نروم نیستم 301

قمرالملوک وزیری: پیشگام آواز در جامعه‌ی آواز-ممنوع. 302

غلامحسین صدیقی: آنچه اعراب و مغول‌ها جدا جدا کردند، اینان یکجا خواهند کرد 305

محمدحسین شهریار: همدلی مسلم و گبر و یهود 309

مریم فیروز: فعال پرشور و پیگیر حقوق زنان. 310

ژاله اصفهانی: ستاشگر آزادی و دموکراسی. 311

سیمین دانشور: در هر جنگی هر دو طرف بازنده است.. 312

شاپور بختیار: من اول انسانم، بعد ایرانیم و بعد مسلمانم 313

ادیب برومند: نیست بادا بجهان، اهرمنِ کینه و جنگ... 314

امیری فیروزکوهی: بدکارتر از زاهد خوشنام ندیدم 317

فرخ‌رو پارسا: نخستین بانوی وزیر در ایران. 317

امیرحسین آریان پور: دیکتاتورهائی در صف اول مبارزه با دیکتاتوری.. 320

احمد شاملو: عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد 321

سیمین بهبهانی: در کرامت زن و نکوهش جنگ... 328

محمد علی اسلامی ندوشن: لزوم مشارکت همه. 333

مصطفی رحیمی: جمهوری مطلق نه با پسوند "اسلامی". 334

هوشنگ ابتهاج: زندگی چیست؟ عشق ورزیدن. 338

سیاوش کسرایی: ستایشگر زندگی، امید، کوشش و بهروزی انسان. 341

آذرنوش صنیع [ابتهاج]: نخسین زن بانکدار ایرانی. 350

شفیعی كدكنی: مروج آثار روادارانه عرفانی. 351

احسان طبری: بر این زمین عبث مرو، بیافرین! 352

مهدی اخوان ثالث: مپـرسید از نـام و نـانـش دهید 358

آرامش دوستدار: نقد نیندیشی و دین‌خوئی. 359

داریوش آشوری: پرهیز از شیفتگی، نقد عقلانی. 361

علی اکبر سعیدی سیرجانی: خدا ناشناسم اگر "این" خداست! 363

تقی مدرّسی: انسان با محبت رشد می کند و با گذشت کامل می گردد. 365

فروغ فرخزاد: آشنا با رنج‌های خواهران خویش.. 365

غلامحسین ساعدی: درختی که در اوج بالندگی اره شد 367

مهشید امیرشاهی: مبارز آزادی بیان و جدایی دین از سیاست.. 371

اشرف دهقانی: مبارزی جسور و الهامبخش.. 372

سعید سلطان پور: با كشورم چه رفته است.. 373

محمد مختاری: ما نیاز به «تمرین مدارا» داریم. 378

حسن یوسفی اشکوری: خشونت اسلام فقهی و رواداری اسلام عرفانی و کلامی. 387

علی میرفطروس: افشاگر پرشور قشریت مذهبی و دیکتاتوری سیاسی. 390

رحمان هاتفی: آنجا که تاریخ نویسان متوقف می شوند، شاعران آغاز می کنند 390

اکبر گنجی: جدایی کامل دین از سیاست.. 391

محمد جعفر پوینده: مبارز پیگیر، سرسخت و اصولی آزادی بی قید و شرط بیان. 392

میرزا آقا عسگری: حرمت انسان بی توجه به تعلق فکری.. 394

ناشناس ها: آتش نتوان کرد به آتش خاموش.. 397

فرهنگ مردم: بنگر که چه می‌گوید، منگر که، که می‌گوید! 398

برخی نتیجه گیری ها 405

یادآوری ضرور. 407

کتابشناسی. 408

فارسی. 408

انگلیسی. 411

پیوندگاهها 412

 

کتاب را می‌توانید در آدرس زیر سفارش دهید:

https://www.mezerah.com//app/module/webproduct/goto/m/m4ad480b0c74a1000

  

احد قربانی دهناری 

 

احد قربانی دهناری

احد قربانی دهناری، سال ۱۳۳۵ در روستای دهنار واقع در ۱۵ کیلومتری شرق شهرستان دماوند به دنیا آمد. تحصیلات دبستانی و دبیرستانی را در شاهی (قائم شهر) گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه تکنولوژی چالمرز مهندسی برق و در دانشگاه گوتنبرگ انگلیسی و فلسفه کاریردی و نظری خواند. با سیستم عامل سولاریس و لینوکس و پایگاه داده‌های اوراکل کار می‌کند. به ادبیات، فرهنگ‌مردم، دموکراسی و رواداری دلبستگی ژرف دارد. در وقت آزاد به این چهار عرصه دلخواهش می پردازد. آثارش را در وبگاه زیرین می‌توانید بخوانید و با پست الکترونیکی با او مکاتبه کنید:

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com/
https://t.me/AhadGhorbaniDehnari

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari