Top list
Products   » Swedish Books » Management » Product

Kvalitet från behov till användning

Kvalitet från behov till användning

Kvalitet från behov till användning

Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt  

Beskrivning:

                      Titel :                            Kvalitet från behov till användning

                      Författare:                           Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt

                      Förlag:                                Studentlitteratur AB

                      Upplaga:                             3

                      Revisionsår:                       2006

                      Utgivningsår:                      1990

                      Ämne:                                 Kvalitet

                      ISBN:                                  91-44-01917-3

                      Språk                                  Svenska

                      Bindning:                            Inbunden

                      Format (cm):                       22,7 x 16 x 3,8                   

                      Sidantal:                             612

                      Vikt (gr):                             900

                      Pris:                                    300 SEK

Beskrivning

Offensiv kvalitetsutveckling kan ses som en helhet bestående av värdering, arbetssätt och verktyg vars mål är att nå ökad kundtillfredställelse med lägre resursåtgång.

Förutom en allmän uppdatering behandlar den nya upplagan Sex Sigma, ISO 9000:2000, ledarskap samt självutvärdering. Flera exempel på hur framgångsrika organisationer arbetar ges. Nya företeelser i elektronisk handel och kvalitetsutveckling för ett hållbart samhälle belyses.

Kvalitet innebär att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar. Ökade kundkrav och globaliseringen innebär att en satsning på offensiv kvalitetsutveckling är nödvändig för de varu- och tjänsteproducerande organisationer som vill befästa sin plats på marknaden. Värderingar, arbetssätt och verktyg från offensiv kvalitetsutveckling har på senare år också fått genomslag inom den offentliga verksamheten.

Boken består av fem relativt fristående delar. I del I Kvalitet för framgång diskuteras kvalitetsbegreppet och kvalitetsutvecklingens historia samt sambandet mellan kvalitet och lönsamhet. I del II Utvecklingskvalitet behandlas produktutveckling samt arbetssätt och verktyg som underlättar en kundfokuserad produktutveckling. Bland annat presenteras kundcentrerad planering (QFD), tillförlitlighet, försöks-planering och robust konstruktion. Del III Produktionskvalitet tar främst upp problemlösningsteknik, variation samt statistisk processtyrning och duglighet.

I del IV Kvalitet som kundtillfredsställelse fokuseras på begreppen extern och intern kundtillfredsställelse och lojalitet, vad de innebär och hur man mäter dem. I del V

Ledarskap för kvalitet diskuteras ledningens roll och innebörden av ledarskap. Vidare behandlas processer och processledning, förbättringsprogram såsom Sex Sigma och Lean Production, verksamhetsanalys samt ISO 9000. En beskrivning av hur några mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet arbetar med verksamhetsutveckling finns också.

Om författare:

Bo Bergman är innehavare av SKF-professuren i kvalitets-utveckling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Dessför-innan var han under femton år professor i kvalitetsteknik vid Tekniska Högskolan i Linköping. Han har lång industriell -erfarenhet från kvalitetsområdet och stor erfarenhet av undervisning. Bengt Klefsjö är professor i kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet. Han har -under sina många år som undervisare gjort sig känd som en skicklig lärare och har -exempelvis erhållit Luleå tekniska universitets stipendium som "välförtjänt utbildare" och två gånger utsetts till "årets lärare på ekonomlinjen".


Partno: Description: Price: Qty:
1431 Kvalitet från behov till användning 212,00 SEK/st

Back

right