Top list
Products   » Swedish Books » Vetenskap » Product

Miljöhistoria av Ian Simmons

Miljöhistoria av Ian Simmons

Miljöhistoria

Miljöhistoria av Ian Simmons

Titel:

Miljöhistoria - en introduktion

Författare:

Ian Simmons

Förlag:

Studentlitteratur AB

Översättning:

Anita Sandberg och Gunnar Sandin

Originalets titel:

Environmental History – A concise Introduction

Utgivningsår:

1994

Ämnesord:

Miljövetenskap, Naturvetenskapens historia

ISBN-10:

91-44-46721-4

ISBN-13/EAN:

9789144467214

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Storlek (mm):

223 x 159 x 12 mm

Sidantal:

197

Vikt (gr):

286 g

Pris (SEK):

50

Beskrivning:

Förändringar i miljön har alltid förekommit. Föreställningen om en orörd, stabil natur är till stora delar en myt. Men på senare tid har människans påverkan på omgivningen accelererat, med risk för utrotning av allt fler arter, kanske t.o.m. människan själv.

Medvetandet om människans ansvar för miljöförändringarna har lett till en omfattande forskning inom en rad ämnen som geografi, klimatologi, biologi, arkeologi och historia. I denna bok ges en översikt av hela området och av den långa historien av ömsesidig påverkan mellan människa och miljö. Författaren beskriver hur olika vetenskaper närmar sig problemen, och hur deras resultat kan kombineras for att uppnå ny kunskap. Avslutningsvis diskuteras olika typer av kunskap om miljö – naturvetenskap, humanistisk och kulturell – och vilka konsekvenser det kan få om man ser kulturen som något utanför naturen.

Boken är en idealisk introduktion till området, först och främst skriven för historiker men lämpad för alla intresserade.

Innehåll:

Inledning

5

 

1   En världshistoria i bara fem kapitel

9

 

2   Det vildas och det tamas ekologi

52

 

3   Vildmarken förmänskligas

80

 

4   Två politiska enheters miljöhistoria

119

 

5   Kulturen, tiden och miljö

150

 

Förslag till fortsatt läsning

179

 

Bibliografi

181

 

Register

185

Om författare:

Ian Simmons är professor i geografi vid universitet i Durham. Bland hans tidigare böcker märks The Ecology of Natural Resources, Biogeography, Changing the Face of the Earth och Earth, Air and Water.

https://www.dur.ac.uk/geography/staff/geogstaffhidden/?id=361


Partno: Description: Price: Qty:
140508 Miljöhistoria av Ian Simmons 54,00 SEK/st

Back

right