Top list
Products   » Swedish Books » Psykologi » Product

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Arbetsgruppens psykologi

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Titel:

Arbetsgruppens psykologi

Författare:

Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors

Förlag:

Natur Kultur

Utgivningsår:

2000

Ämnesord:

Psychology, Social Work psychology, Arbetspsykologi, Gruppsykologi, Grupparbete, Arbetspsykologi, working conditions, psychological factors, group behaviour, group communication, Social psychology Psychology, Industrial

Genre:

Psykologi & Pedagogik

ISBN-10:

91-27-03059-8

ISBN-13/EAN:

9789127030596

Språk:

Svenska

Bindning:

Häftad

Format (mm):

210 x 132 x 12

Sidantal:

178

Vikt (gr):

300

Pris (SEK):

100

Beskrivning:

Arbetsgruppens psykologi handlar om den psykosociala arbetsmiljön - om gruppdynamik, relationer, roller, ledarskap, konflikter, förändring, personliga olikheter och svåra samtal.

Arbetsgrupper och team har fått en allt större betydelse i dagens arbetsliv, och detta av flera orsaker. Den växande komplexiteten i arbetet har tvingat fram en grupporganisation med ett utvecklat samarbete mellan specialiserade medarbetare. En omvärld i snabb förändring har ökat kraven på kreativitet och förnyelse och medfört att mycket av verksamheters planering och utförande i dag sker i projektform: i grupper eller team. Likaså har arbetsgruppen som form också utvecklats som ett sätt att svara på människans sociala och psykologiska behov av samhörighet, stimulans och utveckling.

Men samspelet i en grupp fungerar inte alltid problemfritt. Friktioner och konflikter i arbetsgrupper ligger ofta bakom störningar i en organisation och påverkar den enskildes hälsa och livstillfredsställelse.

Författarna vill här lyfta fram kunskap om vanliga processer i grupper och skapa förståelse för dessa. Analys av och insikt i arbetsgruppens dynamik är ett nödvändigt första steg när det gäller att utveckla och förändra arbetsplatser i positiv riktning.

Arbetsgruppens psykologi används både som kurslitteratur på ett stort antal utbildningar inom högskolan, vid grupp- och arbetslagsutveckling på olika arbetsplatser och på chefs- och arbetsledarutbildningar inom flertalet branscher. Boken kan även med stor behållning läsas av var och en med ett intresse för arbetslivets psykologi.

Innehåll:

Inledning

7

 

Psykosocial arbetsmiljö

9

 

Grupptyper och grupprocesser

25

 

Gruppkaraktärer

43

 

Idoler, syndabockar och arbetsnarkomaner – om roller i grupper

59

 

Rollen som möjlighet och hinder

73

 

Arbetsledning

84

 

Separation och introduktion

106

 

Ett känsligt kapital

115

 

Individuell problematik

126

 

Konflikter

134

 

Förändringar

149

 

Studiefrågor

163

 

Litteratur

174

Om författare:

Barbro Lennéer Axelson är psykolog, universitetslektor i psykologi vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, och leg psykoterapeut. Hon är bl a specialiserad inom områdena kris- och konflikthantering.

Ingela Thylefors är psykolog och universitetslektor i arbetspsykologi vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hennes aktuella forskningsområden är ledarskap, delaktighet och tvärprofessionell samverkan. Hon arbetar också som konsult med organisationspsykologiska frågor.

De är ofta anlitade som föreläsare och har, var för sig och tillsammans, författat ett antal böcker. På Natur och Kultur har tidigare utgivits (författarinitialer inom parentes) Ledarskap i vård, omsorg och utbildning (IT, 1991), Männens röster (BLA, 1994), Om konflikter (BLA & IT, 1996), Syndabockar (IT, 1999) samt Psykosocialt behandlingsarbete (BLA & IT, 1999).


Partno: Description: Price: Qty:
141205 Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer Axelson, Ingela Thylefors 106,00 SEK/st

Back

right