Top list
Products   » Swedish Books » Vetenskap » Product

Medicinsk Elektronik av Ahad Ghorbani

Medicinsk Elektronik av Ahad Ghorbani

Medicinsk Elektronik av Ahad Ghorbani

 

Beskrivning:

Titel:

Medicinsk Elektronik

Övningsexempel med fullständiga lösningar

Författare:

Ahad Ghorbani

Förlag:

CTH

Utgivningsår:

1995

Ämne:

Medicinsk teknik, medicinsk elektronik

ISBN:

91-630-2984-7

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Format (cm):

25 x 17 x 2

Sidantal:

321

Vikt (gr):

600

Pris:

160 SEK

Beskrivning:

Denna bok innehåller 11 strukturerade framställnings- och övningsmoment med fullständigt lösningar lämpliga för självstudier på högskolenivå.

För att binda samman teori och praktisk problemlösning inleds varje kapitel med en kort teorisammanfattning.

I syfte att underlätta och aktivera till självstudium, har alla övningsuppgifterna lösts fullständigt.

Övningsuppgifterna består dels av enklare frågor för att ge träning på specifika moment, dels av sammansatta problem som är av tvärvetenskaplig natur och kräver att man analyserar och tillämpar olika slags ingenjörskonst med medicinsk teknisk anknytning.

Bland annat behandlas grundläggande begrepp inom medicinsk instrumentation, medicinsk mätteknik, mätinstruments egenskaper, medicinska givare, kemiskt biomedicinska givare, mätning av respiratoriska system, biopotential, elektroder, bioelektriska signaler och medicinsk signalbehandling, medicinska bildsystem, mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym, medicinska utrustningar, modellering av fysiologiska system och medicinteknisk säkerhet.

Sammanfattningsvis kan sägas att målet med denna bok är att hjälpa de studerande med det viktiga problemet att tillämpa sin ingenjörskunskap, teori och metoder på medicinsk tekniska problemställningar.

Innehållsförteckning:

Förord

Introduktion

Kapitel 1: Grundläggande begrepp inom medicinteknik

Kapitel 2: Medicinsk mätteknik

Kapitel 3: Givare i biomedicinsk mätteknik

Kapitel 4: Kemiskt biomedicinska givare

Kapitel 5: Mätning av respiratoriska system

Kapitel 6: Bioelektriska potentialer

Kapitel 7: Elektroder

Kapitel 8: Medicinska bildsystem

Kapitel 9: Mätning av blodtryck, blodflöde och blodvolym

Kapitel 10: Modellering av fysiologiska system

Kapitel 11: Medicinteknisk säkerhet

Kapitel 11: Lösningsförslag till övningar

Referenser

SI-enheter

Sakregister

7

11

15 

49

67

77

89

107

135

155

195 

211

223

233

305

309

311

Om författare:

Ahad Ghorbani är forskare inom medicinsk teknik på Sahlgrenska sjukhuset och Chalmers tekniska högskola.

More information: http://ahad-ghorbani.com/index_Swedish.html

Partno: Description: Price: Qty:
140506 Medicinsk Elektronik av Ahad Ghorbani 170,00 SEK/st

Back

right