Top list
Products   » Persian Books » Persian Poems » Product

To meet Arash the Archer

To meet Arash the Archer

Front Cover

دیدار با آرش، حیدر مهرگان (رحمان هاتفی)

To meet Arash the Archer by Rahmaan Haatefi (Heydar Mehregaan)

عنوان اصلی: دیدار با آرش

عنوان فرعی: بحثی در دیالکتیک منظومۀ آرش کمانگیر، اثر سیاوش کسرایی

نام نويسنده: حیدر مهرگان (رحمان هاتفی)

تاريخ چاپ: 1360

محل چاپ: تهران

نوبت چاپ: نخست

ناشر: حزب تودۀ ایران

قطع کتاب: 21 در 15 در 1 سانتی متر

تعداد صفحات: 56

وزن کتاب: 100 گرم

 بهاء: 30 کرون سوئد

موضوع کتاب: شعر و نقد شعر چکيده کتاب: فهرست مندرجات: گزيده متن كتاب: شاعران بزرگ در عین حال برترین مورخان زمانهاند. آنجا که تاریخ نویسان متوقف می شوند، شاعران آغاز می کنند. ‏تاریخ، روایت انسان در درون طبیعت است، شعر اما سیر و سلوک تاریخ در درون انسان است. چنین است دیالکتیک ‏شعر و تاریخ که از دو نقطه مقابل راه میافتند و در وجود انسان یکدیگر را ملاقات می کنند.‏ چه مورخی بهتر از حافظ تا از روح دوران خود عصاره ساخت و زندگی را آنچنان عمیق و آکنده از ظرافت حفر کرد؟ ‏حافظ هم چهره انسان مجرد و هم چهره های پر شمار انسان مشخص زمانه خود را با بلاغت نیرومندی تصویر کرد. از ‏یک سو در وجود «شاه محتسب» و «صوفیان ریاکار» و «زاهدان عبوس خم شکن» که «لاف صلاح» می زدند، ‏‏«ناراستی کار» و «غدر اهل روزگار» را روی دایره ریخت و در روشنائی تلخ «آتشی که در خرقه سالوس» افکند، ‏بطالت و عبث محیط بی رحم خود را ثبت کرد، و از دیگر سو در هیأت قلندری «آزاد از هر چه رنگ تعلق پذیرد» و ‏بهانۀ «خراباتی گری» علیه تعصب و خرافه و افسانه پرستی، به شورش و شبیخون رندانه ای دست زد و صورتی ‏آرمانی بر فراز همه این صورتک ها، از «انسان حداکثر» دوره خود نشان داد. او در «طامات» و «شطیحاتی» که ‏تلقیات قشری آن را کفرآمیز و وعاظ السلاطین و «ریزه خوارانِ» «درشت مدعا» غرقه در ارتدادی خون آلود می ‏یافتند، جنگ بی پروای تن به تن با «مدعیان» و «نامحرمان» را به سطح فلسفی و تجریدی خیره کننده ای تعالی داد، که ‏نه فقط روز، که روزگار را شخم زد. ‏

توجه: اگر مایل به خرید فرم چاپ شده کتاب نیستید، این اثر در فرم «پی.دی.اف».و «ورد مایکروسوفت» و «اچ.تی. ام. ال» موجود است و در صورت درخواست مجانی ارسال می شود. دیدار با آرش حیدر مهرگان رحمان هاتفی نقد شعر آرش سیاوش کسراییRahmaan_Haatefi
Partno: Description: Price: Qty:
1452 To meet Arash the Archer 32,00 SEK/st

Back

right