Joner: Tre sviter av Katarina Frostenson

Joner: Tre sviter av Katarina Frostenson

En höjdpunkt i Frostensons lyriska författarskap

Katarina Frostensons diktsamling Joner från 1991 innehåller de tre sviterna "Negativ tindra", "Jungfrun skär; ljudkällan" och "Minnesstaden".

Med Joner (1991) intog Katarina Frostenson en självklar ledarposition i sin lyrikergeneration. Samlingens tre sviter: Negativ tindra (utseeendet är emot dig),Jungfrun skär; ljudkällan och Minnestaden korresponderar genom laddning och omladdning av mötet mellan könen i termer av sexuella övergrepp och verklig eller symbolisk död. Mer än annars hos Frostenson får dikotomin likhet-skillnad här innebörden att lik-heten både dödar (Någon som liknade mig, in i det sista / så att verbet slutar gå”) och hotar genom nivellering (”värld din likhet bländar”). Inledningsdikten ”Vi liknar” visar en dödens ort där de som ”liknar” varandra som lik ”ligger upplagda, sida invid sida”. Som om inte det räckte exemplifierar samlingens stora programdikt ”Negativ, tindra” genom ett styckmord lik-hetens konsekvenser för kvinnan. Och i Joners slut sammanfattas problematiken: ”jag hör min röst tala / jag talar som du” /---/ ”jag känner mig på ett fat / dukad / runt om speglad, lik / utan skillnad i något / men gör sveket då” (”Moira”).

Om produkten:

Genre: Lyrik

Utgivningsår: 2017

Omslagsformgivare: Håkan Rehnberg

ISBN: 9789146230687

Antal sidor: 118

Språk: Svenska

Förlag: Wahlström & Widstrand

Format: Inbunden

Dimensioner: 163 x 215 x 18 mm

Vikt: 370 g

Katarina Frostenson

Lyrikern och dramatikern KATARINA FROSTENSON är född 5 mars 1953 i Brännkyrka, Stockholm. Tillsammans med sin man Jean-Claude Arnault driver hon Forum, nutidsplats för kultur. Vid sidan av sitt författarskap har hon även varit verksam som översättare av bl a Marguerite Duras, Henri Michaux, Georges Bataille. Hon invaldes i Svenska Akademien 1992 och efterträdde där författaren Artur Lundkvist på stol nr 18.

 

År 1978 debuterade hon som författare med diktsamlingen I mellan. Frostensons författarskap består främst av poesi men omfattar även prosa och dramatik. Staden har alltid varit en stor inspirationskälla; de fem år hon tillbringade i Paris i början av 80-talet var betydelsefulla och resulterade i diktsamlingarna I det gula (1985) och Samtalet (1987). När Katarina Frostenson skrev libretto för operan Staden stod staden återigen i centrum. Men även naturen spelar en roll: vattnet, stränderna, åkrarna, fälten, de öppna landskapen. I den lyriska kortromanen Stränderna (1989) undersöks och genomlyses till exempel strandlandskapet.

Det poetiska språket är Katarina Frostensons signum, även när hennes texter öppnar sig mot andra litterära former. En betydelsefull diktsvit är Joner (1991), Tankarna (1994 – nominerad till Aristeionpriset) och Korallen (1999), alla tre autonoma diktsamlingar som formmässigt och tematiskt knyter an till varandra. Katarina Frostenson har även gjort sig ett namn som dramatiker. Kungliga Dramatiska Teatern har spelat verken Nilen, Traum och Sal P och Teater Galeasen pjäsen Solitärer som är en triptyk av Katarina Frostenson, Erik Beckman och Stig Larsson.

På våren 2002 sattes hennes pjäs Kristallvägen upp på Judiska teatern i Stockholm. Samtidigt var hon aktuell med diktsamlingen Endura, som hon sammanställt tillsammans med sin man, fotografen Jean-Claude Arnault. Katarina Frostenson har tidigare utgivit Överblivet (1989) och Vägen till öarna (1996), vilka även de berikats med fotografier av Jean-Claude Arnault.

2004 kom den kritikerrosadeKarkas, en diktsvit som kretsar kring jaget och världen, landskapet och minnet, ordet och kärleken och språkets riktning. 2008 utkom Tal och Regn som nominerades till Augustpriset och 2011 utkom hon med diktsamlingen Flodtid. 2012 utkom den prosapoetiska Tre vägar och diktsamlingen Sånger och formler kom 2015.

Katarina Frostenson har nominerats till Augustpriset, Nordiska rådets litteraturpris och EU:s Aristeionpris samt tilldelats Svenska Akademiens Bellmanspris, Samfundet De Nios stora pris och Gerard Bonniers lyrikpris. 2004 erhöll hon också det internationellt prestigefyllda Henrik-Steffens-Preis, samt Nils Ferlin-priset och Erik Lindegrenpriset. 2007 tilldelades hon både Ekelöfpriset och medaljen Litteris et Artibus.

1992 valdes hon in i Svenska Akademien efter Artur Lundkvist. 2016 tilldelades hon Nordiska rådets litteraturpris för diktsamlingen Sånger och formler. Motiveringen lyder:

"Mottagaren av Nordiska rådets litteraturpris 2016 har ett långt och komplext lyriskt författarskap bakom sig. I en väv av samtid och mytologi, närmiljö och globala utblickar, handfast vardag och vistelser i minne, litteratur och sånger fäster hon detaljen vid den stora helheten. Katarina Frostensons diktsamling Sånger och formler är en berättelse om livets fysiska och själsliga uppenbarelser, om det lilla i det stora och om människan i världen. I hennes dikter, skenbart strama men i själva verket mycket generösa, sker ständiga förvandlingar i vilka livets mångskiftande märkvärdighet gestaltas."

https://www.mezerah.com//app/module/webproduct/goto/m/m00c21db8735fc6b1