Top list
Products   » Swedish Books » Samhällsvetenskap » Product

Samhällsvetenskaplig metod av Knut Halvorsen

Samhällsvetenskaplig metod av Knut Halvorsen

Samhällsvetenskaplig metod

Samhällsvetenskaplig metod av Knut Halvorsen

Beskrivning:

Titel:

Samhällsvetenskaplig metod

Författare:

Knut Halvorsen

Förlag:

Studentlitteratur AB

Översättning:

Sten Andersson

Originalets titel och språk:

Å forske på sumfunnet, norska

Utgivningsår:

1992

Ämne:

Samhälle, forskning

ISBN-10:

91-44-36621-3

ISBN-13/EAN:

9789144366210

Serie:

Teori, Forskning, Praktik

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Format (mm):

222 x 155 x 10 mm

Sidantal:

189

Vikt (gr):

300

Pris (SEK):

150

Beskrivning:

Denna grundbok i samhällsvetenskaplig metod täcker samtliga faser i forskningsprocessen - från problemformulering till avrapportering av resultaten.
Bokens olika kapitel behandlar bl. a:

- problemformulering
- forskningsdesign
- datakällor
- datainsamling
- urval, registrering och bearbetning av data
- analys och tolkning av data
- rapportskrivning
- forskningens etiska och juridiska aspekter
- litteratursökning

Boken är avsedd för grundläggande kurser i forsknings- och utredningsmetodik vid universitet och högskola.

Innehåll:

Förord

9

1 Inledning

11

2 Problemformulering

22

3 Det teoretiska arbetet med problemställningen

40

4 Forskningsprojektets organisering

47

5 Forskningsdesign

61

6 Datakällor

72

7 Datainsamling

78

8 Urval, registrering och bearbetning av data

95

9 Analys och tolkning av data

107

10 Rapportskrivning

135

11 Förmedling och återkoppling av forskningsresultat

152

 

12 Samhällsförskningens etiska och juridiska aspekter

157

Appendix A: Litteratursökning

169

Appendix B: Användning av statiska dataprogram

175

Litteratur

179

Sakregister

185

Om författare:

Knut Halvorsen är civilekonom och sociolog och arbetade som 1:e amanuens vid Norges Kommunal- och Sosialhøgskole.

Knut Halvorsen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Han er tilknyttet Sosialforsk, Senter for sosialforskning og dokumentasjon.


Partno: Description: Price: Qty:
140502 Samhällsvetenskaplig metod av Knut Halvorsen 160,00 SEK/st

Back

right